Význam copyright
Co znamená slovo copyright? Zde naleznete 14 významů slova copyright. Můžete také přidat význam slova copyright sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

copyright


Copyright - znak ©. V unicode má tato znaèka kód U+00A9. Tento symbol je používán pro vyhrazení si autorských práv.
Zdroj: it-slovnik.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

copyright


Copyright (© - angl.) - autorské práva, právna ochrana pred neschváleným použitím duševného vlastníctva fixovaného v akejkoľvek hmatateľnej forme vyjadrenia.
Zdroj: bonumeng.eu

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

copyright


Ochrana duševního vlastnictví, která se opírá o autorský zákon a mezinárodní dohody. Uvádí se jako C v kolečku - (C) - za kterým následuje nositel (ne vlastník) práv a rok, od kterého na něho práva...
Zdroj: andromedia.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

copyright


Vlastnictví, které stanovuje autorské právo.
Zdroj: gallerygroup.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

copyright


Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

copyright


Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

copyright


Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

copyright


''(nepočitatelné)'' autorské právo (obor) | ''(počitatelné)'' autorská práva (konkrétní subjektivní práva) | ''(počitatelné)'' symbol © (písmeno C v kroužku) | ochránit prostřednictvím autorského [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

copyright


Copyright, autorské práva - ?: právna ochrana pred neschváleným použitím duševného vlastníctva fixovaného v akejkoľvek hmatateľnej forme vyjadrenia.
Zdroj: amonitsro.sk

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

copyright


autorská ochrana vyplývající ze zákona, t.j. výluční právo zveřejňovat a šířit výsledky tvořivé práce jednotlivce či instituce
Zdroj: peacock.cz

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

copyright


vlastnictví podle autorského práva.
Zdroj: wipreklama.cz

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

copyright


viz autorské právo
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

13

1 Thumbs up   2 Thumbs down

copyright


Tento termín se v praxi často používá jako synonymum k termínu autorsko-právní ochrana, která je však více zaměřena i na osobnostní práva autora. Také se používá jako zkratka ke copyrightové výhradě, sestávající ze značky C v kroužku a jména nositele autorského práva a roku prvého zveřejnění díla. Tato copyrightová doložka se uvádí na jedné z prvýc [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

copyright


Exkluzivní právo na písemný materiál, urèující, jak a k èemu mùže být tento materiál použit.
Zdroj: ewizard.cz

<< castellum Europe >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam