Význam atribut
Co znamená slovo atribut? Zde naleznete 16 významů slova atribut. Můžete také přidat význam slova atribut sami

1

4   0

atribut


(lat. ad-tribuo, přiděluji, přisuzuji, připisuji); 1. vlastnost trvale přisuzovaná někomu nebo něčemu, přívlastek; 2. předmět, který chrakterizuje úřad, světce nebo božstvo, např. rektorské žezlo, klíče sv. Petra, Merkurova hůl.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

3   0

atribut


je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elem [..]
Zdroj: bmservis.cz

3

1   0

atribut


symblický pøedmìt v rukou nebo u noho svìtce èi antického božstva usnadòující jejich rozpoznání (luk a šípy bohynì lovu Diany, klíèe sv. Petra etc.)
Zdroj: hrady.dejiny.cz

4

1   0

atribut


Atributy jsou speciální části v kódu psaného v jazycích HTML nebo XHTML. Atributy jsou jakési parametry, umožňují jednotlivým značkám přiřazovat speciální vlastnosti. Třeb [..]
Zdroj: adaptic.cz

5

0   0

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

6

0   0

atribut


Neodluèitelná vlastnost jevu vycházející z jeho podstaty; taková vlastnost, bez níž jev nemùže existovat.
Zdroj: marxismus.cz

7

0   0

atribut


neodluèitelná vlastnost, podstatný znak; pøívlastek
Zdroj: islo.cz

8

0   0

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

9

0   0

atribut


Atribut - anglicky "attribute" - vlastnost èi podstatný znak. Atributy souboru jsou vlastnosti, které si operaèní systém uchovává k souborùm (jméno, velikost, práva, vlastník, èas vytvoø [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

10

0   0

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: zamek-hluboka.eu

11

0   0

atribut


Stavební blok dimenzí a jejich hierarchie odpovídající jeden sloupec tabulka dimenzí.
Zdroj: technet.microsoft.com

12

0   0

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: hrad-bouzov.cz

13

0   0

atribut


Atribut (z lat. ad-tribuere, přidělovat, připisovat, přisuzovat) je rozlišovací rys, podstatná vlastnost nějakého objektu. v obecném užití charakteristická vlastnost, v gramatice přívla [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

atribut


Ikonografie (z řečtiny ikon – obraz, grafein – psát, doslovně obrazopis) je jedno z odvětví dějin umění, které se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení. Dů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   1

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: hruby-rohozec.eu

16

0   1

atribut


přívlastek, předmět symbolizující ve výtvarném umění konkrétní osobu božstva či světce (individuální a.) či skupinu světců(kolektivní a.) s funkcí určujícího znaku A. připomínají činnost zobrazovaných postav či mučednickou smrt (nástroje umučení)
Zdroj: januv-hrad.cz


Přidat význam slova atribut
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< atomismus autarkie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam