cevelova.cz

Website:https://www.cevelova.cz
Obdržené pozitivní hlasy38
Obdržené negativní hlasy35
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (511)

1

5   0

core business


jádro (hlavní předmět) podnikání, původní smysl existence dané firmy.
Zdroj: cevelova.cz

2

4   0

editorial


redakční úvodník v novinách či časopise.
Zdroj: cevelova.cz

3

2   0

font


písmo.
Zdroj: cevelova.cz

4

2   1

rebranding


změna loga
Zdroj: cevelova.cz

5

2   0

směna


proces, v němž zboží mění svého majitele, může mít povahu transakce, a to jak peněžní (zboží za peníze), tak barterové
Zdroj: cevelova.cz

6

1   0

briefing


(brífink) – krátké setkání s novináři s cílem stručně oznámit výsledky jednání nebo výstupy jiné události, nástroj Public Relations
Zdroj: cevelova.cz

7

1   0

cause related marketing


firma propojí své komerční aktivity s filantropickými a z vybraného produktu daruje určitou částku na dobročinné účely (např. každá koruna z konkrétního výrobku).
Zdroj: cevelova.cz

8

1   0

databáze


seskupení tabulek s informacemi z konkrétního webu
Zdroj: cevelova.cz

9

1   2

doména


adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).
Zdroj: cevelova.cz

10

1   1

event management


příprava a organizace zvláštních akcí
Zdroj: cevelova.cz


Pro zobrazení všech definic slova 511 se přihlašte, prosím.