Význam tympanon
Co znamená slovo tympanon? Zde naleznete 12 významů slova tympanon. Můžete také přidat význam slova tympanon sami

1

5   1

tympanon


Plocha ve tvaru trojúhelníku či lunety v nadpraží portálu, která je často vyplněna zdobným reliéfem. VIZ obr.
Zdroj: gemaart.cz

2

1   0

tympanon


cimbál
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   0

tympanon


plocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

4

1   0

tympanon


vnitøní plocha štítu èi horní èásti portálu, ohranièená nadpražím; mùže být prázdný nebo bohatì plasticky zdobený
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

5

1   0

tympanon


plocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu
Zdroj: hruby-rohozec.eu

6

1   0

tympanon


plocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

7

1   0

tympanon


plocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu
Zdroj: januv-hrad.cz

8

1   0

tympanon


plocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu
Zdroj: zamek-hluboka.eu

9

1   0

tympanon


plocha sevřená rámem štítu, nebo v nadpražích portálů, často plasticky zdobená.
Zdroj: zriceniny.cz

10

1   0

tympanon


Vnitøní plocha štítu nebo horní èásti portálu ohranièená nadpražím. Tympanon mùže být prázdný, nebo vìtšinou bohatì zdobený.
Zdroj: apsida.cz

11

1   0

tympanon


plocha vymezená nadpražím portálu nebo okna a archivoltou, často prostor pro periférní výzdobu
Zdroj: hrad-bouzov.cz

12

1   0

tympanon


Tympanon (fr. tympan, lat. tympanum) je původně svislá plocha ve štítu antického chrámu mezi hlavní římsou a střechou, v pozdější architektuře plocha nad dveřmi portálu nebo nad oknem. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova tympanon
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ukulélé plytký >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam