Význam etiketa
Co znamená slovo etiketa? Zde naleznete 15 významů slova etiketa. Můžete také přidat význam slova etiketa sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

etiketa


podstatné jméno etiketa má dva významy. První z významů slova etiketa označuje veřejnostní akceptovaná nepsaná pravidla společenského chování. Jinými slovy, etiketa je souhrnný pojem pro nepsané společenské normy stanovující, jak se v určitých situacích chovat k druhým lidem. Společenská etiketa například stanoví, že se nejdříve z dopravního prostředku vystupuje a až poté nastupuje, že jako první podává ruku společensky významnější osoba, resp. že muž pouští ženu do dveří jako první.

Druhým významem slova etiketa je nálepka či štítek na spotřebním zboží. Jako etiketu lze například označit takovou nálepku na potravinách, na které je uvedeno prodejní označení zboží, složení výrobku či datum spotřeby.
Honzi - 4. prosince 2018

2

3 Thumbs up   3 Thumbs down

etiketa


papír nebo kartička připevněná k předmětu s informacemi o tomto předmětu nebo jeho obsahu | * | pravidla chování, která se ve společnosti nebo profesi pokládají za přijatelná | nálepka, štítek [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

etiketa


Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 stanovuje předepsané údaje pro etiketu vína a údaje, které mohou být na etiketě uvedeny, pokud to umožňuje členský stát. Podrobnosti jsou pak rozvedeny v nařízení Komis [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

etiketa


1. nálepka s nápisem, viněta 2. pravidla společenského chování, soubor společenských zvyklostí (např. v diplomacii)
Zdroj: business.center.cz

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

etiketa


Súhrn pravidiel správania platných v určitom spoločenstve. Úzko súvisí so slušnosťou a so spoločenskými zvyklosťami, avšak neredukuje sa na ne. Je vonkajším vyjadrením vnútornej kultivovanosti človeka [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

etiketa


golfový kodex chování
Zdroj: golfportal.cz

7

1 Thumbs up   3 Thumbs down

etiketa


Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

etiketa


Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

etiketa


Výraz Etiketa má několik významů: etiketa – pravidla slušného chování netiketa – pravidla chování v internetovém světě Etiketa (seriál) – televizní pořad o společenském chování etiketa (nálepka) – ná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   3 Thumbs down

etiketa


Etiketa (angl. label, něm. Etikett) je výrobek polygrafického průmyslu. Etikety se dělí na samolepicí a nesamolepicí. Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu etiket je papír nebo různé druhy fólií v ko [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

1 Thumbs up   4 Thumbs down

etiketa


obecný slovník  Nálepka, která se umis»uje na láhve s vínem. Text, který na etiketì musí být urèuje vinaøský zákon (§ 13).
Zdroj: vino-italiano.cz

12

1 Thumbs up   4 Thumbs down

etiketa


Kodex chování na høi¹ti, který zaji¹»uje bezpeènou a ohleduplnou hru, stejnì jako maximální udr¾ení kvality høi¹tì samotného.
Zdroj: golfovezpravy.cz

13

0 Thumbs up   3 Thumbs down

etiketa


Malá èi formální etika, praktická pravidla slušného chování, zdvoøilosti, vzniklá konvencí v urèitém prostøedí, promìnlivá s tímto prostøedím, ale vždy respektující spoleèenské postavení lid [..]
Zdroj: marxismus.cz

14

1 Thumbs up   4 Thumbs down

etiketa


1. pravidla spoleèenského chování, souhrn spoleèenských zvyklosti a norem chování; 2. vinìta, nálepka, znaèka
Zdroj: islo.cz

15

1 Thumbs up   4 Thumbs down

etiketa


Nálepka, která se umisťuje na láhve s vínem. Text, který na etiketě musí být určuje vinařský zákon (§ 13).
Zdroj: winelink.cz

<< eroze etymologie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam