Význam Monopol
Co znamená slovo Monopol? Zde naleznete 14 významů slova Monopol. Můžete také přidat význam slova Monopol sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


Podnik, který ovládá většinu trhu jako producent konkrétního výrobku, k němuž neexistuje substitut. Může si tudíž diktovat cenu vysoko nad úrovní, která by odpovídala konkurenci.
Zdroj: nextfinance.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


výsadní postavení na trhu; monopolní výrobce ovládá trh (odvětví)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


Firma vyrábìjící celou tržní nabídku urèitého zboží nebo služby.
Zdroj: financni.webz.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


Tržní struktura, kde na trhu existuje jediný výrobce, který plně ovládá dané odvětví. Monopol stanoví cenu a množství zboží, které dodává na trh
Zdroj: eakcie.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Monopol


tržní struktura s jediným subjektem na straně nabídky, s jediným dodavatelem daného statku, k němuž neexistují blízké substituty Neregulovaná monopolní firma může rozhodovat o výši ceny nebo o velikosti výstupu (nabízeném množství), nikoli o obou současně. Monopol je cenovým tvůrcem, volbou výstupu volí současně i výši ceny. Viz také c [..]
Zdroj: business.center.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


Monopol - market. forma trhu, keď na strane ponuky vystupuje jediný ponúkajúci.
Zdroj: bonumeng.eu

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


 – v případě, že v určitém odvětví existuje pouze jedna prodávající firma, jedná se o monopol.
Zdroj: domacifinance.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


Výsadní postavení subjektu na trhu na straně nabídk. Jedná se o formu nedokonalé konkurence.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


je výsadné postavenie výrobcu alebo distributéra na trhu, pri ktorom uplatňuje svoje vlastné záujmy s cieľom dosiahnuť čo najviac výhod (ekonomick&yacu [..]
Zdroj: elektrickaenergia.sk

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


výsadní postavení urèité výroby v hospodáøství. Mùže být pøirozený ( napø. složení pùdy umožòuje pìstování nejlepšího chmelena Žatecku nebo prameny vody v Plzni mají takové složení, že plzeòské pivo z [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

11

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


Podnik, který ovládá většinu trhu jako producent konkrétního výrobku, k němuž neexistuje substitut.
Zdroj: financialmarkets.cz

12

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Monopol


Monopol v obecném smyslu znamená výsadu / privilegium. Tím lze rozumět: Výhradní možnost / moc rozhodovat a jednat Výhradní právo (oprávněnost, uznanou legitimitu) rozhodovat Každé uplatnění (užití) m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Monopol


je absolutní nedokonalost. Absolutní moc nad spotøebitelem. Jediný výrobce. Mùže si diktovat podmínky.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

14

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Monopol


Monopol je podnik produkující konkrétní výrobek, se kterým ovládá většinu trhu a sám si tak stanoví cenu, která je mnohem vyšší, než by si mohla firma dovolit nasadit, kdyby měla schopného konkurenta.
Zdroj: novaspolecnost.cz

<< mělký trh PRIBID >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam