omnio.cz

Website:https://www.omnio.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy6
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (78)

1

4   0

dtp


DTP (anglická zkratka Desktop Publishing), zkráceně se jedná o tvorbu jakéhokoliv tištěného dokumentu pomocí počítače. Kromě samotného počítače a grafického programu na tvorbu tištěných dokumentů (letáků, katalogů apod...) je zapotřebí také Grafik nebo DTP Operátor a program, který dle požadavků může vytvořit sáz [..]
Zdroj: omnio.cz

2

1   0

komunitní server


Jde o rozsáhlou webovou aplikaci zajišťující komunikaci mezi uživateli, která využívá technologií WEB 2.0. Takovéto webové stránky obsahují často spousty funkcí a samotného obsahu jako například e-mailové schránky, vtipný obsah, diskusní fóra, blogy a například dále fotogalerie. V obsahu a funkčnosti v případě komuni [..]
Zdroj: omnio.cz

3

1   0

webový prohlížeč


Webový prohlížeč je program (software), jenž je určen k zobrazování internetových stránek. Mezi nejznámější a nejrozšířenější patří Internet Explorer, Mozilla Firefox a Apple Safari.
Zdroj: omnio.cz

4

0   0

administrace


Administrace v informatice znamená "Ovládací rozhraní nad systémem". Na webových portálech najdeme administraci neboli takzvaný back-end pod skrytou adresou přístupnou pouze platným uživatelům. Jejím účelem je dát administrátorům (správcům) možnost dynamické změny obsahu přímo za běhu.
Zdroj: omnio.cz

5

0   0

afiliate marketing


Afiliate systém, marketing nebo také partnerský program (dále například webmaster systém) je nástroj internetových společností (zejména internetových obchodů), který funguje na principu provázanosti prodejce s dalšími microsite nebo webovými stránkami, které produkt nebo službu za určitou provizi nebo slevy či dokonce přím [..]
Zdroj: omnio.cz

6

0   0

animace


Animace je video tvořené zpravidla několika statickými obrázky. Animace samotná pak vytváří dojem plynule se pohybujících objektů. Dojem plynulého pohybu se projeví pouze v případě, že se samotné snímky animace přehrávají takovou rychlostí, které lidské oko nepostřehne. Tomuto jevu se říká setrvačnost lidského oka.
Zdroj: omnio.cz

7

0   0

anotace


Anotace (z latiny ad a notare, znamená v doslovném překladu "k poznamenat"). Je to dodatečná nebo pomocná textová informace, která je přiložena k nějakému dokumentu nebo obrazu či třeba i k produktu (na internetu k článku).
Zdroj: omnio.cz

8

0   0

apache http server


Apache HTTP Server je softwarový webový server pro operační systém LINUX, Microsoft Windows a další.... V dnešní době interpretuje webové stránky prohlížečům téměř na celém světě. Je to nejrozšířenější aplikace pro správu webového serveru.
Zdroj: omnio.cz

9

0   0

avatar


Avatar je jakákoliv prezentace fyzické osoby ve virtuálním světě (virtuální realitě). Touto prezentací může být 3D skutečný nebo abstraktní model uživatel, 2D obrázek či jen grafický podpis, kterým se uživatel prezentuje ve virtuální realitě.
Zdroj: omnio.cz

10

0   0

b2c


Business - To - Customer (B2C), je označení pro jakékoliv obchodní vztahy mezi společností a koncovým zákazníkem, které jsou prováděny v rámci webových aplikací nebo internetových služeb. Nejčastějším případem, který se řadí do skupiny B2C jsou internetové obchody (eShopy), které prodávají jakékoliv zboží přímo ko [..]
Zdroj: omnio.cz


Pro zobrazení všech definic slova 78 se přihlašte, prosím.