Význam druh
Co znamená slovo druh? Zde naleznete 16 významů slova druh. Můžete také přidat význam slova druh sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


kind
Zdroj: ped.muni.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznaèným významem svého vìcného obsahu v ÚPD. Mùže být dále upøesnìn poddruhem.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


taxonomická jednotka organizmov so spoloèným pôvodom na seba odobných jedincov.
Zdroj: gep.szm.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


fa'asiga
Zdroj: dominicweb.eu (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


1. Základní úroveò zoologické klasifikace. Klasifikaèní úroveò nejblíže nižší pod skupinou rodu. Taxon zaøazený na úrovni druhu. Skupina jedincù, která má spoleèný evoluèní pùvod, stejné vlastnosti a [..]
Zdroj: savci.upol.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


("species"): prastarý pojem (viz Starý Zákon èi Aristoteles) oznaèující reálnou jednotku v biologickém svìtì, její¾ realita byla ale zpochybnìna (pøedev¹ím realita v èase) darwinistickou pøedstavou ne [..]
Zdroj: mprinstitute.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznačným významem svého věcného obsahu v ÚPD. Může být dále upřesněn poddruhem.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznaèným významem svého vìcného obsahu v ÚPD. Mùže být dále upøesnìn poddruhem.
Zdroj: bydlenisnu.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznačným významem svého věcného obsahu v ÚPD. Může být dále upřesněn poddruhem.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


je základní prvek ze skupiny nebo podskupiny s jednoznaèným významem svého vìcného obsahu v ÚPD. Mùže být dále upøesnìn poddruhem.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


systematický druh a poddruh nebo geograficky oddělená populace Pramen § 2 odst. 1 zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách Viz také volně žijící živočich (pro účely zákona o zoologických zahradách) zoologická zahrada (pro účely zákona o ZOO) zvíře domácí (pro účely zákona o zoologických zahrad [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


základní systematická kategorie zahrnující jedince společného původu se stejnými vlastnostmi a nároky na vnější prostředí, je podřízen rodu, species
Zdroj: agromanual.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


soubor jedinců, kteří se vyznačují stejnými druhovými znaky
Zdroj: skolavpohode.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


Druh (species) je základní kategorie biologické nomenklatury. Z taxonomického hlediska je nejnižší základní kategorií hierarchické klasifikace organismů. Označuje dvouslovným vědeckým názvem (viz též [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

druh


Druh má několik významů: kategorizace druh, jako synonymum[zdroj?] pro slovo varianta, odrůda, sorta ve zbožíznalství. druh (biologie), jedna z taxonomických kategorií klasifikace organismů. mezilidsk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

druh


společník, přítel | * | muž žijící se ženou ve společné domácnosti mimo manželství | společník, přítel, kamarád, brach | muž, partner, přítel | způsob, charakter, forma, souhrn specifických vlas [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< tvar paradigma >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam