Význam validita
Co znamená slovo validita? Zde naleznete 16 významů slova validita. Můžete také přidat význam slova validita sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


platnost
Zdroj: coznamena.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Validita (z lat. validus, statný, silný, zdravý) znamená platnost, například dokumentu, vědeckého postupu nebo argumentu. Odvozeno od validní - platný, uznaný; například „validní argument“ nebo „validní dokument“. Opak je invalidní, po [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Někdy též valence. 1.) Přiměřenost dat získaných výzkumem, ověření, prokázání jejich platnosti (nakolik zjišťují to, co mělo být zjišťováno). 2.) Vhodnost použití výzkumných technik pro zjišťovaný (...
Zdroj: andromedia.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Při výzkumu zejména v psychologii, sociologii a dalších společenských vědách (stejně jako při statistickém hodnocení technologických procesů, například dodržení standardů kvality služeb) je důležité z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


platnost
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


syntaktická správnost HTML kódu
Zdroj: cevelova.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


platnost, právoplatnost
Zdroj: business.center.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Obecně se termín validita překládá jako platnost. Na internetu pak pojem „validní“ určuje, zda webová stránka odpovídá platným standardům. Protože pro různé webové jazyky (např. HTML, XHTML, CSS) exis [..]
Zdroj: adaptic.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


označuje správnost zdrojového kódu programu či webové stránky
Zdroj: mladypodnikatel.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


syntaktická správnost HTML kódu.
Zdroj: facebook-stranka.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Validní kód je takový, který odpovídá některé zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Je to web, který neobsahuje žádné chyby v syntaxi podle zvolené specifikace jazyka. [..]
Zdroj: kodovani-webu.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Validním dokumentem je ten, který splňuje standarty navržené konsorciem W3.org.
Zdroj: pixio.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Vlastnost dat obsahově vyjadřovat a měřit to, co vyjadřovat a měřit mají, neboli jejich platnost, funkčnost.
Zdroj: survio.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


platnost testu nebo pøesnost testu, s jakou metoda mìøí to, co má mìøit v.obsahová(empirická, praktická), soubìžná, predikèní, pojmová aj.
Zdroj: help24.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

validita


Validita (z lat. validus, statný, silný, zdravý) označuje platnost, například dokumentu, vědeckého postupu nebo argumentu. Dále označuje: validita (výzkum) validita (správní právo) - uznání cizího dok [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

validita


platnost
Zdroj: klub.slovniky.cz

<< validace valkýra >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam