Význam dluh
Co znamená slovo dluh? Zde naleznete 38 významů slova dluh. Můžete také přidat význam slova dluh sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


nesplacené peníze | závazek | dlužník, dluhový, dlužit, dlužení
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Dluh je závazek nebo povinnost určité osoby (dlužníka) uskutečnit plnění (např. zaplatit) jiné osobě (věřiteli).
Zdroj: cofidis.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Finanční částka, zboží nebo služba nedodaná jinému subjektu v rozporu s předchozí dohodou. Zdroj: Všeobecná encyklopedie Heuréka
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) nìco plnit druhému úèastníku závazkového právního vztahu, tj. vìøiteli.
Zdroj: pujcky-dinero.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Dluh označuje částku, kterou je povinen někdo někomu splatit. Dluh je předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, přičemž dlužník je povinen věřiteli peníze vrátit v celé výši včetně úroků do určité doby. Dluh je pro věřitele pohledávka, pro dlužníka závazek. [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Zpùsob odkládání hospodáøských problémù na pozdìjší dobu; vztah dvou subjektù vyplývající z pøijetí pùjèky, penìžní èi naturální; z hlediska vìøitele se nazývá pohledávkou. Je to závazek znamenaj [..]
Zdroj: marxismus.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) nìco plnit druhému úèastníkovi závazkového právního vztahu, tj. vìøiteli. Dluhopis
Zdroj: realitymorava.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Dluh (ekonomicky) Dluh spočívá v povinnosti něco dát (například vrátit půjčenou věc nebo peníze) nebo něco konat (například obstarat prodej věci) anebo v povinnosti něčeho se zdržet (například převodu nemovitosti bez souhlasu věřitele) či něco snášet (například dohodnut&ea [..]
Zdroj: financnigramotnost.eu (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Peníze dlužené jiné osobě nebo firmě.
Zdroj: jaknabanku.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


závazek vyplývající z obdržení pùjèky nebo pøijetí zboží èi služeb na úvìr
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé (věřitelovi)
Zdroj: mojeinvestice.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: agentreality.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


dluh označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli. Dluhopis
Zdroj: spalekreality.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: vasmakler.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


keleti • ma'ua Ex.: Jeho dluh za potraviny se zvedl na 100 000 XPF. ~ Ko lona ma'ua kai e kaulelau afe.
Zdroj: dominicweb.eu (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé Výkladový slovník ekonomických pojmů 4  
Zdroj: eakcie.cz (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


e Schuld, pl Schulden
Zdroj: pamprofi.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli. Dluhopis
Zdroj: bestrealitypraha.cz (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: financeservices.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: kfinance.cz (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: precioso.cz (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Závazek dlužné osoby (zákazníka) plnit smluvený závazek s druhým účastníkem (věřitelem).
Zdroj: rkne.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Dluh označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele požadovat úhradu pohledávky a povinnost dlužníka, aby dluh vyr [..]
Zdroj: globalinkaso.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


pohledávka je druh finančního produktu, při kterém vystupují dvě strany – dlužník a věřitel, v mnoha případech je prokázání dluhu ve formě listiny.
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


je závazek - povinnost určité osoby plnit (např. zaplatit) jiné osobě.
Zdroj: itesco.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


   Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.
Zdroj: maneco-reality.cz (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy tzv. plnění. Dluh se ob [..]
Zdroj: vymahanidluhu.cz (offline)

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


je závazek - povinnost určité osoby plnit (např. zaplatit) jiné osobě.
Zdroj: www3.itesco.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


závazek dlužníka, může být peněžitý (relutární) či nepeněžitý (naturální)
Zdroj: nasepujcka.cz (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Dluh označuje povinnost splnit závazek, to co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


Dluh je předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, závazek, který je dlužník povinen vyrovnat. Další významy jsou uvedeny níže: filmy Dluh (film, 1990) – československý dokument z roku 1990 reřiséra P [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dluh


Povinnost dlužníka (klienta) nìco plnit druhému úèastníku závazkového právního vztahu, tj. vìøiteli.
Zdroj: finaktiv.cz (offline)

38

0 Thumbs up   1 Thumbs down

dluh


Jde o pojem z oblasti finančnictví i práva. Značí závazek dlužníka poskytnout věřiteli v určité lhůtě plnění. V oblasti finančnictví je o závazek dlužníka uhradit věřiteli dlužnou finanční částku, která je předem určená. Pokud si u nás půjčíte například 2000,- Kč, bude váš dluh v této výši trvat právě po tu dobu, než nám půjčenou částku splatíte. [..]
Zdroj: pujckomat.cz (offline)

<< diabetolog perla >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam