Význam RIZALIT
Co znamená slovo RIZALIT? Zde naleznete 15 významů slova RIZALIT. Můžete také přidat význam slova RIZALIT sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

RIZALIT


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: hruby-rohozec.eu

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


předsunutá část průčelí stavby po celé její délce
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


z prùèelí mírnì vystupující èást stavby, na rozdíl od køídel s velmi krátkými boky bez oken
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


vysunutá část stavby, předstupující v celé výšce budovy i se střechou
Zdroj: bystre.unas.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


èást architektury, vystupující po celé výšce z líce prùèelí, nìkdy jen zcela nepatrnì, jindy až na hloubku jedné osy (pøi více osách je to již køídlo), zdùrazòující støed nebo kraj fasády, a proto èas [..]
Zdroj: jetrichovicko.euweb.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


Jedná se o část budovy, která vystupuje před zbytek stavby. Rizalit může vystupovat mírně, nebo naopak výrazně, v takovém případě vytváří boční křídlo.
Zdroj: gemaart.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


èást architektury, vystupující po celé vý¹ce z líce prùèelí, nìkdy jen zcela nepatrnì, jindy a¾ na hloubku jedné osy (pøi více osách je to ji¾…
Zdroj: pametihodnosti.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


Z průčelí mírně vystupující část stavby. Na rozdíl od křídel má velmi krátké boky bez oken, nanejvýš s jedinou okenní osou.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: januv-hrad.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: zamek-hluboka.eu

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


z průčelí mírně vystupující část stavby. Na rozdíl od křídel má velmi velmi krátké boky bez oken, nanejvýš s jedinou okenní osou.
Zdroj: zriceniny.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


část stavby vystupující v celé výši maximálně o tři okenní osy z průčelí, při větším objemu jde o křídlo
Zdroj: hrad-bouzov.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RIZALIT


Rizalit (též risalit, z italského risalto – výstupek) je označení pro středovou nebo postranní část průčelí stavby, která z jeho líce vystupuje po celé výšce, a to až o hloubku jedné okenní osy. ↑ Ott [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< RELIKT RONDEL >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam