Význam val
Co znamená slovo val? Zde naleznete 15 významů slova val. Můžete také přidat význam slova val sami

1

1   0

val


navršený násep protáhlého tvaru | * | násep | údolí | vallée
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

val


povrchový terénní archeologický objekt v podobě délkově orientovaného násypu, zcela nebo zčásti vymezujícího obvod, resp. uzavírajícího plochu hrazené lokality (nejčastěji hradišt [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

3

0   0

val


Valine
Zdroj: labo.cz

4

0   0

val


opevòovací èlánek, vzniklý nasypáním hlíny z vykopaného pøíkopu. Buï obtáèí celé hradi¹tì nebo tvrzi¹tì, nebo pøi soustavì více ¹íjových pøíkopù…
Zdroj: pametihodnosti.cz

5

0   0

val


cenné zásilky
Zdroj: dsv.cz

6

0   0

val


Value, valued, valuable- hodnota (cena), oceněný, cenný
Zdroj: slemrspedition.com

7

0   0

val


Obec Val (německy Wall) se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký, zhruba 17 km severozápadně od Rychnova nad Kněžnou a 2,5 km severovýchodně od Dobrušky. Ke dni 3. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

val


Obec Val (německy Wall) se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 227 obyvatel.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

val


Slovo Val má více významů: název obce Val (okres Tábor) – obec v okrese Tábor Val (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou název vrcholu Val (Hanušovická vrcho [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

val


Véhicule Automatique Léger, (automatické lehké vozidlo) zkráceně VAL je francouzský systém lehkého metra.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

val


Val (německy Schanzenberg) je vrchol v České republice ležící na severozápadním okraji pohoří Hanušovická vrchovina.
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

val


Val (435 m n. m.) je nejvyšším vrcholem města Plzně. Někdy je nazýván nesprávně Valík, ačkoliv tento název spíše přísluší, i když neoficiálně vedlejšímu vrcholu (398 m n. m.) l [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

val


Rozhledna Val (též Rozhledna na Dolní Hedeči) se nachází na vrcholu Val v Hanušovické vrchovině. Rozhledna stojí na katastrálním území vsi Dolní Hedeč v okresu Ústí nad Orlicí, asi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

val


Obec Val (německy Wall) se nachází v okrese Tábor, kraj Jihočeský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 227 obyvatel.
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   0

val


Obec Val (německy Wall) se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký, zhruba 17 km severozápadně od Rychnova nad Kněžnou a 2,5 km severovýchodně od Dobrušky. Ke dni 3. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova val
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ex post bastard >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam