Význam apatie
Co znamená slovo apatie? Zde naleznete 8 významů slova apatie. Můžete také přidat význam slova apatie sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


Neteènost, rezignace èlovìka vùèi vnìjšímu svìtu; duševní stav zpùsobující ztrátu aktivity, pasivitu. Bývá výsledkem pohodlnosti, ale i zdání nemožnosti cokoli zmìnit. Dlouhodobé uvádìní lidí do apati [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


neteènost, lhostejnost, nezájem
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


Stav indiference, úplné npřítomnosti pocitů nebo emocí.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


stav bez pocitů nebo bez zájmu o cokoli
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


(řec. a-pathia, necitlivost), u stoiků sebeovládání, jímž se člověk dokáže ubránit citům a utrpení. V moderním užití netečnost.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


neteènost a lhostejnost k vnìjším podnìtùm, apatiènost
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


neteènost, lhostejnost, nezájem
Zdroj: help24.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

apatie


Apatie (řec. a-patheia, stav bez útrap a vášní) znamená v současné češtině netečnost a rezignaci. Odtud také apatický, netečný.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< antracit apendix >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam