Význam cache
Co znamená slovo cache? Zde naleznete 22 významů slova cache. Můžete také přidat význam slova cache sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


(''výpočetní technika'') rychlá dočasná paměť používaná pro uchování často používaných dat, která tak nemusí být opakovaně čtena z pomalejšího paměťového média | (''žargon'') skrýš používaná při geo [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


omezená paměť s rychlým dostupem
Zdroj: coznamena.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Vyrovnávací pamì, která uchovává èasto používané údaje a zrychluje tak práci s pomalými médii (cache procesoru, disková cache, cache prohlížeèe aj.).
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Vyrovnávací paměť - paměť cache se vždy vyznačuje velkou rychlostí a velmi krátkou přístupovou dobou. Slouží k vyrovnání rozdílů mezi rychlejším a pomalejším zařízením, což ve výsledku zapříčiňuje zna [..]
Zdroj: svethardware.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Kopie stránek, která se ukládá na uživatelském HD, nebo v databázi vyhledávače. Cache umožňuje rychlejší načítání stránek, které jste již navštívili. Pro zjištění Cache vašich stránek ve vyhledávači G [..]
Zdroj: netsign.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


složka kam se úkladají již naètené soubory pro rychlejší pøístup pøi dalšim zobrazení stránek
Zdroj: vseohw.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


vyrovnávací pamì», u prohlí¾eèe místo (disk, RAM), kam se ukládají naètené stránky, obrázky… Pokud se pøi surfování na internetu vrátíte na ji¾ nav¹tívenou stránku, mù¾e prohlí¾eè mù¾e naèíst z [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Cache je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Účelem cache je urychlit př [..]
Zdroj: advin.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Ve vašem počítači je místo, kam se ukládá obsah některých stránek (záleží na nastavení počítače). Je to z toho důvodu, aby se stránky, které se často neaktualizují načítali rychleji. Stránku, která se nemění, nemá smysl stahovat ze serveru znovu, takže pokud na ni přijdete znovu, tak se vám zobrazí stránka, kterou máte uloženou ve vašem počítači. N [..]
Zdroj: nux.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


vyrovnávací pamì, do níž jsou doèasnì ukládána data, aby se rychleji naèítala.
Zdroj: it-slovnik.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Cache je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Účelem cache je urychlit přístup k často používaným datům na „pomalých“ médiích jejich překopírováním na média rychlá. Příkladem „pomalého“ [..]
Zdroj: siteone.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


omezená paměť s rychlým dostupem
Zdroj: online-slovnik.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Vyrovnávacie pamäť aplikácie, ide o dočasné súbory.
Zdroj: androidhryaplikacie.sk (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Kopie stránek, která se ukládá na uživatelském HD, nebo v databázi vyhledávače. Cache umožňuje rychlejší načítání stránek, které jste již navštívili. Pro zjištění Cache vašich stránek ve vyhledávači Google, zadejte do vyhledávacího okénka cache:www.vašeurl.cz
Zdroj: artemis-webdesign.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí a vyrovnává tak rychlost přístupu k informacím. Cache může být vytvořena programově vymezením určité části operační paměti pro potřeby vyrovnávací paměti (disketová cache) nebo hardwarově paměťovými obvody. [..]
Zdroj: bezpecne-online.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Cache je označení pro vyrovnávací paměť – je využívána pro krátkodobé uložení dat, která jsou častěji využívána. Cache své využití našly například v internetových prohlížečích. [..]
Zdroj: best-hosting.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Tímto termínem se na internetu oznaèuje nejèastìji vyrovnávací mezipamì prohlížeèe.
Zdroj: optimato.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


datový pamìový prostor, který umožòuje vysokorychlostní pøístup pro systém
Zdroj: horalek.org (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Caching (nebo také Web Caching) je metoda dočasného ukládání (tedy Cachingu) webových dokumentů, HTML stránek, obrázků a dalších objektů. Výhodou Cachingu je, že redukuje používání šířky pásma (bandwi [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Vyrovnávací pamì - používá se pøi práci s diskovými medii nebo s internetem. U diskù si pamì cache ukládá nejpoužívanìjší soubory, které se pak naèítají z této pamìti, u interetových prohlížeèù se ukládají obrázky použité na stránkách, pøípadnì i celé stránky na disk a pøi jejich opìtovném naèítání se využívá pamìti cache k&nb [..]
Zdroj: czechhosting.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Cache (výslovnost: /kæʃ/ IPA, počeštěle /keš/ IPA), česky též kejč nebo mezipaměť je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cache


Cache (výslovnost: /kæʃ/ IPA, počeštěle /keš/ IPA), česky též kejč nebo mezipaměť je označení pro vyrovnávací paměť používanou ve výpočetní technice. Je zařazena mezi dva subsystémy s různou rychlostí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< fundace proviant >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam