Význam plná moc
Co znamená slovo plná moc? Zde naleznete 16 významů slova plná moc. Můžete také přidat význam slova plná moc sami

1

1   0

plná moc


Je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává tøetím osobám na vìdomí, ¾e zvolený zástupce je oprávnìn za nìj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvìdèuje, ¾e mezi zastou [..]
Zdroj: datoveschranky.info

2

0   0

plná moc


právní úkon, jímž někdo opravňuje jinou osobu k zastupování v určité záležitosti | zplnomocnění
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

plná moc


Jednostranný právní úkon, kterým zastoupený (zmocnitel) dává tøetím osobám na vìdomí, že zvolený zástupce (zmocnìnec) je oprávnìn za nìj jednat a v jakém rozsahu.
Zdroj: financni.webz.cz

4

0   0

plná moc


je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává na vědomí třetím osobám, že zmocněnec (zástupce) je oprávněn za něj jednat. V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění (s výjimkou procesní plné moci advokátovi, kterou nelze omezit). Zvláštní formou plné moci je také prokura. V českém [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

5

0   0

plná moc


je prohlášení zastoupeného subjektu (zmocnitele) o oprávněnosti jiného subjektu (zmocněnce) k jednání jménem zastoupeného ve věci týkající se pojištění. Musí mít písemnou formu. [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

6

0   0

plná moc


zastupovaný subjekt (zmocnitel) takovýmto prohlášením zmocňuje jiný subjekt (zmocněnec) k jednání jménem zastoupeného ve věci týkající se pojištění. Takováto plná moc musí mít písemnou formu.
Zdroj: aquelcredit.cz

7

0   0

plná moc


e Vollmacht
Zdroj: pamprofi.cz

8

0   0

plná moc


Jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástup [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

9

0   0

plná moc


jednostranný právní úkon (obvykle formou deklaratorní listiny), kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém r [..]
Zdroj: business.center.cz

10

0   0

plná moc


Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel (zastoupený) dává na vědomí třetím osobám, že zmocněnec (zástupce) je oprávněn za něj v určitých věcech jednat. Je třeba [..]
Zdroj: globalinkaso.cz

11

0   0

plná moc


Jde o jednostranný právní úkon, který musí být s úředně ověřenými podpisy zmocnitelem (ten, kdo dává plnou moc) a zástupcem, neboli zmocněncem. Smlouva musí obsahovat účel plné m [..]
Zdroj: financnirozcestnik.cz

12

0   0

plná moc


je prohlášení zastoupeného subjektu (zmocnitele) o oprávněnosti jiného subjektu (zmocněnce) k…
Zdroj: pojistenihavarijni.net

13

0   0

plná moc


Je jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává třetím osobám na vědomí, že zvolený zástupce je oprávněn za něj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvědčuje, že mezi zastou [..]
Zdroj: czechpoint.cz

14

0   0

plná moc


Plná moc je jednostranné potvrzení, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje, se nazývá „zmocněnec“ a ten, který ud [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   1

plná moc


zmocnění, kdy oprávněná osoba určí jinou osobu, aby ji zastupovala v určité záležitosti. Plná moc má zpravidla písemnou formu a musí být ověřena oprávněným orgánem, že plnou moc [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

16

0   1

plná moc


právní dokument, který lze zřídit mezi fyzickými a právnickými osobami v libovolné kombinaci. Upravuje ji občanský zákoník. V plné moci lze vymezit přesně úkony právního zastoupení. Vzor plné moci pro účely výplaty náhrady vkladů je ke stažení zde
Zdroj: fpv.cz

Přidat význam slova plná moc
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< klimatický Ister >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam