Význam Doba splatnosti
Co znamená slovo Doba splatnosti? Zde naleznete 35 významů slova Doba splatnosti. Můžete také přidat význam slova Doba splatnosti sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Doba splatnosti úvěru je předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.
Zdroj: cofidis.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvnì dohodnuté èasové období, za které musí klient vìøiteli vrátit poskytnuté finanèní prostøedky vè. pøíslušenství.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Doba splatnosti je časový úsek, během něhož má být hypotéka či úvěr splacen. Doba splatnosti je závislá na typu úvěrového produktu. U hypotéky může být až 40 let, u klasických půjček je doba splatnosti nižší. Čím delší je do [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


V oblasti finančnictví je doba splatnosti velice důležitým pojmem, protože každá půjčka či jakýkoliv další finanční transfer má určitou dobu splatnosti. Jedná se o termín, do kdy je třeba uhradit urči [..]
Zdroj: crescogroup.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Celková doba, na kterou je poskytován úvěr a po kterou je dlužník povinen splácet. Doba splatnosti se může pohybovat v řádu měsíců až několika desítek let (maximálně 40 let), přičemž dlužník musí být po celou dobu splácení v produktivním věku. Klienti jsou tedy zpravidla omezeni hranicí ... Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.
Zdroj: businessinfo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Pøedem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvìru.
Zdroj: gemoney.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Doba splatnosti označuje dobu - konečný termín, do kterého mají být splaceny veškeré dluhy a závazky, které vyplynuly mezi 2 a více subjekty na základě dohody, objednávky nebo smlouvy.
Zdroj: homepujcka.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Běžně je možno zvolit mezi 5 – 40 lety. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích. Odbor [..]
Zdroj: sfinance.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Období, za které má být splacen úvěr nebo po které trvá investice.
Zdroj: jaknabanku.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Předem sjednaná doba,ve které dojde ke splacení úvěru. F
Zdroj: platinummoney.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Běžně je možno zvolit mezi 5 – 40 lety. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích. Odborníci doporučují rozpětí mezi 15 a 20 lety.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: new.kfinance.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství. [..]
Zdroj: agentreality.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.
Zdroj: cetelem.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: edoxreality.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Časový úsek, za který bude hypotéka splacena. Běžně je možno zvolit mezi 5 – 40 lety. Čím delší splatnost, tím je menší měsíční splátka, ale zároveň se tímto zvyšuje částka zaplacená na úrocích. Odborníci doporučují rozpětí mezi 15 a 20 lety.
Zdroj: hyposervis.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Čas zbývající do okamžiku, kdy bude obligace splatná.
Zdroj: miras.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Doba splatnosti je doba dohodnutá ve smlouvě o půjčce nebo smlouvě o úvěru, během které musí být půjčka nebo úvěr splacen.
Zdroj: pujckapenize.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství. Dočerpání
Zdroj: realml.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Čas zbývající do okamžiku, kdy bude obligace splatná.
Zdroj: traders.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: vasmakler.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.
Zdroj: fastcash.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru, vypršení platnosti opce, nebo splacení jmenovité hodnoty u obligací.
Zdroj: patria-direct.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: financeservices.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: kfinance.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: precioso.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Časové období, které je vytyčeno dohodou a určuje období, během kterého musí klient …
Zdroj: rkne.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


doba, během níž musí být půjčka splacena.
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


   Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.
Zdroj: maneco-reality.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Doba splatnosti


Celková doba, na kterou je poskytován úvěr a po kterou je dlužník povinen splácet. Doba splatnosti se může pohybovat v řádu měsíců až několika desítek let (maximálně 40 let), přičemž dlužník musí být [..]
Zdroj: svethypoteky.cz

34

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Doba splatnosti


  období, na které je úvěr poskytnut.
Zdroj: nenechsedojit.cz

35

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Doba splatnosti


Smluvnì dohodnuté èasové období, za které musí klient vìøiteli vrátit poskytnuté finanèní prostøedky vè. pøíslušenství.
Zdroj: finaktiv.cz

<< Čerpání úvěru INKASO >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam