Význam FIFO
Co znamená slovo FIFO? Zde naleznete 18 významů slova FIFO. Můžete také přidat význam slova FIFO sami

1

2   0

FIFO


First In - First Out první dovnitř - první ven, tedy první vstupující zároveň ze systému první vystupuje (fronta). Při oceňování s [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

2

1   0

FIFO


Metoda zpracování dat podle principu First In First Out - data, která jsou do systému vložena jako první jsou také jako první zpracována - jedná se o princip "fronty". Opakem je zpùsob LIFO
Zdroj: it-slovnik.cz

3

1   0

FIFO


První dovnitř, první ven. Metoda oceňování zásob
Zdroj: uctovani.net

4

1   0

FIFO


FIFO je metóda pre oceòovanie zásob. Skratka pochádza z anglického výrazu first in - first out, príp. prvý dovnútra - prvý von. Ak dochádza k oceneniu skladu týmto spôsobom, najskôr sa vyskladòujú zás [..]
Zdroj: stormware.sk

5

0   0

FIFO


Metodu oceňování zásob „first in, first out“ – „první dovnitř, první ven“. Při oceňování zásob metodou FIFO, se první se účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny a to včetně jejich po [..]
Zdroj: zalozit-firmu.cz

6

1   1

FIFO


First-In, First-Out - nejbìžnìjší zpùsob realizace vyrovnávací pamìti, kdy data, která první vejdou jdou také první ven. Existují také jiné varianty jako First-In, Last-Out apod.
Zdroj: labo.cz

7

0   0

FIFO


FIFO - "první dovnitř - první ven". Jde o metodu oceňování zásob. První vstupující prvek podle této metody také první vystupuje. Pokud oceňujeme sklad metodou FIFO, tak první se účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny
Zdroj: alka-mzdy.cz

8

0   0

FIFO


FIFO byl první èeskoslovenský magazín zamìøený na poèítaèové hry a vydávaný na Slovensku. Vìnoval se zpoèátku pøedevším osmibitovým poèítaèùm jako bylo ZX Spectrum, Sinclair èi Atari a první èíslo vyš [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

0   0

FIFO


metóda oceňovania zásob First-In-First-Out
Zdroj: ako-uctovat.sk

10

0   0

FIFO


Metodu oceòování zásob, první dovnitø, první ven. Pokud oceòujeme sklad metodou FIFO, tak první se úèetnì vyskladòují kusy, které byly první nakoupeny.
Zdroj: klo.cz

11

0   0

FIFO


metoda vyskladňování, první se vyskladňuje zboží, které leží na skladě nejdelší dobuFirst IN First Out
Zdroj: dsv.cz

12

1   1

FIFO


Fronta je v programování abstraktní datový typ typu FIFO (z anglického First In, First Out, česky První dovnitř, první ven). Fronta používaná v operačních systémech pro meziprocesovou komunikaci je ta [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

FIFO


Fifo byl slovenský časopis zpočátku zaměřený na výhradně uživatele počítačů Sinclair ZX Spectrum a kompatibilní, později se přeorientoval i na další značky počítačů. Dá se říct, že to byl první herní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

FIFO


FIFO (First In First Out) je fronta, která se rozšiřuje přidáním prvku na konec fronty a zmenšuje odebráním prvku z čela fronty. Obsahuje registr s adresou začátku a konce fronty. Využívá se hlavně př [..]
Zdroj: svethardware.cz

15

0   1

FIFO


(z anglického First-In First-Out) Zkratka pro metodu oceňování a účtování zásob.
Zdroj: apogeo.cz

16

1   2

FIFO


(First in first out), systém hromadné obsluhy, požadavky jsou obsluhovány v poøadí, v jakém do systému vstoupily.
Zdroj: ewizard.cz

17

0   1

FIFO


První dovnitř, první ven. Metoda oceňování zásob
Zdroj: usetritnadanich.cz

18

0   1

FIFO


"první dovnitř - první ven" první vstupující prvek zároveň ze systému první vystupuje (fronta) Např. při oceňování skladu metodou FIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny. Viz také LIFO (Last In - First Out)
Zdroj: business.center.cz

Přidat význam slova FIFO
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Exekuce Finanční úřad >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam