Význam deflace
Co znamená slovo deflace? Zde naleznete 22 významů slova deflace. Můžete také přidat význam slova deflace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Pokles všeobecné cenové hladiny. Opak inflace.
Zdroj: czechwealth.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.
Zdroj: cnb.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


celkový pokles cen v hospodářství v určitém časovém období | inflace
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Opaèným jevem k inflaci je deflace – tedy pokles cenové hladiny.
Zdroj: fxstreet.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Opak inflace, pokles cenové hladiny. (Ceny v obchodech neustále klesají). Deflace je obvykle škodlivá, pokud je dlouhodobá.
Zdroj: nextfinance.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Ekonomický jev, který oznaèuje všeobecný pokles cenové hladiny.
Zdroj: akcie.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Zhodnocování mìny poklesem cenové hladiny, opak inflace. Zøídka vídaný, vìtšinou krátkodobý jev souèasné ekonomiky.
Zdroj: marxismus.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Ekonomický jev, který oznaèuje všeobecný pokles cenové hladiny.
Zdroj: fio.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny. [..]
Zdroj: abcfv.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


pokles cenové hladiny, opak inflace
Zdroj: mojeinvestice.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Pokles celkové cenové hladiny, jev opačný k inflaci.
Zdroj: apogeo.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Opak inflace, pokles cenové hladiny. (Ceny v obchodech neustále klesají). Deflace je obvykle ¹kodlivá, pokud je dlouhodobá.
Zdroj: cechmal.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Podmínky pøi nichž se snižuje hospodáøská aktivita, ceny klesají a reálná kupní síla penìz roste. Je oznaèována jako ekonomický pokles a je opakem inflace.
Zdroj: ewizard.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Všeobecný pokles celkové cenové hladiny (opak inflace)  
Zdroj: eakcie.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


zhodnocování penìz; trvalý pokles cenové hladiny a rùst kupní síly mìnové jednotky; geomorfologie-odnos vìtrem, odvívání volných èástic zvìtralých hornin
Zdroj: islo.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Pokles všeobecné cenové hladiny. Opak inflace.
Zdroj: ludvik-turek.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Opak inflace, pokles cenové hladiny. (Ceny v obchodech neustále klesají). Deflace je obvykle škodlivá, pokud je dlouhodobá.
Zdroj: patria-direct.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


pokles všeobecné cenové hladiny (zvyšování kupní síly peněz) Míra růstu všeobecné cennové hladiny je při deflaci záporná. Viz též desinflace. Viz také desinflace inflace
Zdroj: business.center.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


je opakem inflace, kdy dochází k poklesu spotøebitelských cen i platù v porovnání s pøedchozím rokem. V pøípadì dluhové spirály a nemovitostí mùže být velmi nebezpeèná, protože lidé najednou mají ménì penìz na splácení dluhù.
Zdroj: silverbull.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Opak inflace. Proces, který je doprovázen poklesem cenové hladiny konečných produktů. Příčinou je pokles a oezování poptávky, což vede k odbytový obtížím, poklesu výroby a mezd a k růstu nezaměstnanosti.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Pokles cenové hladiny (opak inflace).
Zdroj: financialmarkets.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deflace


Deflace je absolutní meziroční pokles cenové hladiny v ekonomice. Obvykle se měří indexem spotřebitelských cen. Opakem deflace je inflace.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< kmen následek >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam