Význam copyright
Co znamená slovo copyright? Zde naleznete 14 významů slova copyright. Můžete také přidat význam slova copyright sami

1

1   0

copyright


Copyright - znak ©. V unicode má tato znaèka kód U+00A9. Tento symbol je používán pro vyhrazení si autorských práv.
Zdroj: it-slovnik.cz

2

1   0

copyright


Copyright (© - angl.) - autorské práva, právna ochrana pred neschváleným použitím duševného vlastníctva fixovaného v akejkoľvek hmatateľnej forme vyjadrenia.
Zdroj: bonumeng.eu

3

1   0

copyright


Ochrana duševního vlastnictví, která se opírá o autorský zákon a mezinárodní dohody. Uvádí se jako C v kolečku - (C) - za kterým následuje nositel (ne vlastník) práv a rok, od kterého na něho práva...
Zdroj: andromedia.cz

4

1   0

copyright


Vlastnictví, které stanovuje autorské právo.
Zdroj: gallerygroup.cz

5

1   0

copyright


Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být nap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1   0

copyright


Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být nap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1   0

copyright


Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být nap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1   1

copyright


''(nepočitatelné)'' autorské právo (obor) | ''(počitatelné)'' autorská práva (konkrétní subjektivní práva) | ''(počitatelné)'' symbol © (písmeno C v kroužku) | ochránit prostřed [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

9

1   1

copyright


Tento termín se v praxi často používá jako synonymum k termínu autorsko-právní ochrana, která je však více zaměřena i na osobnostní práva autora. Také se používá jako zkratka ke copyrightové výhradě, sestávající ze značky C v kroužku a jména nositele autorského práva a roku prvého zveřejnění díla. Tato copyrightov [..]
Zdroj: patentovakancelar.cz

10

1   1

copyright


Copyright, autorské práva - ?: právna ochrana pred neschváleným použitím duševného vlastníctva fixovaného v akejkoľvek hmatateľnej forme vyjadrenia.
Zdroj: amonitsro.sk

11

1   1

copyright


autorská ochrana vyplývající ze zákona, t.j. výluční právo zveřejňovat a šířit výsledky tvořivé práce jednotlivce či instituce
Zdroj: peacock.cz

12

1   1

copyright


vlastnictví podle autorského práva.
Zdroj: wipreklama.cz

13

1   1

copyright


viz autorské právo
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

14

0   1

copyright


Exkluzivní právo na písemný materiál, urèující, jak a k èemu mùže být tento materiál použit.
Zdroj: ewizard.cz

Přidat význam slova copyright
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< castellum Europe >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam