Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
13   3

úzkoprsost


ozačuje lidskou vlastnost, kdy člověk nepříjímá žádné jiné názory než své vlastní, za které se až agresivně bije. Přesvědčit ho je prakticky nemožné.
Jana Šestáková - 11. června 2019

4   1

útlý


přídavné jméno označující štíhlého člověka.Také se používá v kombinaci "útlý věk", čímž se myslí velice nízký věk.


Od útlého věku hraje na klavír.
Jana Šestáková - 11. června 2019

1   1

únor


Druhý měsíc v kalendářním roce, který je speciální tím, že nejkratší měsíc, má pouze 28 dní a každý 4. rok 29 dní.
Jana Šestáková - 11. června 2019

1   1

podesta


Se slovem se setkáte v italské historii, podle Wikipedie má znamenat najatého muže se znalostí vojenství, který řídil obranu města - často to bývali cizinci
Jarmila - 11. června 2019

1   1

knihtisk


Knihtisk je nejstarší přímá tisková technika tisku z výšky. Takže jsou tisknoucí místa vyvýšena nad místy netisknoucími. Vymyslel ji johannes Gutenberg.
Adéla - 11. června 2019

1   1

bradlo


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Jitka - 11. června 2019   NSFW / 18+

2   2

obrat


pocitaj se do obratu storna.Kdyz mi prijde na ucet 1100000kc a musim vratit 140000kc zakaznikovi ,pro nedostatek zbozi.Penize posilam zpet zakaznikovi na ucet......,,,jaky mam obrat 1100000kc nebo stornu penez 960000kc
eva - 11. června 2019

3   2

procol harum


Pardon!!!! To vieme že PH je britská skupina ale nevieme čo znamená v preklade do češtiny alebo slovenčiny. Tak ako Beatles sú chrobáci nebo brouci. Tak prosím dovysvetliť.
JBšou
Jozef Bartek - 11. června 2019

2   3

alternativní hudba


Alternativní hudba je hudba náhradní, kterou si poslechneme místo jiné hudby. Může se tedy jednat o jakýkoliv žánr, jen ne ten, který jsme si dříve zamýšleli pustit. Z této náhradní hudby musí být zřejmé, že se jedná o jinou alternativu.


Chceme např. poslouchat rock, ale sáhli jsme po dechovce. Jedná se o zcela jinou alternativu hudební produkce.
Prof. Emil Pravopis - 6. června 2019

1   1

robot


Pokud použijeme pojem robot i pro SW programy vykonávající činnosti automatizovaně, což je jejich principem, pak bude robotem každý program. To by ovšem zcela zamlžilo skutečný význam toho pojmu. Zůstal bych u definice, že robot je stroj a v IT bych ponechal původní definici a to automatizace činností či procesů.
boboidos - 6. června 2019

3   1

pf


Zkratka PF má svůj původ z francouzského Pour Féliciter, což v překladu do češtiny znamená ,,Pro blahopřání", někdy také ,, Blahopřání k" Tato zkratka se používá především na novoročenkách a jiných novoročních přáních.
Valerie Zvonečková - 6. června 2019

1   1

ppp


Porucha příjmu potravy
Většinou "pro Ana/mia "
Projevuje se ve věku 13-40 let
Je několik druhů
3 nejznámější Anorexia Bulimia Přejidani o těchto věcech se můžete dočíst na Wikipedii
Elisabethnov - 6. června 2019

37   5

úzkoprsý


přídavné jméno označující typ člověka, který nepříjímá žádné jiné názory než své vlastní, za které se až agresivně bije. Přesvědčit ho je prakticky nemožné.
Jana Šestáková - 6. června 2019

2   1

éterický


nadpozemský, z jiného světa, pohádkový. Může se používat ve spojení s bytostmi z jiného světa jako jsou andělé neboo duchové, ale taky se může používat jako kompliment pro půvabné dívky.
Jana Šestáková - 6. června 2019

1   1

leník


Leník je ze středověku. Propůjčuje si od lenního pána léno. Léno je propůjčená půda lenní pán člověk postavený nad leníkem např. panovník šlechta. Lennímu pánovi musí slíbit věrnost (pomoc ve válce či jiné služby) za léno.
a.b. - 6. června 2019

4   1

leník


Vyskytoval se ve středověku. Uživatel léna (léno - propůjčená půda). Původem byl z nižší šlechty. Je vázán poslouchat a poskytovat vojenské služby lennímu pánovi (lenní pán - člověk výše postavený např. Panovník, šlechtic )
anonymní - 6. června 2019

1   1

magnetostrikce


Rozlišuje se tvarová a objemová magnetostrikce. Pro praktické využití, třeba ultracvukové měniče, je důležitá právě tvarová magntostrikce, používají se slitiny niklu kobaltu a železa. Existují i magnetostrikční ferity.
Butan - 6. června 2019

2   1

nostalgie


Připomenutí si dob dávných, z dětství, dob minulých. Nostalgicky znamená s jistou dávkou stesku po době, kdy se nám zdá, že bylo líp...a toužíme si tuto dobu připomenout...tedy zavzpomínat... jednoduše by se tedy dala přeložit nostalgie jako vzpomínka, domnívám se.
Elina - 6. června 2019

1   1

zemědělská kultura


Soubor pozemků, které se vyznačují stejnorodým zemědělským využitím po delší řadu let nebo trvale slouží stejnorodému výrobnímu určení. (Zásady a pravidla územního plánování.)
David - 6. června 2019

1   1

výškrab


Mám jít na vyskrab mám strach že už nebudu moc otěhotnět poprvé se mi to nepodařilo vajíčko v děloze není řekli mě že bych mohla mít mimodelozni těhotenství, za jak dlouho mohu zkoušet otěhotnět je mi totiž už 39let,
Jana - 6. června 2019

3   0

profesionál


Je osoba, která na základě získaných a dále rozvíjených kompetencí umí realizovat nějakou specifickou činnost lépe a efektivněji, než jiný člověk. Disponuje při tom souhrnem znalostí a vědomostí, dovedností a zkušeností, které umí v dané době účinně využít.
Jindřich - 6. června 2019

1   0

pakárna


Používáno často ve vojenských útvar, kdy služba byla znepříjemňována nadřízenými. Také se tradovalo pořekadlo: "jak se do lesa pakárna, tak se z lesa salám" (salám ve významu ignorance, flegmatismu vzhledem k nadřízeným).
Quark66 - 6. června 2019

1   0

poutní místa


Poutní místo je místo určeno zázraku, uchováním relikvie a často je to spojeno se sakrální architekturou v krajině. Na poutní místa chodí poutníci poprosit Boha či světce o zázrak nebo pak uctít a poděkovat za zázrak, které se již staly.
Iva Skřip - 6. června 2019

1   0

anorexie


Anorexie spočívá v naprostém odporu pacienta k jídlu. Dělá se mu špatně nebo se neustále cítí nehladový. Situace může vést až k podvýživě a k dalším problémům spjatým s hladověním.
anonymní - 6. června 2019

1   0

katarze


vnitří příjemný pocit zažívání a prožívání krásy, který je nepřenositelný, slzy se hrnoju do očí, hrdlo se svírá, něco silného nás prostupuje, prostě nádhera ...
Luboš - 6. června 2019

2   0

minarchismus


Minarchismus je libertariánská teorie. Slovo je spojením dvou slov - minimalismo (minimální) a anarchismo (bezvládí) - z toho jde vyvodit, že jim jde o minimální stát, popřípadě velmi, velmi mírnou anarchii.
Miller - 6. června 2019

1   0

tepelná čerpadla


To je ale blábol ..
V tepelném čerpadle se teplo získává z okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Nejčastěji přímo ze vzduchu, nebo ze země prostřednictvím kapaliny - nemrznoucí směsi. Ta proudí v trubkách zakopaných v zemi a „natahuje“ teplo z okolní zeminy.
lUBOS - 6. června 2019

1   0

domácký zaměstnanec


domácký zaměstnanec
zaměstnanec, který nepracuje na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něj vykonává sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje Pramen § 267 odst. 2) zákoníku práce
anonymní - 6. června 2019

1   0

pomsta


Pomsta je jiné označení pro vykonání spravedlnosti. Ve státních institucích se obvykle používá slovo spravedlnost. Např. Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo pomsty by znělo nepatřičně, i když se jedná o totéž. Vykonání pomsty(spravedlnosti) je nezbytné k tomu, aby pachateli bylo zabráněno dalšímu páchání příkoří.
Zim - 23. května 2019

2   0

nájemné


Nájemné je odměna pronajímatele za přenechání předmětu nájmu do užívání nájemci. Nájemné je úplata nájemce pronajímateli za užívání předmětu nájmu.Nájem, tj. nájjemní vztah mezi pronajímatelem a nájemce vzniká na základě nájemní smlouvy.
O. Matvijová - 23. května 2019

1   0

příjmení


První zmínka příjmení Pugner je zaznamenána v zápisu daňová knihy v německém Crottenfordu v roce 1648. Ve východní a západní části města je rozdílná výslovnost. Předpokládá se, že příjmení vzniklo
vývojem v příjmení Püchnerin a Bücner.
Karel Pugner - 23. května 2019

2   0

afinita


látka inklinující k jiné látce např.afinita mastného média k povrchu jiné látky ) princip ofsetového tisku) nebo vodního media k eloxovanému povrchu hliníku. též princip ofsetu přijímání mastné barvy povrchem s afinitou k mastné barvě a odpuzování vodního vlhčícího media tímto povrchem
´kolbe - 23. května 2019

1   0

struk


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Miky - 23. května 2019   NSFW / 18+

0   1

memorandum


Memorandum je ne zcela přesně definovaná forma záznamu názoru, stanoviska, jednání nebo jiné skutečnosti. Jeho využití je rozšířeno především v diplomacii, právu, vědě, obchodu a dalších oborech. Memorandum není právně závazné. Má písemnou formu, popisuje se v něm například stav úkolů, věcí, termínů nebo výsledků různých jednání.
Právníci takto označují rozbory a stanoviska pouze pro svou potřebu nebo návrhy dohod a záměry dalších jednání.
PJ - 17. května 2019

1   2

rozpočet


Rozpočet nevím co je... Mám 45 let.. Ale né dělám si prdel. Mám jenom 13 let (chodím do normální školy) a nevím co je to rozpočet. Ale pokud tady čtu tak fakt nechápu... Nechápu nic. Tady bude mnoho deasliku ale je mi to jedno. Já si myslím že tohle všechno. Jako já jsem Slovák jen to tady píšu česky aby se neřeklo.. No prostě jak sem řekl. Tady není ŽÁDNÉ vysvětlení kterému bych rozuměl. Nikdo se tady nerozepiše a normálně konstruktivně nenapíše co je to sakra rozpočet. Já nevím najít jediné vysvětlení které by bylo jako fakt řekneme tomu že napsané tak dobře až by tomu pochopil i nějakej mírně postižený. Já nechci tady že se rechcu nad postiženýma (takový ja nejsem) ale proč sakra sem nikdo nenapíše přesněji.... Hrozný je todle to.
rozpočet - 17. května 2019

10   0

kappa


Slovo Kappa je neologismem, který se v hovorové češtině objevil teprve před nedávnou dobou, přičemž je používán zejména mezi mládeží. Do standardní češtiny lze podstatné jméno kappa přeložit jako ironie či sarkasmus, resp. jakousi zkratku pro větu „dělám si srandu“ či „nemyslím to vážně“. Kromě zmiňovaného významu v hovorové češtině se současně jedná o emotikonu využívanou na streamovacím portále Twitch.


Jako příklad využití slova kappa v hovorové češtině lze uvést větu: „To je ale dneska super den. Kappa.“ případně „Nejlepší učitelka na světě. Kappa.“
Honzi2 - 17. května 2019

3   3

online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde tam kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

2   1

online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde ta kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

0   0

lučík


Je samostatná součástka, nebo někdy i část rámu střelné zbraně odpalované spouští. Funkcí lučíku je bránit jazýček spouště před nechtěným stisknutím a také před poškozením při manipulaci se zbraní. Vznik slova je pravděpodobně spojen s tvarem, který býval na historických zbraních často podobný malému luku, respektive napnutému lučišti klasického luku.
Miroslav Svarovský - 17. května 2019

0   0

ops


Call of duty black ops s opička a pokud se ti bude líbit moje tvorba www stránek a pokud chceš přidat vlastní oči 8 a pokud se ti to našlo a pokud chceš můžeš se podívat na můj channel a dát si někdy spolu s tím zombie jak je možné si u toho byl jsem v práci na plný úvazek a pokud se ti bude chtít tak to je ještě v pohodě ale nemáš nahrávací program a pokud chceš můžeš se podívat na můj účet možnosti expedice do konce týdne
- 17. května 2019

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10