Význam Pojistný podvod
Co znamená slovo Pojistný podvod? Zde naleznete 11 významů slova Pojistný podvod. Můžete také přidat význam slova Pojistný podvod sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


"Trestný čin podle § Zák. č. 140/1961 Sb.- § 250a : Pojistný podvod spáchá ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a rovněž ten, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmysl [..]
Zdroj: nemecpartners.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


podvod je jedním z druhů trestných činů patřících do kategorie majetkové kriminality a je považován za velmi nebezpečnou formu trestné činnosti zejm&ea [..]
Zdroj: pfpro.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


"Trestný čin podle § Zák. č. 140/1961 Sb.- § 250a : Pojistný podvod spáchá ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a rovněž ten, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný pojistnou událostí udržuje v úmysl [..]
Zdroj: allrisk.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


jednání, kterého se dopouštějí fyzické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišť [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


"Trestný čin podle § Zák. č. 140/1961 Sb.- § 250a : Pojistný podvod spáchá ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkr [..]
Zdroj: also.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


jednání, kterého se dopouštějí fyzické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. Je posuzován jako trestný čin podle § 250a trestního zákona – pachatel může být odsouzen k t [..]
Zdroj: financeproradost.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


Jedná se o trestný čin. "Trestný čin podle § Zák. č. 140/1961 Sb.- § 250a : Pojistný podvod spáchá ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí a rovněž ten, kdo úmyslně vyvolá pojistnou událost, nebo kdo stav vyvolaný [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí Pramen § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona Viz také podvod pojistná smlouva (dle zákona o pojistné smlouvě) [..]
Zdroj: business.center.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


140/1961 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů § 250a (1) Kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo při uplatnění nároku na plnění z takové smlouvy uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo [..]
Zdroj: koop.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


    Každé jednání konané se záměrem obohatit se na úkor pojišťovny. Může jít o utajení podstatných údajů,                   uvádění nepravdivých informací, úmyslné způsobení škody apod.
Zdroj: povinne-ruceni.tv

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Pojistný podvod


Pojistný podvod je jednání, kterého se dopouštějí fyzické nebo právnické osoby za účelem získání výhody nebo obohacení se na úkor pojišťovny. V České republice, stejně jako v zahraničí, se jedná o tre [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Pojistný kmen Povinně smluvní pojištění >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam