Význam WWW
Co znamená slovo WWW? Zde naleznete 39 významů slova WWW. Můžete také přidat význam slova WWW sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


world wide web
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


skratka World Wide Web - svetovej počítačovej siete, systému internetových serverov, podporujúcich špeciálne formátované dokumenty           A - B - C -
Zdroj: amonitsro.sk

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu „celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.
Zdroj: help.ingenius.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


''World Wide Web'' Celosvìtová sí?, volnì pøeloženo celosvìtová pavuèina. Užívá se pøi zadání internetové (IP) adresy.
Zdroj: vseohw.net

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web – svìtová rozlehlá sí» Slu¾ba internetu – informaèní systém zalo¾ený na hypertextovém modelu. V podstatì nejroz¹íøenìj¹í slu¾ba internetu, díky které ètìte i tyto stránky. [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


Celosvětová síť propojující počítače na celém světě
Zdroj: advin.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


WWW (World Wide Web, zkráceně web) je služba v rámci Internetu. Slouží ke sdílení informací -- dokumentů nejrůznějšího druhu, především ale textových, hypertextem provázaných. K jejich tvorbě se použí [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


WWW - zkratka pro World Wide Web (celosvìtový web) - svìtová komunikaèní sí. Jedná se o sí vzájemnì propojených hypertextových dokumentù pøístupných na Internetu. Pøes internetový prohlížeè mohou už [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web
Zdroj: root.cz

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web - označuje soustavu vzájemně propojených hypertextových dokumentů, kterou jsou přístupné prostřednictvím internetu. Pomocí webového prohlížeče je možné prohlížet webové stránky, jež mohou obsahovat text, obrázky, video a další multimédia a pohybovat mezi nimi pomocí hypertextových odkazů.
Zdroj: dsl.cz

11

2 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


Ačkoliv se dnes zkratka WWW stala symbolem internetu jako takového (podobně jako třeba zavináč), původně sloužila k označení protokolu HTTP. Umístěním WWW do adresy dokumentu byl uživatel informo [..]
Zdroj: adaptic.cz

12

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web
Zdroj: gamo.sk

13

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


celosvětová síť propojující počítače na celém světě
Zdroj: webstranky.cz

14

1 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web je systém vzájemně propojených hypertextových dokumentů, přístupných na síti Internet.
Zdroj: morosystems.cz

15

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


World Wide Web - obecné oznaèení pro Internetové služby využívající pro zpøístupnìní dokumentù technologie jako HTTP, HTML, hypertext aj.
Zdroj: labo.cz

16

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


world wide web
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

17

2 Thumbs up   2 Thumbs down

WWW


World Wide Web - celosvětový web. Označení pro soustavu hypertextových dokumentů využívající internetový http protokol. World Wide Web se velmi často zaměňuje za pojem Internet, což však není správně. [..]
Zdroj: svethardware.cz

18

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


Èást internetu umožòující snadnou navigaci v síti použitím grafických uživatelských rozhraní a hypertextových odkazù mezi rùznými adresami. Také se oznaèuje jako web.  [..]
Zdroj: vimevic.cz

19

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


(World Wide Web), ve volném překladu „Celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.
Zdroj: idoc.vsb.cz

20

1 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


WWW (World Wide Web) - [angl.] I.T. slovo World Wide Web je často nesprávne považované ako synonymum pre Internet. Je to kombinácia celosvetovej pavučiny web stránok s jednoduchým intuitívnym ovládaním a ich prepojenia navzájom pomocou hypertextových odkazov, používajúcich protokol HTTP, prístupných používateľom z jednoduchého grafického prost [..]
Zdroj: bonumeng.eu

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


služba Internetu, pomocou ktorej získavame, vyhľadávame, ale aj prezentujeme informacie na Internete
Zdroj: sospreskoly.org

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web, alebo len web, celosvetová sieť www serverov obsahujúcich internetové stránky.
Zdroj: stopline.sk

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


Zkratka World Wide Web, dnes říkáme jednoduše web. Jedná se vlastně o celosvětové propojení dokumentů na protokolu http pomocí hypertextových odkazů. Na internetové stránky na World Wide Webu se uživa [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web) - celosvětová informační síť. - http://cs.wikipedia.org/wiki/WWW
Zdroj: stable.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web - Vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentù pomocí internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývají odkazy nebo linky. Stránky a odkazy lze prohlížet pomocí web prohlížeèù (browser).
Zdroj: czechhosting.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web (zkráceně WWW nebo web) je v současné době nejpopulárnější služba, která je na Internetu nabízena. Umožňuje přenášet soubory s multimediálním obsahem (texty, zvuky, obrazy).
Zdroj: manuals.kerio.com

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


The Internet in general.
Zdroj: old.zyxel.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


(World Wide Web) slovo Web, stejně jako další používaný akronym WWW, je zkratkou celého svého názvu: World Wide Web – celosvětová pavučina, často se používá ve smyslu Internet, byť jde jen o jeden z internetových protokolů.
Zdroj: ab-net.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web. Web je celosvětová počítačová síť (internet).
Zdroj: onas.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


zkratka pocházející z anglického World­Wide Web (v pøekladu celosvìtová pavuèina). Jedná se o jednu z nejužívanìjších služeb Internetu, která nabízí k prohlížení „webové“ stránky. Charakteristickým rysem webu jsou tzv. hypertextové odkazy (odtud pavuèina). Èasto se používá pouze zkrácený termín web.
Zdroj: googledrive.com

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


Pochází z anglické zkratky "World Wide Web", což doslova znemaná "celosvětová síť". Používá se i zkrácené označení web. Jedná se o soustavu propojených hypertextových dokumentů přístupných srkze internet.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světová rozsáhlá síť“, „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v Internetu. Doku [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web (WWW, zkráceně web, v doslovném překladu „světová rozsáhlá síť“, „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v Internetu. Doku [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


World Wide Web je systém provázaných hypertextových dokumentů na Internetu. Další významy zkratky WWW mohou znamenat: WorldWideWeb – první webový prohlížeč WWW (hudební skupina) – česká hudební skupin [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

WWW


WWW je česká hudební skupina. Počátkem 90. let 20. století byla jednou z prvních českých rapových skupin, později se od klasické rapové produkce odklonila. Skupina vznikla v Praze počátkem 90. let 20. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

36

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


  web, sie" WWW WISIWYG (what you see is what you get)
Zdroj: klasici.sk

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


(World Wide Web) celosvětová síť, označení pro aplikace internetového protokolu HTTP
Zdroj: mladypodnikatel.cz

38

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


world wide web - svìtová sí» - vznikla v roce 1990 v evropském centru pro jaderný výzkum CERN, jako vedlej¹í aktivita Tima Bernerse-Lee
Zdroj: torreno.freepage.cz

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WWW


WWW používá k formátování dokumentů jazyk HTML, který disponuje relativně jednoduchou množinou příznaků, pomocí nichž lze vytvářet a formátovat obsah internetových stánek.
Zdroj: voxcafe.cz

<< WT WYSIWYG >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam