Význam atribut
Co znamená slovo atribut? Zde naleznete 16 významů slova atribut. Můžete také přidat význam slova atribut sami

1

7 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


(lat. ad-tribuo, přiděluji, přisuzuji, připisuji); 1. vlastnost trvale přisuzovaná někomu nebo něčemu, přívlastek; 2. předmět, který chrakterizuje úřad, světce nebo božstvo, např. rektorské žezlo, klíče sv. Petra, Merkurova hůl.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elementárním údajem (položka struktury tabulky). V rámci informačního systému se obvykle jedná o elementární údaj. Druhy atributů jsou dány možnostmi databá [..]
Zdroj: bmservis.cz (offline)

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


symblický pøedmìt v rukou nebo u noho svìtce èi antického božstva usnadòující jejich rozpoznání (luk a šípy bohynì lovu Diany, klíèe sv. Petra etc.)
Zdroj: hrady.dejiny.cz

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: zamek-veltrusy.cz (offline)

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


Atributy jsou speciální části v kódu psaného v jazycích HTML nebo XHTML. Atributy jsou jakési parametry, umožňují jednotlivým značkám přiřazovat speciální vlastnosti. Třeba následující kouse [..]
Zdroj: adaptic.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atribut


Atribut (z lat. ad-tribuere, přidělovat, připisovat, přisuzovat) je rozlišovací rys, podstatná vlastnost nějakého objektu. v obecném užití charakteristická vlastnost, v gramatice přívlastek, symbol ne [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


Ikonografie (z řečtiny ikon – obraz, grafein – psát, doslovně obrazopis) je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení. Důležitá je mimo jiné př [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


Neodluèitelná vlastnost jevu vycházející z jeho podstaty; taková vlastnost, bez níž jev nemùže existovat.
Zdroj: marxismus.cz

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


neodluèitelná vlastnost, podstatný znak; pøívlastek
Zdroj: islo.cz

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu (offline)

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: januv-hrad.cz (offline)

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


Atribut - anglicky "attribute" - vlastnost èi podstatný znak. Atributy souboru jsou vlastnosti, které si operaèní systém uchovává k souborùm (jméno, velikost, práva, vlastník, èas vytvoøení apod.). Z [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


Stavební blok dimenzí a jejich hierarchie odpovídající jeden sloupec tabulka dimenzí.
Zdroj: technet.microsoft.com

16

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: hrad-bouzov.cz (offline)

<< atomismus autarkie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam