Význam revitalizace
Co znamená slovo revitalizace? Zde naleznete 28 významů slova revitalizace. Můžete také přidat význam slova revitalizace sami

1

1   0

revitalizace


znovuoživení
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: agentreality.cz

3

2   1

revitalizace


Implikuje odpověď na otázku : .(".. přináší užitek"?) Doplň: Pro koho a jak? Teprve pak bude smysl slova významově jasný a komunikativní .
iDA - 22. března 2015

4

0   0

revitalizace


Uvádìní do stavu, který pøináší užitek.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

5

0   0

revitalizace


obecnì: obnova, oživení poškozené, nefunkèní entity, a její uvádìní do stavu blízkého jeho pùvodní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajinì: postupy v krajinì, [..]
Zdroj: stavimedum.cz

6

0   0

revitalizace


Uvádìní do stavu, který pøináší užitek. RPSN
Zdroj: realitymorava.cz

7

0   0

revitalizace


uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: new.kfinance.cz

8

0   0

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek. RPSN
Zdroj: spalekreality.cz

9

0   0

revitalizace


Oživení, obnova nefunkčního nebo zchátralého.
Zdroj: nuts2severozapad.cz

10

0   0

revitalizace


Latinské slovo revitalizace znamená „oživení“ něčeho. Používá se dnes často pro různé účely, např. obnovu a modernizaci panelových domů, změnu a zlepšení řízení v podniku ap [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

11

0   0

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

12

0   0

revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

13

0   0

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek. RPSN
Zdroj: bestrealitypraha.cz

14

0   0

revitalizace


obecnì: obnova, oživení poškozené, nefunkèní entity, a její uvádìní do stavu blízkého jeho pùvodní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajinì: postupy v krajinì, [..]
Zdroj: bydlenisnu.cz

15

0   0

revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, [..]
Zdroj: chciprojektdomu.cz

16

0   0

revitalizace


Soubor činností vedoucích k obnovení nebo k nápravě přirozených funkcí člověkem poškozených ekosystémů, společenstev, stanovišť, krajinných celků apod. Cílem je zvýšení estetické hodnoty krajiny. Nejčastějším případem revitalizace je náprava režimu toku a částí jejich povodí. Revitalizace je také odstranění p [..]
Zdroj: dotace.nature.cz

17

0   0

revitalizace


uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: financeservices.cz

18

0   0

revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbá [..]
Zdroj: gservis.cz

19

0   0

revitalizace


uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: kfinance.cz

20

0   0

revitalizace


Přestavba, za účelem užitku.
Zdroj: rkne.cz

21

0   0

revitalizace


   Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: maneco-reality.cz

22

0   0

revitalizace


Revitalizace se týká území, která jsou „mrtvá“ či „umírající“. Jde o oživení území, které již neplní funkci, pro kterou bylo určeno (nebo ji plní hodně nedostatečně) a na [..]
Zdroj: rada-severovychod.cz

23

0   0

revitalizace


Revitalizace (z lat. re-, znovu a vitalis, životný, životaschopný) znamená obnovení a oživení. Slovo se nejprve používalo pro obnovu životnosti kulturních menšin, místních tradic a podo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

24

0   1

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: edoxreality.cz

25

0   1

revitalizace


obecně: obnova, oživení poškozené, nefunkční entity, a její uvádění do stavu blízkého jeho původní funkci, jejich vazbám na okolí, významu; v kulturní krajině: postupy v krajině, které obnovují komplexní funkčnost a návaznosti všech přírodních složek, nejlépe s postupnou obnovou místně původních ekosystémů.
Zdroj: cip-stavby.cz

26

0   1

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: precioso.cz

27

0   1

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

28

0   2

revitalizace


Uvádění do stavu, který přináší užitek.
Zdroj: vasmakler.cz

Přidat význam slova revitalizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< prohlášení úvìru za splatný ruèitel >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam