profity.cz

Website:http://www.profity.cz
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy0
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (71)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

fundament


Jsou to především ekonomické zprávy, které ovlivňují ceny při obchodování na burze. Při jejich vyhlašování může dojít k nepředvídatelným pohybům cen na trzích, a proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Obchodníci, kteří uvedené zprávy do svého obchodování převádějí a na jejich základě obchodují se nazývají fundamentální obchodníci. Fundamentální an [..]
Zdroj: profity.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku musí odpovídat investičnímu zaměření portfolia.
Zdroj: profity.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

blue chips


Blue chips představují akcie největších a nejziskovějších společností, s nimiž také probíhá nejvíce obchodů. Oficiální seznam blue chips neexistuje. Samotné sousloví je vypůjčené z pokeru, kde se jím označují nejhodnotnější karty.
Zdroj: profity.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

B/E


Jedná se o obchod, při kterém obchodník nerealizuje ani zisk ani ztrátu. B/E se v tradingu často spojuje se stop-lossem (SL). Když obchodník řekne, posunul jsem na B/E, znamená to, že posunul svůj SL na vstupní úroveň a v daném obchodě už tak nemůže ztratit.
Zdroj: profity.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

DERIVÁTY


Jsou to investiční nástroje, které jsou odvozeny (derivovány) od jednotlivých podkladových aktiv. Např. futures, opce atd.
Zdroj: profity.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Momentum


Bývá tak označována zvýšená rychlost či dynamika trhu. Používá se ve spojení se stavem na trhu. V trhu momentum je nebo není. Momentum je i název indikátorů, měřící právě rychlost pohybu ceny.
Zdroj: profity.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AOS


Automatizovaný Obchodní Systém. Jedná se o skript, který obchoduje plně automaticky. Obchodník zapne PC a AOS obchoduje za něj. Samozřejmě AOS má předem definované paramerty obchodního systému, tzn. vstup a výstup z pozice, umisťování základního stop-lossu, řízení pozice atd.
Zdroj: profity.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Broker


Zprostředkovatel obchodů, který za poplatek sjednává obchody na cizí účet. V případě burzy se jedná o obchodníka s cennými papíry (právnickou osobu), který má oprávnění obchodovat s investičními nástroji.
Zdroj: profity.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

buy & sell transakce


Nákup a zpětný prodej (nebo prodej a zpětný nákup) určitého počtu cenných papírů uzavřený s jednou protistranou v jeden okamžik s rozdílnými dny vypořádání.
Zdroj: profity.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

CLEARING


Systém, pomocí něhož vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupující a prodávající, přičemž zaručuje a zajišťuje vypořádání uzavřených obchodů.
Zdroj: profity.cz


Pro zobrazení všech definic slova 71 se přihlašte, prosím.