Význam validace
Co znamená slovo validace? Zde naleznete 17 významů slova validace. Můžete také přidat význam slova validace sami

1

15 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


Ověřování platnosti nebo správnosti.
Zdroj: podnikejsnadno.cz

2

5 Thumbs up   1 Thumbs down

validace


Zhodnocení, zhodnocování, prohlášení za platné. Zhodnocení a uznání ekvivalence znalostí, schopností a kompetencí získaných v průběhu zaměstnání (života), event. profesní praxí s výkonovým standardem...
Zdroj: andromedia.cz

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


ověření
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


Kontrolní proces, který zajišťuje, že data zadaná uživatelem vyhovují určitým omezením, která vyplývají z logiky [..]
Zdroj: java.vse.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


"ověření, prověření; kontrola hodnoty výše účtu"
Zdroj: coznamena.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


Ověření platnosti formátu
Zdroj: usetritnadanich.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


ověřování platnosti, v přeneseném významu též správnosti
Zdroj: business.center.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


Validita (z lat. validus, statný, silný, zdravý) označuje platnost, například dokumentu, vědeckého postupu nebo argumentu. Dále označuje: validita (výzkum) validita (správní právo) - uznání cizího dok [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

validace


Potvrzení prostøednictvím poskytnutí objektivních dùkazù, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splnìny (Podmínky použití pro validaci mohou být reálné nebo si [..]
Zdroj: old.nvf.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


Ověření platnosti formátu
Zdroj: uctovani.net

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

validace


Ověření platnosti.
Zdroj: fondmarket.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validace


Ovìøení platnosti.
Zdroj: klo.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

validace


Ověření konzistence dokumentu, kompletnosti metadat a stavu bezpečnostních prvků
Zdroj: obelisk.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

validace


Validace – potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené…
Zdroj: vlastnicesta.cz

15

0 Thumbs up   3 Thumbs down

validace


ovìøení, provìøení; kontrola hodnoty výše úètu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

16

0 Thumbs up   3 Thumbs down

validace


ověření, prověření; kontrola hodnoty výše účtu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

17

0 Thumbs up   3 Thumbs down

validace


Zablokování (blokace trhem) zadaného počtu cenných papírů: odblokování se provádí, pokud chce klient s cennými papíry disponovat mimo burzu. Tuto službu provádí SCP.
Zdroj: ludvik-turek.com

<< valgózní validita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam