Význam internet
Co znamená slovo internet? Zde naleznete 41 významů slova internet. Můžete také přidat význam slova internet sami

1

5   0

internet


komunikační médium využívající služeb poskytovaných celosvětovou sítí Internet | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2   0

internet


  Poèítaèová "supersí". Internet propojuje stovky tisíc jednotlivých poèítaèù a poèítaèových sítí navzájem. Každý pøipojený poèítaè mùže nabízet svùj obsah ostatním uživatelùm a stejnì tak uživatelé všech poèítaèù mohou "nahlížet" do poèítaèù svých kolegù.
Zdroj: webarna.host.sk

3

2   0

internet


Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   0

internet


celosvětová počítačová síť vzniklá propojením serverů po celém světě | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1   0

internet


Celosvětová počítačová síť sdružující a spojující miliony počítačů se serverů po celém světě.
Zdroj: svethardware.cz

6

1   0

internet


Globální síť spojující miliony počítačů ve více než stovce zemí na celém světě. Internet není jinak centrálně řízen a jedná se o decentralizovanou síť, ve které je každý prvek naprosto samostatný a ne [..]
Zdroj: root.cz

7

0   0

internet


celosvetová digitálna sieť spájajúca milióny počítačov, umožňujúca používateľovi prístup k informáciám a dokumentom obrovského rozsahu
Zdroj: amonitsro.sk

8

0   0

internet


decentralizovaná celosvìtová sí» Pøedchùdce internetu (ARPANET) byl vyvinut pro vojenské úèely. Cílem byla sí», která by se nedala znièit zásahem do jejího centra (centrální poèítaè). Internet, to jso [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

9

0   0

internet


Celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.
Zdroj: advin.cz

10

0   0

internet


počítačová síť používaná k výměně zpráv a informací
Zdroj: bisonrose.cz

11

0   0

internet


celosvětová digitální síť spojující miliony počítačů, která umožňuje uživateli přístup k informacím a dokumentům; nazýváno Web
Zdroj: bisonrose.cz

12

0   0

internet


Internet je celosvětová komunikační síť (spojující počítače po celém světě), využívající protokol TCP/IP a poskytující služby WWW, e-mail a další. Internet ve výše uvedeném významu se často píše s vel [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

13

0   0

internet


Poèítaèová sí», která pomocí nástrojù ICT umo¾òuje vyhledávání a sdílení údajù a informací, tzv. dálkový pøístup k informacím. Poèítaèové sítì internetu se nazývají www (z anglického názvu "world [..]
Zdroj: datoveschranky.info

14

0   0

internet


svìtová komunikaèní sí, propojení poèítaèù prostøednictvím telefonních linek
Zdroj: islo.cz

15

0   0

internet


Internet je celosvětový systém, navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých spolu dané počítače komunikují pomocí různých protokolů (TCP/IP).
Zdroj: omnio.cz

16

0   0

internet


zdroje na Internetu, vysvětlení pojmů a další
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

17

0   0

internet


Internet - poèítaèová mezisí, sí sítí
Zdroj: it-slovnik.cz

18

0   0

internet


je celosvětový systém propojených počítačových sítí. Internet slouží k práci i komunikaci, má rozhodující vliv na starší sdělovací prostředky jako rádio a televize. Pirátské strany usilují o to, aby I [..]
Zdroj: pirati.cz

19

0   0

internet


Internet - [angl.] I.T. celosvetová digitálna sieť spájajúca milióny počítačov, umožňujúca používateľovi prístup k informáciám, dokumentom, e-obchodu iných používateľov a zdieľanie vlastných.
Zdroj: bonumeng.eu

20

0   0

internet


  Internet, prepojenie poèítaèov a sietí na celom svete interstitial
Zdroj: klasici.sk

21

0   0

internet


je celosvětová počítačová síť, která propojuje jednotlivé sítě pomocí sady protokolů IP. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb (např. e-mail, chat, www stránky, atd.)
Zdroj: bezpecne-online.cz

22

0   0

internet


Jeden z důvodů, proč existuje tento blog. Ve zrkatce je to globální počítačová síť (respektivě tisíce propojených sítí) fungující na protokolu TCP/IP a dnes již plnohodnotné a stále nejrychleji rostoucí médium! Pro marketéry i pro uživatele je to zatím nejlepší platforma / medium pro okamžitou interakci.
Zdroj: makromedia.cz

23

0   0

internet


Celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny p [..]
Zdroj: pixio.cz

24

0   0

internet


Internet je celosvìtová poèítaèová "supersí", která spojuje jednotlivé menší sítì, pomocí sady protokolù IP.   Název [..]
Zdroj: webdesign-malek.cz

25

0   0

internet


celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP
Zdroj: webstranky.cz

26

0   0

internet


verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí za použitia internetového protokolu (IP). Pozostáva z tisícok menších sietí a slúži ako prenosové médium pre rôzne i [..]
Zdroj: pcsluzba.sk

27

0   0

internet


komplexná celosvetová počítačová sieť
Zdroj: sospreskoly.org

28

0   0

internet


verejne dostupný celosvetový systém vzájomne prepojených počítačových sietí, pozostáva z tisícok menších komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. Slúži ako prenosové médium pre rôzne inf [..]
Zdroj: stopline.sk

29

0   0

internet


velesí
Zdroj: david-zbiral.cz

30

0   0

internet


nejvìtší globální poèítaèová sí
Zdroj: horalek.org

31

0   0

internet


(Upper case “I”). The vast collection of inter-connected networks that use TCP/IP protocols evolved from the ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) of the late 1960’s and early 1970’s.
Zdroj: old.zyxel.cz

32

0   0

internet


(Lower case “i”). Any time you connect two or more networks together, you have an internet.
Zdroj: old.zyxel.cz

33

0   0

internet


Největší globální síť, propojující po celém světě neustále rostoucí množství počítačů. Vyvinula se původně z vojenského projektu armády USA, její největší rozvoj začal v 1. polovině 90. let její komercionalizací.
Zdroj: vhvspeed.cz

34

0   0

internet


je globální síť založená na definovaných technických a organizačních pravidlech
Zdroj: webmagazine.cz

35

0   0

internet


Počítačová síť, která pomocí nástrojů ICT umožňuje vyhledávání a sdílení údajů a informací, tzv. dálkový přístup k informacím. Počítačové sítě internetu se nazývají www (z anglického názvu "world [..]
Zdroj: czechpoint.cz

36

0   0

internet


Nejrozsáhlejší celosvìtová poèítaèová sí spojená pomocí standardizovaných komunikaèních protokolù.
Zdroj: atisgroup.cz

37

0   0

internet


(Interconnected Networks) je celosvětovým elektronickým propojením počítačových sítí s cílem umožnit spojení mezi jednotlivými počítači a výměnu dat. V principu je možné propojit každý počítač s každým jiným počítačem na světě. Výměna dat je uskutečněna na základě normovaných internetových protokolů. V hovorovém jazyce bývá pojem Internet používán [..]
Zdroj: pocitace-internet.cz

38

0   0

internet


Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

39

0   1

internet


Elektronická komunikaèní sí, která propojuje poèítaèe a zajišující výpoèetní systémy po celém svìtì.
Zdroj: vimevic.cz

40

0   1

internet


Celosvìtový systém vzájemnì propojených poèítaèových sítí, vzniklý z iniciativy ministerstva obrany USA. Aèkoli se o nìm traduje, že nemá žádné centrum, je nejlépe øízeným skuteènì celosvìtovým t [..]
Zdroj: marxismus.cz

41

0   1

internet


je celosvětová počítačová síť, která propojuje jednotlivé sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb (např. e-mail, chat, www stránky atd.)
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

Přidat význam slova internet
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< hemoglobin kladivoun >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam