Význam warrant
Co znamená slovo warrant? Zde naleznete 18 významů slova warrant. Můžete také přidat význam slova warrant sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Kontrakt, který umožňuje jeho držiteli zakoupit akciový kapitál. Svým obsahem se podobá dlouhodobé opci, zní však na nové emise akcií, zatímco opce jako taková se vypisuje na již existující akcie.
Zdroj: cnb.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


doklad o plné moci, postoupení určitého práva
Zdroj: coznamena.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


doklad o plné moci, postoupení urèitého práva
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


doklad o plné moci, postoupení určitého práva
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Opèní list, který zabezpeèuje vlastníkovi právo na nákup cenných papíru, ke kterým je vydán.
Zdroj: fxstreet.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Cenný papír derivátového typu opravňující k nabytí akcií, dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů.
Zdroj: nextfinance.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Obchodovatelné právo emitované samostatně (Nahý warrant) nebo připojené k cennému papíru (obvykle k dluhopisu), které poskytuje vlastníko [..]
Zdroj: czechwealth.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Kontrakt, který umožňuje jeho držiteli zakoupit akciový kapitál. Svým obsahem se podobá dlouhodobé opci, zní však na nové emise akcií, zatímco opce jako taková se vypisuje na již existující akcie. [..]
Zdroj: abcfv.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Warrant je obdobou opce pro drobné investory. Reprezentuje právo na nákup či prodej nějakého aktiva za předem stanovenou cenu, v předem stanoveném množství a termínu.
Zdroj: cz.brokerjet.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Investiční cenný papír nebo jiný cenný papír derivátového typu opravňující k nabytí akcií, dluhopisů nebo jiných investičních nástrojů.
Zdroj: eakcie.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Cenný papír, který pøedstavuje právo na nákup èi prodej nìjakého aktiva za pøedem stanovenou cenu, v pøedem stanoveném množství a termínu.
Zdroj: vertesi.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Obchodovatelné právo emitované samostatně (Nahý warrant) nebo připojené k cennému papíru (obvykle k dluhopisu), které poskytuje vlastníkovi právo koupit či prodat finanční aktivum (obvykle akcie či Dluhový cenný papír) ve stejné měně za určitou [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Opce, která dává majiteli právo koupit popř. prodat k určitému termínu nebo během určité doby určité množství cenných papíru za předem stanovenou cenu.
Zdroj: patria-direct.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


doklad o plné moci, postoupení určitého práva
Zdroj: online-slovnik.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Warrant je obdobou opce pro drobné investory. Reprezentuje právo na nákup či prodej nějakého aktiva za předem stanovenou cenu, v předem stanoveném množství a termínu.
Zdroj: brokerjet.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Opce, která dává majiteli právo koupit popř. prodat k určitému termínu nebo během určité doby určité množství cenných papíru za předem stanovenou cenu.
Zdroj: fondmarket.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


záruční listina na skladované zboží (skladištní list)
Zdroj: slemrspedition.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

warrant


Warrant je finanční derivát. Jedná se o vysoce rizikový cenný papír. Anglické slovo „warrant“ znamená v překladu „právo“. Warrant je tedy cenný papír, který představuje právo koupit (call warrant) neb [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< waltz wat >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam