Význam RONDEL
Co znamená slovo RONDEL? Zde naleznete 17 významů slova RONDEL. Můžete také přidat význam slova RONDEL sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


Pojem rondel má více významů. rondel (rotunda) – kruhovitá stavba, viz seznam rondelů v Česku kruhový objezd v silniční dopravě rondel (opevnění) – druh dělostřelecké bašty rondel (pravěká stavba) – [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


zahradní nebo fortifikační stavba kruhového půdorysu
Zdroj: zamek-veltrusy.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


rozsáhlý okrouhlý příkopový objekt bez nadpovrchových pozůstatků, typ objevovaný od počátku 70. let 20. století leteckou či geofyzikální prospekcí, rondely vznikaly v Čechách, na Moravě, Slovensku, v [..]
Zdroj: archeologienadosah.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


okrouhlá stavba; u pozdnì gotických a renesanèních opevnìní mohutná, pøevážnì zemní dìlostøelecká bašta, umísovaná v nároží
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


obecnì okrouhlá stavba, u pozdnì gotických a renesanèních opevnìní mohutná, pøevážnì zemní dìlostøelecká okrouhlá bašta, nejèastìji umístìná v nároží. Dokonalá opevnìníse systémem rondelù stavìli Pern [..]
Zdroj: hrady.dejiny.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


zahradní nebo fortifikační stavba kruhového půdorysu
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


stavba nebo prostor kruhového èi oválného pùdorysu, napø. náro¾ní válcová vì¾ice, sypaný náro¾ní bastion renesanèního opevòovacího systému apod.
Zdroj: pametihodnosti.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


zahradní nebo fortifikační stavba kruhového půdorysu
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


Okrouhlá stavba, v pozdní gotice a renesanci nízká, většinou sypaná bašta s plošinou pro děla (předchůdce bastiony).
Zdroj: stavebnikomunita.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


zahradní nebo fortifikační stavba kruhového půdorysu
Zdroj: januv-hrad.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


– prehistorická stavba s kruhovým nebo oválným pùdorysem.
Zdroj: aldebaran.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


zahradní nebo fortifikační stavba kruhového půdorysu
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


okrouhlá stavba, v pozdní gotice a renesanci nízká, většinou sypaná bašta s plošinou pro děla (předchůdce bastionu).
Zdroj: zriceniny.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


zahradní nebo fortifikační stavba kruhového půdorysu
Zdroj: hrad-bouzov.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


Rondel je monumentální pravěká stavba kruhového půdorysu. Objevuje se v Podunají v průběhu neolitu, odkud se rozšiřují na západ na Moravu, do Čech, Bavorska, Porýní a v eneolitu až do Británie. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


Pojem rondel má více významů. rondel (rotunda) – kruhovitá stavba, viz seznam rondelů v Česku kruhový objezd v silniční dopravě rondel (opevnění) – druh dělostřelecké bašty rondel (pravěká stavba) – [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RONDEL


Rondel (z franc. rond, ronde, česky kruhový, okrouhlý nebo kruh) je původem francouzská středověká lyrická forma, ustálená na přelomu pozdní gotiky a renesance. Jde o báseň o dvou rýmech, členěnou do [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< RIZALIT ROTUNDA >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam