Význam arkáda
Co znamená slovo arkáda? Zde naleznete 17 významů slova arkáda. Můžete také přidat význam slova arkáda sami

1

6 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


Arkáda (z lat. arcus, oblouk) je v architektuře oblouk nebo častěji řada oblouků na sloupech nebo pilířích. Někdy se jako arkády označuje i arkádová chodba či podloubí, z jedné nebo obou stran oddělen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

arkáda


oblouk spoèívající na svislých podporách; tvoøí krytý, ale otevøený ochoz èi chodbu; více arkád vytváøí lodžii
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


oblouk na svislých podporách (sloupech, pilíøích). Arkád se u¾ívá u lod¾ií, saly terreny, u literátských (zpìváckých) tribun apod. Profilované…
Zdroj: pametihodnosti.cz (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře
Zdroj: zamek-hluboka.eu (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


Oblouk spočívající na svislých podporách. Ttvoří krytý, ale otevřený ochoz či chodbu. Více arkád vytváří lodžii.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře
Zdroj: hrad-bouzov.cz (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


Arkáda je žánr počítačové hry, založený na jednoduchém a nápaditém konceptu.[zdroj?] Arkády se nejčastěji hrají na kola se stupňující obtížností, některé hry bývají omezeny časem.[zdroj?] Tento druh h [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

arkáda


Arkáda může být: Arkáda (architektura) – oblouk na sloupech. Arkáda (žánr počítačových her).
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

1 Thumbs up   3 Thumbs down

arkáda


oblouk, překlenující mezeru mezi podporami; řada oblouků na pilířích nebo sloupech; chodba otevřená z jedné nebo obou stran řadou oblouků (arkádová chodba); slepá (lichá) arkáda pouze dekorativně člen [..]
Zdroj: bystre.unas.cz

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

arkáda


oblouk na svislých podporách (sloupech, pilíøích). Arkád se úžívá u lodžií, saly terreny, u literátských (zpìváckých) tribun apod. Profilované vystupující orámování oblouku se nazývá [..]
Zdroj: jetrichovicko.euweb.cz

11

1 Thumbs up   3 Thumbs down

arkáda


jakýkoliv oblouk (latinsky arcus) na svislých podporách (sloup, pilíø) (Brtnice, Košumberk, Litomyšl, Moravská Tøebová, Pardubice,
Zdroj: hrady.dejiny.cz

12

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arkáda


oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře
Zdroj: hruby-rohozec.eu (offline)

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arkáda


oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu (offline)

14

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arkáda


oblouk spočívající na svislých podporách (sloupech, pilířích). Slepá arkáda je přiložena k plné zdi. Více arkád vytváří lodžii (arkádový ochoz), několikapatrové arkády tvoří arkádovou soustavu (arkádo [..]
Zdroj: zriceniny.cz

15

0 Thumbs up   2 Thumbs down

arkáda


oblúk preklenujúci medzeru medzi ståpmi alebo rad rovnako veµkých oblúkov na pilieroch èi ståpoch
Zdroj: kastiel.org (offline)

16

0 Thumbs up   3 Thumbs down

arkáda


oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře
Zdroj: zamek-veltrusy.cz (offline)

17

0 Thumbs up   3 Thumbs down

arkáda


oblouk vzepřený svislými podporami (sloupy nebo pilíři). Mezilodní arkády člení chrámový prostor, slepé (liché) arkády přisazené k plné stěně jsou naproti tomu jen dekorativním prvkem. Otevřené arkády sdružené vedle sebe i nad sebou tvoří arkádové soustavy, zejména v zámecké architektuře
Zdroj: januv-hrad.cz (offline)

<< anglický park bašta >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam