Význam KLENBA
Co znamená slovo KLENBA? Zde naleznete 16 významů slova KLENBA. Můžete také přidat význam slova KLENBA sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba. [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


architektonický útvar uzavírající prostor shora a nesoucí sám sebe (valená, valená s lunetou, klášterní, køížová, necková, zrcadlová, placková, segmentová)
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


nosný architektonický útvar, uzavírající svrchu vnitřní prostory; sestaven z klínovitě upravených kamenů nebo cihel, jejichž šikmé strany přejímají a postupně předávají tlak na stěny či podpory; a) kl [..]
Zdroj: bystre.unas.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


je architektonický útvar, který uzavírá shora prostor a nese sám sebe. Tlaky (svislé a šikmé) zachycují podporovací èásti (zdi) a opìrný systém. Výjimku tvoøí imitovaná klenba (v barokních a klasicist [..]
Zdroj: jetrichovicko.euweb.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


Funkční architektonický prvek uzavírající horní část prostoru, která nese a převádí tlaky. Existuje řada jednotlivých druhů kleneb. VIZ obr.
Zdroj: gemaart.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba. [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


je architektonický útvar, který uzavírá shora prostor a nese sám sebe. Tlaky - svislé a ¹ikmé - zachycují podporovací èásti (zdi) a opìrný systém.…
Zdroj: pametihodnosti.cz (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


Stavební útvar roznášející zatížení do nosných zdí. Podle tvaru rozeznáváme řadu druhů kleneb, které se časem vyvíjely a zplošťovaly (placky, klenby zrcadlové), čímž se snižovala stavební výška podlaž [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba. [..]
Zdroj: januv-hrad.cz (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba. [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

11

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


stavební útvar roznášející zatížení do nosných zdí. Podle tvaru rozeznáváme řadu druhů kleneb, které se časem vyvíjely a zplošťovaly (placky, klenby zrcadlové). čímž se snižovala stavební výška podlaž [..]
Zdroj: zriceniny.cz

12

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


architektonický útvar, uzatvárajúci priestor; váhu klenby nesú podpory - múry, piliere, ståpy atï.
Zdroj: kastiel.org (offline)

13

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


Klenba je samonosná, vzhůru vypuklá stavební konstrukce, která se užívá na zastropení a zakrytí prostoru. Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její podpory, a to ve svislém i [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

1 Thumbs up   0 Thumbs down

KLENBA


Klenba je vestavba skříňového kotle, která prodlužuje dráhu kouřových plynů a funguje jako tepelný akumulátor. Klenba je sestavena z šamotových cihel spojených šamotovou maltou. V kotli je zachycena n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

1 Thumbs up   1 Thumbs down

KLENBA


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba. [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu (offline)

16

1 Thumbs up   1 Thumbs down

KLENBA


samonosná stavební konstrukce z kamene nebo cihel, která uzavírá shora prostor a rozvádí svislé a šikmé tlaky do nosných zdí, popřípadě opěrného systému. Viz: klenba valená (s výsečemi), křížová bezžebrová, křížová žebrová, sítová, sklipková, hřebínková, klášterní, placková (česká placka), necková klenba. [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz (offline)

<< KLÁŠTERNÍ KLENBA KLENÁK >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam