Význam intranet
Co znamená slovo intranet? Zde naleznete 34 významů slova intranet. Můžete také přidat význam slova intranet sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


uzavřená počítačová síť využívající protokolů a služeb běžně používaných v Internetu | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Privátní sí, která používá internetové protokoly (TCP/IP) a služby. Obvykle se tak oznaèuje vnitøní firemní sí využívající internetové protokoly.
Zdroj: labo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Obecné označení pro vnitří - uzavřenou počítačovou síť.
Zdroj: svethardware.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


  Soukromá poèítaèová sí využívající standardy a protokoly internetu. Umožòuje èlenùm firmy èi organizace mnohem efektivnìji navzájem komunikovat a spolupracovat a zvyšovat tím produktivitu práce.
Zdroj: webarna.host.sk

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


sieť počítačov používajúca internetové štandardy na distribúciu informácií v ohraničenom priestore, napr. organizácie, podniku
Zdroj: amonitsro.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet lze chápat jako soukromou počítačovou síť využívající internetových protokolů. Často je tímto termínem označován soubor vnitrofiremních webových stránek běžících na aplikaci zvané redakční nebo publikační systém.
Zdroj: shopcentrik.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


podnikový portál
Zdroj: studio20.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


lokální sí», nemusí být pøipojena k internetu Jakákoliv lokální sí» (LAN) se dá pova¾ovat za intranet. Jsou to rùzné podnikové sítì, èi sítì organizací, jejich obsah je vìt¹inou nepøístupný okolnímu s [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je počítačová síť, která používá stejné technologie (TCP/IP, HTTP) jako internet. Je ale „soukromá“. To znamená že je určena pro použití pouze malé skupiny uživatelů (například pracovníci něj [..]
Zdroj: advin.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


síť počítačů používající internetové standardy pro distribuci informací v ohraničeném prostoru, např. podniku
Zdroj: bisonrose.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


uzavøená (napøíklad podniková) poèítaèová sí na principu internetu.
Zdroj: islo.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je „firemní internet“ nebo také „elektronická nástěnka“. Technologie jsou totiž stejné, stránky intranetu jsou veřejnosti zapovězeny. Pod firemním intranetem si představte třeba web, ke které [..]
Zdroj: karatsoftware.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


intranet – èást poèítaèové sítì, která není veøejná, jako napø. internet. Jedná se o vnitøní strukturu poèítaèù napø. ve firmì, ve škole apod. Jen vybraní uživatelé pak mohou sdílet aplikace, informac [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Privátní síť vytvořená uvnitř podniku nebo organizace.
Zdroj: atcomp.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je počítačová síť, která používá stejné technologie (TCP/IP, HTTP) jako internet. Je ale „soukromá“. To znamená že je určena pro použití pouze malé skupiny uživatelů (například pracovníci nějakého podniku).
Zdroj: siteone.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je zvláštní druh webové prezentace, jejíž hlavním úkolem je usnadnit sdílení informací v rámci firmy. Nejjednodušší intranety fungují pouze jako přehledy novinek či seznamy odkazů na sou [..]
Zdroj: adaptic.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Uzavřená počítačová síť (většinou v rámci podniku, organizace), která slouží jako systém pro komunikaci a výměnu informací. Je úspěšně využíván pro vzdělávání v rámci podniku, především pro...
Zdroj: andromedia.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


  interná poèítaèová sie" (typicky vo firme,  ¹kole) biz
Zdroj: klasici.sk

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Je to vlastnì vnitøní vìt¹inou firemní sí», kde lze mít informace pro v¹echny zamìstnance, ale proti heslu i takové, které jsou s omezeným pøístupem.
Zdroj: torreno.freepage.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


vnútropodniková sieť
Zdroj: gamo.sk

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je počítačová síť, která používá stejné technologie (TCP/IP, HTTP) jako internet. Je ale „soukromá“. To znamená že j [..]
Zdroj: pixio.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je počítačová síť pro omezenou skupinu uživatelů (např. zaměstnance firmy). Síť je založena na stejných technologiích jako internet (protokoly TCP/IP, HTTP apod.) ale jeho dostupnost je regul [..]
Zdroj: sovanet.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je "firemný internet" alebo tiež "elektronická nástenka". Technológie sú totiž rovnaké, stránky intranetu sú verejnosti zakázané. Pod firemným intranetom si predstavte napríklad web, ku ktorému…
Zdroj: karatsoftware.sk

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Web fungující zpravidla jenom v rámci vnitřní sítě firmy. (Z anglického / latinského intra = uvnitř, net = síť, tedy intranet = vnitřní síť; oproti tomu inter = mezi a interent = mezisíť.) [..]
Zdroj: prace.rovnou.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


je „vnútorný internet“
Zdroj: sospreskoly.org

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Privátní sí používající internetové protokoly a služby (TCP/IP, WWW, e-mail...) pro komunikaci napø. ve vnitrofiremní síti.
Zdroj: czechhosting.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Obecné označení pro vnitřní (např. vnitrofiremní) systémy či počítačové sítě sloužící pouze pro vnitřní potřeby organizace. V pojetí internetu je pojem často chápán jako označení pro speciální webovou prezentaci sloužící pouze pro potřeby organizace, např. zaměstnanců společnosti. Intranet je prakticky vždy přístupný pouze na přihlášení a často nen [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


A private network inside a company or organization that uses the same kinds of software that you would find on the public Internet, but that is only for internal use.
Zdroj: old.zyxel.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je síť, která propojuje počítače v rámci jedné organizace a je k dispozici pouze jejím členům. Omezení v rámci intranetu jsou řešena pomocí přístupových práv.
Zdroj: ab-net.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Lokální síť, která používá stejné protokoly a mechanismy jako Internet 
Zdroj: vhvspeed.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


využití Internetových principů uvnitř organizace (rezervace místností, ankety…)
Zdroj: webmagazine.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Interní sí spoleènosti, která používá stejné protokoly a mechanizmy jeko Internet.
Zdroj: atisgroup.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


je označení pro část počítačové sítě, která funguje na bázi stejných technologií jako Internet, která je ale přístupná pouze pro vymezenou skupinu uživatelů. Termín Intranet může označovat interní webové stránky, ale i rozsáhlejší informační infrastrukturu. Například soukromé internetové stránky mohou sloužit jako infrastruktura pro interní komunik [..]
Zdroj: pocitace-internet.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

intranet


Intranet je v informatice označení pro část počítačové sítě, která používá stejné technologie jako Internet (rodinu protokolů TCP/IP, přenosový protokol HTTP atp.). Na rozdíl od Internetu je však Intr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< introvert integrace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam