Význam půjčka
Co znamená slovo půjčka? Zde naleznete 11 významů slova půjčka. Můžete také přidat význam slova půjčka sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

půjčka


Půjčka je dohoda mezi stranami o zapůjčení dané věci nebo peněz.
Ammado - 20. dubna 2020

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

půjčka


poskytnutí peněz (věci) na určitou dobu za úplatu (úročená půjčka) nebo bezúročně
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

půjčka


Půjčka je peněžitý závazek, který vzniká na základě uzavření úvěrové smlouvy. Ve smlouvě se dlužník zavazuje věřiteli, že peněžitou částku včetně úroků do sjednané doby splatnosti splatí. Ve smlouvě jsou také stanoveny měsíční splá [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

půjčka


Půjčka je závazkem, který vzniká mezi věřitelem a dlužníkem na základě uzavření smlouvy o půjčce. Věřitel půjčí dlužníkovi určitý finanční obnos, který později dlužník splácí v pravidelných splátkách. [..]
Zdroj: crescogroup.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

půjčka


nejčastěji používané slovo ve finančním sektoru, protože po půjčce touží mnoho lidí. Nejčastější úvěr poskytují banky, ale pokud máte nějaké problémy s příjmy nebo pokud nemáte příjmy žádné, pomohou v [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

půjčka


je právním důvodem vzniku závazku. Při půjčce dlužník obdrží předem smluvené množství peněz a je povinen mu tuto částku do určitého data vrátit. Může být ujednána jednorázová úhrada, případně úhrada ve splátkách. Půjčka může být úročná nebo bezúročná.
Zdroj: vymahanidluhu.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

půjčka


Znamená obnos peněz, o který si klient zažádá u společnosti. Na základě této žádosti společnost poskytne finance.
Zdroj: online-bankomat.cz

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

půjčka


  představuje poskytnutí peněz nebo jiných věcí na předem stanovenou dobu. Půjčka je upravena občanským zákoníkem. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Půjčka může být bezúplatná (neúročená), avšak pokud je půjčka úročena [..]
Zdroj: nenechsedojit.cz

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

půjčka


Jako půjčka (také úvěr) je označován finanční obnos, který osoba věřitele dočasně udělí (zapůjčí) žadateli (dlužníkovi). Dlužník musí ve stanovené době splatnosti obnos vrátit věřiteli a navíc zaplatit úrok z půjčky a případně další poplatky. Půjčky poskytují bankovní instituce, ale také nebankovní finanční společnosti, případně také firmy nebo oso [..]
Zdroj: rozumnapujcka.cz

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

půjčka


Jedná se o typ závazkového vztahu vzniklého na základě smlouvy o půjčce. Z takové smlouvy musí vyplývat věřitelův závazek poskytnout dlužníkovi určité množství věcí, které lze určit druhově (tedy nejčastěji peníze) a dlužníkův závazek věci vrátit a k tomu zaplatit úrok nebo konkrétní poplatek. S námi smlouvu nepodepisujete, protože chceme, aby byl [..]
Zdroj: pujckomat.cz

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

půjčka


Půjčka může být: Výpůjčka – půjčení konkrétní, nezuživatelné věci Zápůjčka – půjčení zastupitelné věci, zejména peněz
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< příspěvková organizace Rada Evropské unie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam