Význam Povinně smluvní pojištění
Co znamená slovo Povinně smluvní pojištění? Zde naleznete 6 významů slova Povinně smluvní pojištění. Můžete také přidat význam slova Povinně smluvní pojištění sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Povinně smluvní pojištění


Pojištění, u kterého povinnost uzavřít pojistnou smlouvu ukládá zákon. Pojištění, které je spojeno s výkonem některých profesí (lékaři, notáři, advokáti, auditoři) nebo s výkonem činností (provoz letadel, výkon práva myslivosti).
Zdroj: koop.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Povinně smluvní pojištění


takový druh pojištění, kde zákon ukládá právnické nebo fyzické osobě povinnost pojištní uzavřít, ale nechává na ní výběr pojišťovny. Mezi neznámější povinně smluvní pojištění patří pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla dle zákona č.168/1999 Sb. (tzv. "povinné ručení"), ale patří sem i analogické pojištění odpovědnosti za škodu [..]
Zdroj: nemecpartners.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Povinně smluvní pojištění


takový druh pojištění, kde zákon ukládá právnické nebo fyzické osobě povinnost pojištění uzavřít, ale necháv& [..]
Zdroj: pfpro.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Povinně smluvní pojištění


takový druh pojištění, kde zákon ukládá právnické nebo fyzické osobě povinnost pojištní uzavřít, ale nechává na ní výběr pojišťovny. Mezi neznámější povinně smluvní pojištění patří pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla dle zákona č.168/1999 Sb. (tzv. "povinné ručení"), ale patří sem i analogické pojištění odpovědnosti za škodu [..]
Zdroj: allrisk.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Povinně smluvní pojištění


takový druh pojištění, kde zákon ukládá právnické nebo fyzické osobě povinnost pojištní uzavřít, ale nechává na ní výběr pojišťovny. Mezi neznámější povinně smluvní pojištění patří pojištění odpovědno [..]
Zdroj: also.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Povinně smluvní pojištění


takový druh pojištění, kde zákon ukládá právnické nebo fyzické osobě povinnost uzavřít příslušný druh pojištění, ponechána je možnost výběru pojišťovny. Mezi neznámější povinně smluvní pojištění patří pojištění odpovědnosti za škodu způsobené provozem vozidla dle zákona č.168/1999 Sb. (tzv. "povinné ručení"), ale patří sem i analogické pojištění od [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

<< Pojistný podvod Požár >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam