Význam Doména
Co znamená slovo Doména? Zde naleznete 52 významů slova Doména. Můžete také přidat význam slova Doména sami

1

2   1

Doména


jméno počítače nebo sítě na internetu, např. www.itpruvodce.cz.
Zdroj: itpruvodce.cz

2

2   1

Doména


– obor pùsobnosti, pùsobištì
Zdroj: kingstyle.cz

3

1   0

Doména


Doména je Vaše unikátní adresa (název domény), pod kterou se budete prezentovat na internetu. Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úrovně se oddělují pomocí te [..]
Zdroj: cesky-hosting.cz

4

1   0

Doména


Doména je jmenná internetová adresa, je vždy unikátní. Nahrazuje konkrétní IP adresu (identifikace serveru, na kterém má doména webhosting (např. 92.2.198.205). Pro běžného uživatele internetu je mnohem snažší zapamatovat si název domény (např. www.netsign.cz) než IP adresu. Doména netsing.cz je doménou 2. řádu, doména t [..]
Zdroj: artemis-webdesign.cz

5

1   0

Doména


Pojem doména znamená v souvislosti s internetem jednoznačný identifikátor do něj připojeného počítače nebo počítačové sítě. Jednotlivé identifikátory oddělené tečkou tvoří dom [..]
Zdroj: sovanet.cz

6

1   0

Doména


jednotlivé èásti jména poèítaèe oddìlené teèkou (napø. jsi.cz). Nejvíce napravo je doména prvního øádu, která oznaèuje zpravidla název státu, do které poèítaè náleží. Doména druhého øádu oznaèuje název organizace.
Zdroj: googledrive.com

7

1   0

Doména


Domény jsou jedinečné názvy počítačů a serverů v Internetu, pod kterými se skrývá jejich číselná hodnota (IP adresa), přes kterou počítače komunikují. Doména je pro člověka lép [..]
Zdroj: kb.wedos.com

8

1   1

Doména


Doména (doménové jméno) je adresa, pod kterou se bude zobrazovat Vaše prezentace na internetu. Obvykle jde o doménu 2. øádu.
Zdroj: onehelp.cz

9

1   1

Doména


Doména slouží jako identifikace pro počítače, které jsou připojeny do internetu. Jedná se v podstatě o adresu internetové stránky nebo také o její jméno. Každá doména má určitou ad [..]
Zdroj: crescogroup.org

10

0   0

Doména


Obecnì je to výsti¾né, unikátní jméno na internetu. Vyskytuje se v rùzných úrovních a TLD, gTLD, ccTLD a ENUM
Zdroj: torreno.freepage.cz

11

0   0

Doména


WWW adresa internetové stránky. Duplicitní obsah
Zdroj: inventic.cz

12

0   0

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojen&e [..]
Zdroj: pixio.cz

13

0   0

Doména


unikátní název počítačové sítě nebo počítače, které jsou připojené do sítě Internet. Příklad doménového názvu je např. market.cz
Zdroj: webstranky.cz

14

0   0

Doména


Doména je jedinečný identifikátor určitého počítače v internetové síti. V oblasti internetového podnikání je důležité dbát na vhodnost tvaru a koncovky domény. Pro jednotlivé stát [..]
Zdroj: best-hosting.cz

15

0   0

Doména


internetová adresa v textovom tvare. Každá doména je unikátna. Doménami najvyššej úrovne sú domény zemepisné - štátne (cz-Česká republika, sk-Slovensko, at-Rakúsko, au-Austrália, us- [..]
Zdroj: stopline.sk

16

0   0

Doména


Je adresa, pod kterou budou vaše webové stránky na Internetu. Podrobně a srozumitelně se můžete více dozvědět o doménách na www.jakpsatweb.cz nebo na Vše o hostingu. Doména 2. řádu [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

17

0   0

Doména


Je jedinečný název, který identifikuje počítač nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%A1_dom%C3%A9na
Zdroj: stable.cz

18

0   0

Doména


Jmenné pojmenování urèitého poèítaèe v internetu. Nahrazuje IP adresu, která je nesnadno zapamatovatelná
Zdroj: czechhosting.cz

19

0   0

Doména


Doména je vždy unikátní název, který Vás či Vaši firmu reprezentuje na internetu. Má více úrovní.
Zdroj: leris.cz

20

0   0

Doména


Doménové jméno je doména druhého stupně, tvořená kombinací povolených znaků s maximální délkou 63 znaků.
Zdroj: domena.cz

21

0   0

Doména


V kontextu Internetu se jako doména označuje jednoznačné jméno či identifikátor webové prezentace, sítě nebo počítače. Například virgo.magicseven.cz. Doménová jména jsou tříděna do řádů, nižší číslo řádu označuje vyšší postavení v hierarchii. Řády se oddělují tečkou a zapisují se od nejkonkrétnějšího (n [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

22

0   0

Doména


Doménu I. řádu většinou určuje stát, kde se server nachází (s výjimkou USA), v ČR je to .cz. Doména II. řádu, například ab-net.cz, je obvykle registrována a evidována u správce domén, v ČR je největším správcem NIC.CZ. Registraci již nepodléhá doména III. řádu, například www.ab-net.cz.
Zdroj: ab-net.cz

23

0   0

Doména


Doména je unikátní název Vaší prezentace. Pokud budete kupovat doménu, koupíte doménu 2.řádu - tedy www.neco.cz. Doména 1.řádu není na prodej (např. CZ je vyhrazena pro české webové [..]
Zdroj: onas.cz

24

0   0

Doména


Je vlastně pojmenování serveru konkrétním jménem. Například www.seznam.cz. Doména si nese záznam o cestě ke konkrétnímu serveru. Počítače mezi sebou komunikují na základe IP adres, symbolická adres je přepis IP adresy, který nám umožňuje se lépe orientovat. Názvy domén jsou zaneseny v DNS záznamech. 
Zdroj: vhvspeed.cz

25

0   0

Doména


Doména je unikátní adresa (název domény), pod kterou se firmy, jednotlivci nebo celé skupiny lidí prezentují na internetu. Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úrovně se oddělují pomocí tečky: Doména 1. úrovně (top-level doména) pro Českou republiku je .CZ a spravuje ji zvolený registrátor. Doména [..]
Zdroj: airwaynet.cz

26

0   0

Doména


je internetová adresa, na které se mohou firmy či fyzické osoby prezentovat.
Zdroj: webmagazine.cz

27

0   0

Doména


DRM (Digital Rights Management), též MDRM Mobile DRM, je technologie, pomocí níž se zajišťuje dodržovaní autorských a distribučních práv autora elektronického zboží (dokumenty, hry, hudba, aplikace atp.). V praxi to znamená že některé položky v mobilním zařízení nejdou odeslat např.: přes Bluetooth, IR, či NFC.
Zdroj: pocitace-internet.cz

28

0   0

Doména


Slovo doména může znamenat: působiště, hlavní obor působnosti fyzická oblast stejné magnetizace (elektromagnetické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku) – praktické využití nap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

29

0   0

Doména


název webových stránek, doménové jméno, adresa, po které zadání se objeví obsah www stránek.
petra123 - 4. dubna 2017

30

0   0

Doména


Doména nebo také nadříše (či zřídka impérium) je obvykle nejvyšší používaná taxonomická kategorie (vyjma někdy užívané superdomény Neomura).
Zdroj: cs.wikipedia.org

31

0   0

Doména


podstatné jméno doména lze volně do hovorové češtiny přeložit jako působiště, místo činnosti či revír. Doména nicméně nemusí označovat pouze místo, neboť v přeneseném slova smyslu může znamenat též silnou stránku. Příkladem takovéhoto přeneseného významu je například věta „Mojí doménou je komunikace s klienty“, kterou lze parafrázovat jako „zvládám více věcí, ale mojí nejsilnější stránkou je komunikace s klienty“.

Specifický význam má slovní spojení internetová doména. Internetová doména označuje domovské konkrétní internetové stránky, např. tyto internetové stránky se nachází na internetové doméně vyznam-slova.com. Jinými slovy, doménou je tedy například www. DOMENA.CZ/zbytekadresyodkazu.
Honzi - 4. prosince 2018

32

0   1

Doména


jednotka logického èlenìní v Internetu. Domény jsou èásti Internetové adresy oddìlené teèkou, kromì èásti zcela vlevo - to je název poèítaèe. Nejvíce vpravo je doména prvního øá [..]
Zdroj: labo.cz

33

1   2

Doména


Oznaèenie väèšinou pre doménu druhého stupòa tvorenú z bezdiakritickej abecedy, èísel a pomlèiek stojacej pred koncovkou národnej domény (napr. tvorbastranky.sk).
Zdroj: tvorbastranky.sk

34

1   2

Doména


adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).
Zdroj: cevelova.cz

35

1   2

Doména


Doména je jmenná internetová adresa, je vždy unikátní. Nahrazuje konkrétní IP adresu (identifikace serveru, na kterém má doména webhosting (např. 92.2.198.205). Pro běžného uživatele i [..]
Zdroj: netsign.cz

36

1   2

Doména


Jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Více o fungování domén.
Zdroj: czmi.cz

37

1   2

Doména


Jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo serveru, které jsou připojené do internetu. Příkladem doménového jména je www.example.com…
Zdroj: help.ingenius.cz

38

1   2

Doména


1. název webu, název stránek, 2. pojem doména je pou¾íván i v sítích Microsoft 1. Domény 1. øádu (TLD) jsou dvojího typu   a) národní domény (napøíklad èeská .cz, slovens [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

39

1   2

Doména


obchodní jméno organizace na webu
Zdroj: bisonrose.cz

40

1   2

Doména


pùsobištì, hlavní obor pùsobnosti; fyz. oblast stejné magnetizace (elektrické polarizace) ve feromagnetiku (feroelektriku)
Zdroj: islo.cz

41

0   1

Doména


část www adresy (např. www.DOMENA.cz)
Zdroj: peacock.cz

42

1   2

Doména


Doména je jednoznačný identifikátor počítače nebo sítě v internetu. Jakou doménu zvolit? Domény se dělí na několik stupňů. V rámci e-commerce je volba vhodné domény a doménového j [..]
Zdroj: shoptet.cz

43

0   1

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznaèné jméno (identifikátor) poèítaèe nebo poèítaèové sítì pøipojené do internetu. Pøíkladem doménového jména je ebrana.cz nebo cs.wikipedia.org.
Zdroj: webarchitect.cz

44

0   1

Doména


Internetová doména (doménové jméno) je jednoznaèné jméno (identifikátor) poèítaèe nebo poèítaèové sítì, které jsou pøipojené do internetu. Pøíkladem doménového [..]
Zdroj: wizards.cz

45

0   1

Doména


Doména je jedineèný název pro jednotlivé adresy pracovních stanic zapojených v síti. Byl zaveden technologií DNS a je to v podstatì pøeklad identifikaèního èísla IP na jeho textovou hod [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

46

0   1

Doména


Doména je Vaše unikátní adresa, pod kterou se budete prezentovat na internetu. Doménové jméno má více úrovní (resp. řádů). Jednotlivé úrovně se oddělují pomocí tečky. Doména 1. [..]
Zdroj: domena-webhosting.cz

47

0   1

Doména


1.In Windows security, a collection of computers grouped for viewing and administrative purposes that share a common security database.2.In relational databases, the set of valid values allowed in a c [..]
Zdroj: technet.microsoft.com

48

0   1

Doména


adresa na internetu, virtuální poštovní adresa (např. www.domena.cz).
Zdroj: facebook-stranka.cz

49

0   1

Doména


Internetová doména je textová adresa serveru, na kterém se nacházejí internetové stránky. Obvykle se používá tzv. doména druhého řádu v podobě www.nazevfirmy.cz, která podléhá zpoplatněné registraci u správce domén NIC.CZ.
Zdroj: float.cz

50

0   1

Doména


Doména je internetová adresa, která je vždy unikátní. Nahrazuje konkrétní IP adresu (identifikace serveru, na kterém má doména webhosting. Pro běžného uživatele internetu je mnohem sna [..]
Zdroj: ondesign.cz

51

0   1

Doména


Doména, z anglického domain name (doménové jméno), je jednoznačné označení počítačů nebo sítí připojených k internetu. Příkladem domény je třeba www.web71.cz.
Zdroj: optimal-marketing.cz

52

0   1

Doména


Doménou se rozumí webová adresa ve tvaru www.neco.cz . Domény jsou první úrovně, to je ta koncovka „.cz“, druhé úrovně „ neco.cz“ a třetí úrovně“ nakupy.nec [..]
Zdroj: reklamniagent.cz


Přidat význam slova Doména
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< DNA polymeráza dorzální >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam