Význam xenofobie
Co znamená slovo xenofobie? Zde naleznete 14 významů slova xenofobie. Můžete také přidat význam slova xenofobie sami

1

4   0

xenofobie


odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu
Zdroj: coznamena.cz

2

3   0

xenofobie


odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu
Zdroj: online-slovnik.cz

3

3   1

xenofobie


strach nebo nenávist ve vztahu k cizincům nebo čemukoli cizímu či neznámému | oikofobie
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

3   1

xenofobie


Strach z neznámého, souèást pudu sebezáchovy èlovìka. Pøenesenì chorobný strach z cizincù a cizího prostøedí. Vyplývá z dlouhodobého usazení èlovìka v etni [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

2   1

xenofobie


odpor, nepøátelství, strach, nedùvìra ke všemu cizímu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

6

3   2

xenofobie


odpor, nepřátelství, strach, nedůvěra ke všemu cizímu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

7

0   1

xenofobie


Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu. Vedle lidských jedinců je pozorována i u dalších živočichů. Je to forma strachu ze v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   2

xenofobie


je v doslovném překladu strach z cizinců. Slovo se většinou užívá pro označení nesnášenlivosti k lidem z jiných zemí a rovněž nedostatek úcty k jejich tradici a kultuře. Stejně jako rasismus je xenofobie předsudečná, strach z cizinců nebo nesnášenlivost, do které se strach přetváří, mohou vzniknout okamžitou emocioná [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

9

0   2

xenofobie


Se všeobecně vysvětluje jako strach, který může přerůst až v nenávist, vůči všemu cizímu, respektive neznámému. Termín se vztahuje nejčastěji k osobám pocházejícím z jiného kulturního prostředí. Xenofobie se projevuje v různých formách, včetně lehkých, relativně neškodných (např. slovní nadávky), až po vyhrocené chování zahrnující fyzické útoky vůči příslušníkům jiné národnosti, jiného náboženského vyznání a podobně.
Floencze - 20. dubna 2014

10

0   3

xenofobie


označuje mezilidskou nesnášenlivost vůči lidem z jiné země, která je ve většině případů založená na předsudcích.
Zdroj: bezpecne-online.cz

11

0   3

xenofobie


strach z cizincù, odpor vùèi všemu cizímu, èasto pøerùstající v až rasisitickou nesnášenlivost vùèi etnickým skupinám
Zdroj: help24.cz

12

0   3

xenofobie


xenofobie, strach z cizího, nedùvìra k cizímu; odpor, primitivní nenávist ke všemu cizímu, neznámému. Základ šovinismu a rasismu. V souèasné Evropì jsou projevy xenofobie zamìøeny zejména proti pøistìhovalcùm.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

13

0   3

xenofobie


Nesnášenlivost vůči všemu cizímu (jinému než je pro nás běžné), například jiná národnost, jiná kultura, jiné náboženství apod.). Pochází z řečtiny (xénos = cizinec, fobos = strach). Xenofobie je původcem rasizmu.
stepuchy - 8. dubna 2014

14

0   3

xenofobie


Slovo, vycházející z řeckých slov xenos a phobos (cizinec a strach), značí strach ze všeho cizího a neznámého. Ve společnosti se projevuje především rasovou nesnášenlivostí a odmítáním cizích kultur bez jakékoliv znalosti nebo smyslu.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

Přidat význam slova xenofobie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< vyso?ina xylofon >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam