Význam APSIDA
Co znamená slovo APSIDA? Zde naleznete 15 významů slova APSIDA. Můžete také přidat význam slova APSIDA sami

1

1   0

APSIDA


Apsida (z řec. αψις (hapsis) – oblouk, zaoblení, obloha a lat. apsis či absis – výklenek) je půlkruhová či podkovovitá oltářní nika zaklenutá konchou, vzniklá v římské antické [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2   2

APSIDA


výklenek pro hlavní oltář (různého, často polokruhového půdorysu) tvořící závěr kostela, někdy provázený vedlejšími apsidami uzavírajícími boční lodi, běžný hlavně u román [..]
Zdroj: bystre.unas.cz

3

0   0

APSIDA


Apsida je bod dráhy kosmického tělesa, v němž se nachází buď nejblíže, nebo nejdále od ohniska dráhy, v němž se nachází centrální těleso soustavy, přesněji hmotný střed (těži [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

APSIDA


architektonický krální s i půdorysem lenutý konchou, čtvrtkulovou klenbou (poloviční kopule), plnící funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

5

0   1

APSIDA


výklenek pro hlavní oltáø tvoøící závìr kostela, nìkdy provázený vedlejšími apsidami uzavírajícími boèní lodi, bìžný hlavnì u románských svatyò.
Zdroj: jetrichovicko.euweb.cz

6

0   1

APSIDA


(ta hlavnì v románské architektuøe),
Zdroj: jetrichovicko.euweb.cz

7

0   1

APSIDA


architektonický krální s i půdorysem lenutý konchou, čtvrtkulovou klenbou (poloviční kopule), plnící funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí
Zdroj: hruby-rohozec.eu

8

0   1

APSIDA


apsis - nejèastìji v románské architektuøe název pro knì¾i¹tì nebo jeho závìr, pùlválcový útvar (pøípadnì podkovového pùdorysu) uvnitø klenutý…
Zdroj: pametihodnosti.cz

9

0   1

APSIDA


architektonický krální s i půdorysem lenutý konchou, čtvrtkulovou klenbou (poloviční kopule), plnící funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

10

0   1

APSIDA


Půdorysné půlkruhové ukončení kněžiště převážně románských kostelů.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

11

0   1

APSIDA


architektonický krální s i půdorysem lenutý konchou, čtvrtkulovou klenbou (poloviční kopule), plnící funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí
Zdroj: januv-hrad.cz

12

0   1

APSIDA


architektonický krální s i půdorysem lenutý konchou, čtvrtkulovou klenbou (poloviční kopule), plnící funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí
Zdroj: zamek-hluboka.eu

13

0   1

APSIDA


Pùlkruhové zakonèení knìžištì pøevážnì románských sakrálních staveb. Tato budova mùže obsahovat i nìkolik apsid najednou.
Zdroj: apsida.cz

14

0   1

APSIDA


architektonický krální s i půdorysem lenutý konchou, čtvrtkulovou klenbou (poloviční kopule), plnící funkci východního (méně často západního) chóru nebo závěru bočních lodí
Zdroj: hrad-bouzov.cz

15

0   1

APSIDA


polkruhové, podkovovité alebo polygonálne zakonèenie svätyne chrámu; v nej je umiestnený hlavný oltár
Zdroj: kastiel.org


Přidat význam slova APSIDA
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< APARTMÁ ARCHIVOLTA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam