Význam banner
Co znamená slovo banner? Zde naleznete 45 významů slova banner. Můžete také přidat význam slova banner sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner je forma internetové reklamy. Banner je má za úkol upoutat pozornost návštěvníků stránek. Bannery se vyznačují snahou o poutavé vizuální zpracování. Jak funguje banner? Na webové stránce se uži [..]
Zdroj: shoptet.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Reklamný banner je oblas o istej ve¾kosti v pixeloch, ktorá má za úèel na svojej ploche formou grafiky (obrázka) a textu vykona reklamný akt. Sú rôzne typy bannerov, od malých do obrovské (skyscrape [..]
Zdroj: tvorbastranky.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


grafická forma internetové reklamy
Zdroj: cevelova.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na internetu. [..]
Zdroj: concept-one.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Jedná se o reklamní formát, prostřednictvím kterého si přejete oslovit uživatele konkrétních webových stránek. Přestože se v poslední době od čistě bannerových reklamních kampaní ustupuje a banner je [..]
Zdroj: netsign.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner je grafický reklamní formát, který je hojně využíván na internetu.
Zdroj: shopcentrik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Reklamní nosič umístěný na www stránkách. Většinou má podobu čtvercového nebo obdélníkového obrázku či animace, může využívat kódování v HTML, JavaScriptu, Flashi apod.; tyto rozšířené formáty jsou označov&aacu [..]
Zdroj: studio20.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


(anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji pobl&iacu [..]
Zdroj: help.ingenius.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu [..]
Zdroj: advin.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Reklamní proužek na webových stránkách
Zdroj: islo.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


– Jedná se o jednoduchý a finanènì výhodný prezentaèní systém, jehož grafická èást (banner) je chránìna kovovou kazetou nebo pro transport je umístìna v pøenosné brašnì. To zaruèuje ochranu proti pošk [..]
Zdroj: kingstyle.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Grafický reklamní prvek
Zdroj: mariorozensky.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Z angličtiny převzaté slovo v doslovném překladu znamená "plakát", ale v internetových technologiích označuje reklamní proužek. Jedná se o druh internetové reklamy používaný na webových stránkách. Z pravidla bývá ztvárněn obdélníkem (horizontálním i vertikálním) nebo čtvercem v němž probíhá upoutávka, GIF animace nebo [..]
Zdroj: omnio.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


1.tiskové medium: pogumovaná netkaná textilie vhodná pro potisk, 2. na webu: reklamní plocha, slouží k prokliknutí na anoncované stránky
Zdroj: peacock.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


 jednotné označení nejrozšířenější formy internetové reklamy. Jedná se o předem vymezený prostor na stránkách, kam je možné vložit reklamu. Banner má několik základních formátů
Zdroj: spiritmedia.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


označuje se často jako reklamní proužek. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z n [..]
Zdroj: wipreklama.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Reklamní proužek (nebo ètverec) na webových stránkách. Mùže být zpracovaný buï jako statický èi animovaný obrázek nebo jako flashová animace. V poslední dobì také jako textová reklama (adsense, adfox [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivní grafiku zobrazenou nejčastěji poblíž okraje obrazovky. Bannery tvoří stále jednu z nejčastějších forem reklamy na Internetu.
Zdroj: siteone.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner (česky se mu říká reklamní proužek) je grafická forma internetové reklamy. Mejznámější jsou tzv. full bannery o rozměrech 468 × 60 pixelů. Bannerem může být statický obrázek, mnohdy jsou v [..]
Zdroj: adaptic.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


reklamný prú¾ok bar
Zdroj: klasici.sk

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


grafický reklamní prvek různých velikostí
Zdroj: mladypodnikatel.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Jedná se o reklamní formát, prostřednictvím kterého si přejete oslovit uživatele konkrétních webových stránek. Přestože se v poslední době od čistě bannerových reklamních kampaní ustupuje a banner je začleněn jako jeden z mnoha formátů online reklamy, stále si užívá poměrně výsostného postavení s ohledem na možnosti kreativního vyobrazení a možnost [..]
Zdroj: artemis-webdesign.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


grafická forma internetové reklamy (česky též reklamní proužek). Mejznámější jsou tzv. full bannery o rozměrech 468 × 60 pixelů.
Zdroj: facebook-stranka.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner je grafický reklamní formát, který je hojně využíván na internetu.
Zdroj: fastcentrik.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Obecně se bannerem nazývá jakýkoliv grafický reklamní formát na internetových stránkách. Na internetu je možno pro reklamní účely využít reklamní formáty různých rozměrů (velikost se udává v pixelech) nebo způsobů provedení (gif, flash, dynamické HTML). Díky dynamice internetového prostředí jsme svědky neustálé inovace v oblasti tvorby nových forem [..]
Zdroj: makromedia.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Buď reklama ve formě proužku na webu, nebo venkovní reklama ve tvaru proužku. Výzkumy – kvalitativní (důkladný, na malém počtu lidí) x kvantitativní.
Zdroj: marketingove-poradenstvi-bz.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Jedná se o reklamní formát, prostřednictvím kterého si přejete oslovit uživatele konkrétních webových stránek. Přestože se v poslední době od čistě bannerových reklamních kampaní ustupuje a banner je začleněn jako jeden z mnoha formátů online reklamy, stále si užívá poměrně výsostného postavení s ohledem na možnosti kreativního vyobrazení a možnost [..]
Zdroj: ondesign.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Reklamní prvek, obvykle animovaný proužek, plnící roli krátkého, na malém prostoru zhuštěného reklamního spotu.
Zdroj: optimal-marketing.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktivn&iacut [..]
Zdroj: pixio.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Typicky jde o formu reklamního sdělení ve formě obrázku. Ten může být jen jako JPG nebo animovaný flash. Na téměř všech webech najdete dnes nějaký ten banner. Bannery můžete využít i pro svou propagac [..]
Zdroj: reklamniagent.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner je reklamní formát (grafický prvek), který se využívá k propagaci značky, produktů nebo služeb na internetu.
Zdroj: sovanet.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Bannerová reklama ("banner marketing") irnetový marketingový nástroj používaný jako souèást marketingových strategií na WWW stránk [..]
Zdroj: webdesign-malek.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


druh reklamy používaný na webových stránkách
Zdroj: webstranky.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Bannery, oznaèované také jako reklamní proužky, prapory nebo plakáty, jsou druhem grafické reklamy, která se používá na webových stránkách.
Zdroj: optimato.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


reklamný pruh - obrázok ustáleného rozmeru
Zdroj: sospreskoly.org

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


obrázková reklama, reklama na internete, má väčšinou formu obrázku (formát gif, png, či jpg), alebo je spracovaná v technológii FLASH. Je to teda pohyblivá forma reklamy umiestnená na internete. [..]
Zdroj: stopline.sk

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Neboli reklamní proužek. Plocha na internetových stránkách pro zobrazování reklamy. Bannery různých rozměrů jsou nejčastější formou internetové reklamy.
Zdroj: gallerygroup.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Poutač vyrobený z plachtoviny, popř. textilu a umístěný nad chodník či vozovku pomocí lanka.
Zdroj: gallerygroup.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Grafický poutač. Reklama na Váš web.
Zdroj: onas.cz

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


reklamní proužek. Jedná se o typický zpùsob reklamy na Internetu. Pro upoutání pozornosti vìtšina bannerù bliká nebo je animována.
Zdroj: googledrive.com

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


[baner] - PVC plachtovina.
Zdroj: tiskomat.cz

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

banner


Banner (anglicky „prapor“, „plakát“, česky se někdy označuje jako reklamní proužek) je druh reklamy používaný na WWW stránkách. Jedná se o zpravidla obdélníkový obrázek či animaci, případně interaktiv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

banner


prapor, praporec, zástava, standarta | transparent
Zdroj: cs.wiktionary.org

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

banner


Reklamní proužek na webových stránkách
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

banner


1. Formát internetové reklamy. První forma reklamy na internetu a stále jedna z nejčastějších forem. Též nazýván reklamní proužek. Zobrazuje se v různých formátech na stránkách www. 2. Vodorovná cedul [..]
Zdroj: mediaguru.cz

<< garrison inventor >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam