Význam emancipace
Co znamená slovo emancipace? Zde naleznete 8 významů slova emancipace. Můžete také přidat význam slova emancipace sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

emancipace


V nejširším slova smyslu osvobození, vyproštění, vymanění, zrovnoprávnění, získání nezávislosti apod. Nejčastěji se tento výraz užívá ve spojitosti s hnutím za politické, hospodářské a společenské zrovnoprávnění žen s muži.
Zdroj: alternativazdola.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

emancipace


Pùvodnì propuštìní z cizí moci, v novovìku již spíše vymanìní se z cizí moci vlastním úsilím, získání nezávislosti a vlastních práv. Od 15. století byl v tomto smyslu veden emancipaèní [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

emancipace


Osvobození ze stavu závislosti, který byla původně v sociálním kontextu pokládána za přirozenou.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

emancipace


Emancipace znamená vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem, získání svobody, společenské nezávislosti, rovných práv.
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   2 Thumbs down

emancipace


Emancipace je 4. epizoda 1. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

emancipace


Emancipace může označovat: emancipace emancipace (ekologie) - odborný termín pro vyjádření míry nezávislosti nějakého živého organismu na okolním prostředí např. v důsledku jeho evoluce V přeneseném s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

emancipace


(lat.), proces, jímž se různé skupiny společnosti (nevolníci, dělníci, ženy) vyvazují z podřízeného či služebného vztahu a domáhají občanské rovnoprávnosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

emancipace


1. osvobození z podøízeného postavení, zrovnoprávnìní; 2. boj za rovnoprávnost žen
Zdroj: islo.cz

<< emanace emoce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam