Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
1   0

leník


Vyskytoval se ve středověku. Uživatel léna (léno - propůjčená půda). Původem byl z nižší šlechty. Je vázán poslouchat a poskytovat vojenské služby lennímu pánovi (lenní pán - člověk výše postavený např. Panovník, šlechtic )
anonymní - 6. června 2019

1   0

magnetostrikce


Rozlišuje se tvarová a objemová magnetostrikce. Pro praktické využití, třeba ultracvukové měniče, je důležitá právě tvarová magntostrikce, používají se slitiny niklu kobaltu a železa. Existují i magnetostrikční ferity.
Butan - 6. června 2019

2   1

nostalgie


Připomenutí si dob dávných, z dětství, dob minulých. Nostalgicky znamená s jistou dávkou stesku po době, kdy se nám zdá, že bylo líp...a toužíme si tuto dobu připomenout...tedy zavzpomínat... jednoduše by se tedy dala přeložit nostalgie jako vzpomínka, domnívám se.
Elina - 6. června 2019

1   1

zemědělská kultura


Soubor pozemků, které se vyznačují stejnorodým zemědělským využitím po delší řadu let nebo trvale slouží stejnorodému výrobnímu určení. (Zásady a pravidla územního plánování.)
David - 6. června 2019

1   1

výškrab


Mám jít na vyskrab mám strach že už nebudu moc otěhotnět poprvé se mi to nepodařilo vajíčko v děloze není řekli mě že bych mohla mít mimodelozni těhotenství, za jak dlouho mohu zkoušet otěhotnět je mi totiž už 39let,
Jana - 6. června 2019

2   0

profesionál


Je osoba, která na základě získaných a dále rozvíjených kompetencí umí realizovat nějakou specifickou činnost lépe a efektivněji, než jiný člověk. Disponuje při tom souhrnem znalostí a vědomostí, dovedností a zkušeností, které umí v dané době účinně využít.
Jindřich - 6. června 2019

1   0

pakárna


Používáno často ve vojenských útvar, kdy služba byla znepříjemňována nadřízenými. Také se tradovalo pořekadlo: "jak se do lesa pakárna, tak se z lesa salám" (salám ve významu ignorance, flegmatismu vzhledem k nadřízeným).
Quark66 - 6. června 2019

1   0

poutní místa


Poutní místo je místo určeno zázraku, uchováním relikvie a často je to spojeno se sakrální architekturou v krajině. Na poutní místa chodí poutníci poprosit Boha či světce o zázrak nebo pak uctít a poděkovat za zázrak, které se již staly.
Iva Skřip - 6. června 2019

1   0

anorexie


Anorexie spočívá v naprostém odporu pacienta k jídlu. Dělá se mu špatně nebo se neustále cítí nehladový. Situace může vést až k podvýživě a k dalším problémům spjatým s hladověním.
anonymní - 6. června 2019

1   0

katarze


vnitří příjemný pocit zažívání a prožívání krásy, který je nepřenositelný, slzy se hrnoju do očí, hrdlo se svírá, něco silného nás prostupuje, prostě nádhera ...
Luboš - 6. června 2019

1   0

minarchismus


Minarchismus je libertariánská teorie. Slovo je spojením dvou slov - minimalismo (minimální) a anarchismo (bezvládí) - z toho jde vyvodit, že jim jde o minimální stát, popřípadě velmi, velmi mírnou anarchii.
Miller - 6. června 2019

1   0

tepelná čerpadla


To je ale blábol ..
V tepelném čerpadle se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Nejčastěji přímo ze vzduchu, nebo ze země prostřednictvím kapaliny - nemrznoucí směsi. Ta proudí v trubkách zakopaných v zemi a „natahuje“ teplo z okolní zeminy.
lUBOS - 6. června 2019

1   0

domácký zaměstnanec


domácký zaměstnanec
zaměstnanec, který nepracuje na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něj vykonává sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje Pramen § 267 odst. 2) zákoníku práce
anonymní - 6. června 2019

1   0

pomsta


Pomsta je jiné označení pro vykonání spravedlnosti. Ve státních institucích se obvykle používá slovo spravedlnost. Např. Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo pomsty by znělo nepatřičně, i když se jedná o totéž. Vykonání pomsty(spravedlnosti) je nezbytné k tomu, aby pachateli bylo zabráněno dalšímu páchání příkoří.
Zim - 23. května 2019

1   0

nájemné


Nájemné je odměna pronajímatele za přenechání předmětu nájmu do užívání nájemci. Nájemné je úplata nájemce pronajímateli za užívání předmětu nájmu.Nájem, tj. nájjemní vztah mezi pronajímatelem a nájemce vzniká na základě nájemní smlouvy.
O. Matvijová - 23. května 2019

1   0

příjmení


První zmínka příjmení Pugner je zaznamenána v zápisu daňová knihy v německém Crottenfordu v roce 1648. Ve východní a západní části města je rozdílná výslovnost. Předpokládá se, že příjmení vzniklo
vývojem v příjmení Püchnerin a Bücner.
Karel Pugner - 23. května 2019

1   0

afinita


látka inklinující k jiné látce např.afinita mastného média k povrchu jiné látky ) princip ofsetového tisku) nebo vodního media k eloxovanému povrchu hliníku. též princip ofsetu přijímání mastné barvy povrchem s afinitou k mastné barvě a odpuzování vodního vlhčícího media tímto povrchem
´kolbe - 23. května 2019

1   0

struk


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Miky - 23. května 2019   NSFW / 18+

0   1

memorandum


Memorandum je ne zcela přesně definovaná forma záznamu názoru, stanoviska, jednání nebo jiné skutečnosti. Jeho využití je rozšířeno především v diplomacii, právu, vědě, obchodu a dalších oborech. Memorandum není právně závazné. Má písemnou formu, popisuje se v něm například stav úkolů, věcí, termínů nebo výsledků různých jednání.
Právníci takto označují rozbory a stanoviska pouze pro svou potřebu nebo návrhy dohod a záměry dalších jednání.
PJ - 17. května 2019

1   0

rozpočet


Rozpočet nevím co je... Mám 45 let.. Ale né dělám si prdel. Mám jenom 13 let (chodím do normální školy) a nevím co je to rozpočet. Ale pokud tady čtu tak fakt nechápu... Nechápu nic. Tady bude mnoho deasliku ale je mi to jedno. Já si myslím že tohle všechno. Jako já jsem Slovák jen to tady píšu česky aby se neřeklo.. No prostě jak sem řekl. Tady není ŽÁDNÉ vysvětlení kterému bych rozuměl. Nikdo se tady nerozepiše a normálně konstruktivně nenapíše co je to sakra rozpočet. Já nevím najít jediné vysvětlení které by bylo jako fakt řekneme tomu že napsané tak dobře až by tomu pochopil i nějakej mírně postižený. Já nechci tady že se rechcu nad postiženýma (takový ja nejsem) ale proč sakra sem nikdo nenapíše přesněji.... Hrozný je todle to.
rozpočet - 17. května 2019

5   0

kappa


Slovo Kappa je neologismem, který se v hovorové češtině objevil teprve před nedávnou dobou, přičemž je používán zejména mezi mládeží. Do standardní češtiny lze podstatné jméno kappa přeložit jako ironie či sarkasmus, resp. jakousi zkratku pro větu „dělám si srandu“ či „nemyslím to vážně“. Kromě zmiňovaného významu v hovorové češtině se současně jedná o emotikonu využívanou na streamovacím portále Twitch.


Jako příklad využití slova kappa v hovorové češtině lze uvést větu: „To je ale dneska super den. Kappa.“ případně „Nejlepší učitelka na světě. Kappa.“
Honzi2 - 17. května 2019

2   1

online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde tam kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

2   1

online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde ta kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

0   0

lučík


Je samostatná součástka, nebo někdy i část rámu střelné zbraně odpalované spouští. Funkcí lučíku je bránit jazýček spouště před nechtěným stisknutím a také před poškozením při manipulaci se zbraní. Vznik slova je pravděpodobně spojen s tvarem, který býval na historických zbraních často podobný malému luku, respektive napnutému lučišti klasického luku.
Miroslav Svarovský - 17. května 2019

0   0

ops


Call of duty black ops s opička a pokud se ti bude líbit moje tvorba www stránek a pokud chceš přidat vlastní oči 8 a pokud se ti to našlo a pokud chceš můžeš se podívat na můj channel a dát si někdy spolu s tím zombie jak je možné si u toho byl jsem v práci na plný úvazek a pokud se ti bude chtít tak to je ještě v pohodě ale nemáš nahrávací program a pokud chceš můžeš se podívat na můj účet možnosti expedice do konce týdne
- 17. května 2019

1   1

klišé


98 % našeho chování jsou klišé.
Jsou to námi naučené, vstřebané a opakované používané "programy", které jsme pojaly za své "pravdy" - a to jen proto, abychom "obstáli" ve společenství lidí, se kterými ( a mezi nimiž ) ž i j e m e .
Každý z nás "si děláme" určité starosti - podle toho, jakou svoji "vnnitřní kvalitu" emocí a myšlenek si ve své mysli prožíváme.
Kdo si dělá víc starostí - má z toho i zákonitě větší strach a naopak.


Lidé ustrašení, kteří "si dělají" (mnohdy a skutečně zbytečně ) mnoho starostí , n e ž i j í skutečně šťastný život.
(I já jsem mezi tyto ještě donedávna patřil.)
Jaroslav Erhard - 17. května 2019

0   0

alternativní


Možnost výběru jedné ze dvou či více možností.

Alternativní plán je ten, který můžete použít, pokud nechcete použít ten druhý.

Alternativní věci jsou považovány za neobvyklé a často jsou oblíbené a praktikované jejich obdivovateli, kteří je podporují. Často využívají nových, neobvyklých nebo dosud nevyužívaných možností.

Alternativní medicína používá tradiční způsoby, například léky z rostlin, masáže a akupunkturu.

Alternativní energie používá k výrobě energie přírodní zdroje energie jako je Slunce, vítr nebo voda.

synonyma: náhradní, jiný
Šimon Dlabač - 17. května 2019

0   0

alegorie


alegorie je v češtině také známa pod názvem jinotaj

umělecké dílo, které skrývá pod svým prvotním významem význam hlubší a skrytý

příběh, hra, báseň, obraz nebo jiné umělecké dílo, ve kterém postavy a události představují zvláštní vlastnosti nebo myšlenky, které se týkají morálky, náboženství nebo politiky

alegorie se často používá v literatuře pro vyjádření kritiky vůči něčemu, co v době vzniku díla nebylo dovoleno otevřeně kritizovat, nejlepší příkladem by byla Farma zvířat od George Orwella, která popisuje události na farmě, ovšem postavy zvířat odpovídaji různým funkcím a představují politickou situaci v totalitním státě.
Šimon Dlabač - 17. května 2019

0   0

akvizice


proces získání či nabytí majetku, práv, zákazníků apod.
majetek nebo předmět zakoupený nebo získaný, obvykle knihovnou nebo muzeem
právní a ekonomické spojení (převzetí) podniků (v ekonomice)
získání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním (ve finančnictví)
nově získaná nebo koupená věc, která danou osobou zvláštně potěší nebo ji pomůže
Šimon Dlabač - 17. května 2019

0   0

r.i.p


Správný význam zkratky R.I.P. (ano, píše se velkými písmeny, tedy nikoliv r.i.p.!) je jak je výše uvedeno, je to latinské ""Requiescat in pace"". Tak to platilo po staletí. Ale teprve v posledních cca 30 letech s živelným a zběsilým zaváděním "aglicizmů" se uvádí NESPRÁVNĚ "Rest in peace", což má ovšem kapánek posunutý význam oproti původnímu latinskému R.I.P.
Karel - 17. května 2019

0   0

ics


ICS (Industrial Control System) znamená řídící systém průmyslových systémů nebo průmyslové řidící systémy, tj. informační systém pro podporu nebo přímo realizaci průmyslové výroby nebo řízení různých technologií. Nejčastěji se používá v energetice a dalších utilitách, dále autoprůmyslu a strojírenství.
Harry - 17. května 2019

0   0

osobní vlastnictví


Pojem osobní vlastnictví je v současnosti bezobsažný relikt komunistického práva, které, aby mohlo vlastnictví výrobních prostředků definovat jako právo soukromé a tudíž společensky zavrženíhodné, ustavilo různé nové formy do té doby jednotného pojmu vlastnictví, mimo jiné také vlastnictví osobní. Předmětem osobního vlastnictví byly věci určené k osobní spotřebě občanů. V osobním vlastnictví byly příjmy a úspory z práce a sociálního zabezpečení, vybavení domácnosti, věci osobní potřeby, rodinné domky a rekreační chaty, přičemž rodinný domek byl velmi podrobně definován jako obytný dům,u něhož aspoň dvě třetiny podlahové plochy všech místností připadaly na byty a který měl nejvýše 5 obytných místností,nepočítaje v to kuchyni. Větší počet obytných místností mohl mít, jestliže úhrn jejich podlahové plochy nepřesahoval 120 m2, z obytných kuchyní se do tohoto úhrnu počítali pouze plochy, o které výměra kuchyně přesahovala 12 m2. Táž osoba mohla být vlastníkem více rodinných domků, pouze jediný rodinný domek však mohl být u téhož vlastníka považován za vlastnictví osobní, další byly vlastnictvím soukromým.
Alexander Klimeš - 17. května 2019

0   0

hella


"Hella" je nespisovné anglické slovo odvozené od slova "hell", tedy peklo. Slovo hella se moc nepoužívá, ale pokud na něj narazíte (většinou studentská, žákovská mluva), je používáno převážně jako vulgární výraz než jako jméno.

Příklad s "hell": What the hell is going on here?"

Příklad s "hella": What the hella is goin' on here?"

Překlad: Co se to tady sakra děje?

V podstatě stejný význam, jen trochu jinak používán (né vždy), lépe se vyslovuje a používá se spíše jako malá zkratka.
Niki - 17. května 2019

0   0

selene


Základní a správný význam tohodle jména je Měsíc či Měsíční Bohyně.
Tak jako u nás se měsíci říká Luna, v řecku, odkud tohle jméno pochází, se měsíci říká Seléné. Nechápu, že tu jako význam je uvedena nějaká filmová postavá, a japonská měsíční sonda (ostatně pojmenovaná právě po Měsíci), ale základní význam Měsíc tu chybí.
Seléné - 17. května 2019

1   2

podobenství


Podobenství – epický žánr menšího rozsahu s didaktickým zaměřením; rozvinuté moralistní přirovnání. Parabola podává nějaký názorný příběh, obsahující mravní nebo náboženské naučení nebo všeobecně platný zákon. Blíží se bajce, ale liší se od ní tím, že v jejím závěru není vysloven didaktický záměr; parabola je totiž založena na celkové analogii.
("Parabola" in Pavera, Libor; Všetička, František. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 264.)
David - 17. května 2019

0   0

kuličkové ložisko


Valivé ložisko s valivými tělísky kulového tvaru. Rozeznáváme kuličková ložiska radiální a axiální.
Radiální se vyrábějí v několika druzích:
např.
Kuličková ložiska jednořadá
Kuličková ložiska jednořadá rozebíratelná
Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým stykem
Kuličková ložiska dvouřadá s kosoúhlým stykem
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí

Zdroj: Technický naučný slovník
Radek - 17. května 2019

0   0

zázrak


Zázrak je pro mě narozeni ditěte ,
a jakéhokoli živého tvora na naší planetě.
I když je matematika úžasná věda, nevysvětli
nám ze než se človíček narodí,v jeho genetické knihovně,DNA,
je již určeno vše. Jeden pisatel to poeticky zaznamenal.
,,V tvé knize byly zapsány všechny jeho části,pokud jde o dny,
Kdy byly utvářeny a nebyla ještě žádná z nich.”
Alexandra - 17. května 2019

0   0

monitoring


Sběr informací probíhající systematicky a po určitou dobu. Může mít řadu podob. V oblasti PR může jít o sledování materiálů zveřejněných o určitém tématu v tisku, online serverech, sociálních sítích, rádiu či televizi. Monitoring médií je prováděn ručně či aplikací či jedním či více systémy.
Monitora.cz - 17. května 2019

1   0

debilita sociální


Také snížená schopnost sociální interakce u osob s nadprůměrnou inteligencí a vysokým stupněm všeobecného a odborného vzdělání. Něco jim prostě nedochází, neboť se v rámci zaměření na rozvoj vzdělání na tuto oblast " nedostalo". Nebo je to pro konkrétního jedince tak zanedbatelná banalita a nedůležitá kovence, která ho zdržuje a odvádí od podstatnějšího důvodu jeho psychické, mentální a intelektuální existence. Nezaměňujte s psychopaty ci sociopaty. Je schopen i empatie, avšak ta ho zdržuje a vyčerpává.
V. Vaculík PhDr - 17. května 2019

0   0

lyofilizace


Metoda sušení potravin - obdobně jako v mrazícím boxu potraviny pozvolna vysychají a voda z nich se hromadí coby námraza na stěnách, lyofilizátor navíc snižuje tlak pro akceleraci celého procesu.
Lyofilizace. Sušené potraviny mají vlhkost v rozsahu 1% až 5% a jsou náchylné k absorbci vzdušné vlhkosti.

Zdroj: www.lyotrade.cz
Karel - 17. května 2019

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10