nextfinance.cz

Website:https://www.nextfinance.cz
Obdržené pozitivní hlasy61
Obdržené negativní hlasy27
Karma:35 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (373)

1

6   2

jistina


Zbývající dosud nesplacená hodnota dluhu bez úroků.
Zdroj: nextfinance.cz

2

5   0

volatilita


Kolísavost ceny nebo výnosu
Zdroj: nextfinance.cz

3

4   0

bilanční suma


Suma všech aktiv nebo suma všech pasiv společnosti, která je uvedena v účetní rozvaze.
Zdroj: nextfinance.cz

4

4   1

pribor


Úroková sazba, za kterou si banky mezi sebou navzájem půjčují peníze. Stanovuje se pro různé splatnosti od 1 dne až do 1 roku. Odvíjí se od 2-týdenní reposazby ČNB. Úrokové sazby bank [..]
Zdroj: nextfinance.cz

5

3   0

arbitráž


Proces, který zajišťuje, že se dva cenné papíry nebo jiné investice se stejným rizikem budou prodávat za shodnou cenu. Prodává-li se cenný papír na trhu A za cenu nižší než na trhu B, [..]
Zdroj: nextfinance.cz

6

3   1

opce


Druh finančního derivátu. Dnes se dohodne cena (tzv. realizační cena), za jakou se uskuteční v budoucnu obchod. V okamžiku obchodu se platí dříve dohodnutá realizační cena bez ohledu na [..]
Zdroj: nextfinance.cz

7

2   0

hdp


Hrubý domácí produkt. Souhrn všeho zboží a služeb vyrobených v dané zemi za jeden rok. Obvykle se uvažuje, že země s vyšším HDP na hlavu má také vyšší životní úroveň. Takové k [..]
Zdroj: nextfinance.cz

8

2   0

monopol


Podnik, který ovládá většinu trhu jako producent konkrétního výrobku, k němuž neexistuje substitut. Může si tudíž diktovat cenu vysoko nad úrovní, která by odpovídala konkurenci.
Zdroj: nextfinance.cz

9

2   0

p.a.


Per annum – ročně. Používá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Např. 5 % p.a. znamená 5 % za rok.
Zdroj: nextfinance.cz

10

2   0

pribid


(PRague Interbank Bid Rate) je protějšek PRIBORu. Je to průměrná úroková sazba, za kterou banky poptávají půjčky v korunách po jiných bankách na českém mezibankovním peněžním trhu [..]
Zdroj: nextfinance.cz


Pro zobrazení všech definic slova 373 se přihlašte, prosím.