Význam WWW
Co znamená slovo WWW? Zde naleznete 39 významů slova WWW. Můžete také přidat význam slova WWW sami

1

3   1

WWW


world wide web
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

2

1   0

WWW


skratka World Wide Web - svetovej počítačovej siete, systému internetových serverov, podporujúcich špeciálne formátované dokumenty           A - B - C -
Zdroj: amonitsro.sk

3

1   0

WWW


World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.
Zdroj: help.ingenius.cz

4

1   0

WWW


''World Wide Web'' Celosvìtová sí?, volnì pøeloženo celosvìtová pavuèina. Užívá se pøi zadání internetové (IP) adresy.
Zdroj: vseohw.net

5

1   0

WWW


World Wide Web – svìtová rozlehlá sí» Slu¾ba internetu – informaèní systém zalo¾ený na hypertextovém modelu. V podstatì nejroz¹íøenìj¹í slu¾ba internetu, díky které [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

6

1   0

WWW


Celosvětová síť propojující počítače na celém světě
Zdroj: advin.cz

7

1   0

WWW


WWW (World Wide Web, zkráceně web) je služba v rámci Internetu. Slouží ke sdílení informací -- dokumentů nejrůznějšího druhu, především ale textových, hypertextem provázaných. K je [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

8

2   1

WWW


WWW - zkratka pro World Wide Web (celosvìtový web) - svìtová komunikaèní sí. Jedná se o sí vzájemnì propojených hypertextových dokumentù pøístupných na Internetu. Pøes internetov [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

1   0

WWW


World Wide Web
Zdroj: root.cz

10

1   0

WWW


World Wide Web - označuje soustavu vzájemně propojených hypertextových dokumentů, kterou jsou přístupné prostřednictvím internetu. Pomocí webového prohlížeče je možné prohlížet webové stránky, jež mohou obsahovat text, obrázky, video a další multimédia a pohybovat mezi nimi pomocí hypertextových odkazů.
Zdroj: dsl.cz

11

2   1

WWW


Ačkoliv se dnes zkratka WWW stala symbolem internetu jako takového (podobně jako třeba zavináč), původně sloužila k označení protokolu HTTP. Umístěním WWW do adresy dokumentu byl u [..]
Zdroj: adaptic.cz

12

1   0

WWW


World Wide Web
Zdroj: gamo.sk

13

1   0

WWW


celosvětová síť propojující počítače na celém světě
Zdroj: webstranky.cz

14

1   0

WWW


World Wide Web je systém vzájemně propojených hypertextových dokumentů, přístupných na síti Internet.
Zdroj: morosystems.cz

15

1   1

WWW


World Wide Web - obecné oznaèení pro Internetové služby využívající pro zpøístupnìní dokumentù technologie jako HTTP, HTML, hypertext aj.
Zdroj: labo.cz

16

1   1

WWW


world wide web
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

17

2   2

WWW


World Wide Web - celosvětový web. Označení pro soustavu hypertextových dokumentů využívající internetový http protokol. World Wide Web se velmi často zaměňuje za pojem Internet, což vš [..]
Zdroj: svethardware.cz

18

1   1

WWW


Èást internetu umožòující snadnou navigaci v síti použitím grafických uživatelských rozhraní a hypertextových odkazù mezi rùznými adresami. Také se oznaèuje jako w [..]
Zdroj: vimevic.cz

19

1   1

WWW


(World Wide Web), ve volném překladu „Celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.
Zdroj: idoc.vsb.cz

20

1   1

WWW


WWW (World Wide Web) - [angl.] I.T. slovo World Wide Web je často nesprávne považované ako synonymum pre Internet. Je to kombinácia celosvetovej pavučiny web stránok s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ich prepojenia navzájom pomocou hypertextových odkazov, používajúcich protokol HTTP, prístupných používateľom z jednoduc [..]
Zdroj: bonumeng.eu

21

0   0

WWW


služba Internetu, pomocou ktorej získavame, vyhľadávame, ale aj prezentujeme informacie na Internete
Zdroj: sospreskoly.org

22

0   0

WWW


World Wide Web, alebo len web, celosvetová sieť www serverov obsahujúcich internetové stránky.
Zdroj: stopline.sk

23

0   0

WWW


Zkratka World Wide Web, dnes říkáme jednoduše web. Jedná se vlastně o celosvětové propojení dokumentů na protokolu http pomocí hypertextových odkazů. Na internetové stránky na World Wi [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

24

0   0

WWW


World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web) - celosvětová informační síť. - http://cs.wikipedia.org/wiki/WWW
Zdroj: stable.cz

25

0   0

WWW


World Wide Web - Vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentù pomocí internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývají odkazy nebo linky. Stránky a odkazy lze prohlížet pomocí web prohlížeèù (browser).
Zdroj: czechhosting.cz

26

0   0

WWW


World Wide Web (zkráceně WWW nebo web) je v současné době nejpopulárnější služba, která je na Internetu nabízena. Umožňuje přenášet soubory s multimediálním obsahem (texty, zvuky, obrazy).
Zdroj: manuals.kerio.com

27

0   0

WWW


The Internet in general.
Zdroj: old.zyxel.cz

28

0   0

WWW


(World Wide Web) slovo Web, stejně jako další používaný akronym WWW, je zkratkou celého svého názvu: World Wide Web – celosvětová pavučina, často se používá ve smyslu Internet, byť jde jen o jeden z internetových protokolů.
Zdroj: ab-net.cz

29

0   0

WWW


World Wide Web. Web je celosvětová počítačová síť (internet).
Zdroj: onas.cz

30

0   0

WWW


zkratka pocházející z anglického World­Wide Web (v pøekladu celosvìtová pavuèina). Jedná se o jednu z nejužívanìjších služeb Internetu, která nabízí k prohlížení „webové“ stránky. Charakteristickým rysem webu jsou tzv. hypertextové odkazy (odtud pavuèina). Èasto se používá pouze zkrácený termín web.
Zdroj: googledrive.com

31

0   0

WWW


Pochází z anglické zkratky "World Wide Web", což doslova znemaná "celosvětová síť". Používá se i zkrácené označení web. Jedná se o soustavu propojených hypertextových dokumentů přístupných srkze internet.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

32

0   0

WWW


World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světová rozsáhlá síť“, „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

33

0   0

WWW


World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světová rozsáhlá síť“, „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

34

0   0

WWW


World Wide Web je systém provázaných hypertextových dokumentů na Internetu. Další významy zkratky WWW mohou znamenat: WorldWideWeb – první webový prohlížeč WWW (hudební skupina) – č [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

35

0   0

WWW


WWW je česká hudební skupina. Počátkem 90. let 20. století byla jednou z prvních českých rapových skupin, později se od klasické rapové produkce odklonila. Skupina vznikla v Praze počát [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

36

0   1

WWW


  web, sie" WWW WISIWYG (what you see is what you get)
Zdroj: klasici.sk

37

0   1

WWW


(World Wide Web) celosvětová síť, označení pro aplikace internetového protokolu HTTP
Zdroj: mladypodnikatel.cz

38

0   1

WWW


world wide web - svìtová sí» - vznikla v roce 1990 v evropském centru pro jaderný výzkum CERN, jako vedlej¹í aktivita Tima Bernerse-Lee
Zdroj: torreno.freepage.cz

39

0   1

WWW


WWW používá k formátování dokumentů jazyk HTML, který disponuje relativně jednoduchou množinou příznaků, pomocí nichž lze vytvářet a formátovat obsah internetových stánek.
Zdroj: voxcafe.cz

Přidat význam slova WWW
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< WT WYSIWYG >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam