Význam bazilika
Co znamená slovo bazilika? Zde naleznete 9 významů slova bazilika. Můžete také přidat význam slova bazilika sami

1

0   0

bazilika


Vìtšinou trojlodní kostel se støední lodí pøevyšující boèní lodi natolik, že bývá opatøena okny.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

2

0   0

bazilika


řec. basiliké stoá — královské sloupořadí, původně antická veřejná stavba; křesťanská liturgická (bohoslužebná) stavba (kostel) o lichém počtu lodí (1, 3, 5) se střední lodí převýšenou nad boční tak, že je přímo osvětlená okny. Nyní se tohoto označení používá i pro některé kostely jiné stavební [..]
Zdroj: brevnov.cz

3

0   0

bazilika


kres»anský chrám starorímskeho typu obdå¾nikového tvaru s nepárnym poètom lodí; stredná loï ukonèená apsidou, oddelená od boèných lodí arkádami, je podstatne vyššia, tak¾e svetlo do nej preniká z okien nad strechami boèných lod&i [..]
Zdroj: kastiel.org

4

0   0

bazilika


Bazilika (z starořeckého βασιλική στοά basiliké stoá královské sloupořadí) je původně stavba v antickém Řecku, v níž úřadovali archonti. Ve starověkém Římě to byla tr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

bazilika


Bazilika (z starořeckého βασιλική στοά basiliké stoá královské sloupořadí) je původně stavba v antickém Řecku, v níž úřadovali archonti. Ve starověkém Římě to byla tr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

bazilika


pojem lze chápat více směry:
Zdroj: gemaart.cz

7

0   1

bazilika


pùvodnì antická veøejná civilní stavba, u nás od pøedrománské doby základní prostorový chrámový typ, skládající se z lichého poètu lodí (oddìlených…
Zdroj: pametihodnosti.cz

8

0   1

bazilika


tøí- a vícelodní podélný chrám, jehož støední loï je vyšší
Zdroj: islo.cz

9

0   1

bazilika


Většinou trojlodní kostel se střední lodí převyšující boční lodi natolik, že bývá opatřena okny.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

Přidat význam slova bazilika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< archa čuček >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam