Význam záplava
Co znamená slovo záplava? Zde naleznete 12 významů slova záplava. Můžete také přidat význam slova záplava sami

1

2   0

záplava


jedna z živelných událotí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: nemecpartners.cz

2

1   0

záplava


jedna z živelných událotí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: allrisk.cz

3

1   0

záplava


za záplavu se považuje zaplavení území bez přirozeného nebo dostatečného odtoku povrchových vod následkem atmosférických s [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

4

0   0

záplava


Vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: brokervision.cz

5

0   0

záplava


za záplavu se považuje zaplavení území bez přirozeného nebo dostatečného odtoku povrchových vod následkem atmosférických srážek nebo soustředěným odtokem srážkových vod, tzv. deš [..]
Zdroj: financeproradost.cz

6

0   0

záplava


je vytvoøení souvislé vodní plochy , která po urèitou dobu stojí nebo proudí v místì pojištìní.
Zdroj: inpol.cz

7

0   0

záplava


je vytvoření souvislé vodní plochy , která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění
Zdroj: petrisk.cz

8

0   0

záplava


lōfia
Zdroj: dominicweb.eu

9

0   0

záplava


jedna z živelných událostí, která se zpravidla definuje jako vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: aquelcredit.cz

10

0   0

záplava


Vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
Zdroj: koop.cz

11

0   0

záplava


zaplavení pzemku,na kterém se nachází pojištěná věc,proudící nebo stojící vodou i z jiných příčin než z důvodu povodně
Zdroj: finkap.cz

12

0   0

záplava


Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova záplava
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< zánik zelená karta >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam