Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam

Nejnovější významy
3 Thumbs up   0 Thumbs down

nájemné


Nájemné je odměna pronajímatele za přenechání předmětu nájmu do užívání nájemci. Nájemné je úplata nájemce pronajímateli za užívání předmětu nájmu.Nájem, tj. nájjemní vztah mezi pronajímatelem a nájemce vzniká na základě nájemní smlouvy.
O. Matvijová - 23. května 2019

2 Thumbs up   0 Thumbs down

příjmení


První zmínka příjmení Pugner je zaznamenána v zápisu daňová knihy v německém Crottenfordu v roce 1648. Ve východní a západní části města je rozdílná výslovnost. Předpokládá se, že příjmení vzniklo
vývojem v příjmení Püchnerin a Bücner.
Karel Pugner - 23. května 2019

3 Thumbs up   0 Thumbs down

afinita


látka inklinující k jiné látce např.afinita mastného média k povrchu jiné látky ) princip ofsetového tisku) nebo vodního media k eloxovanému povrchu hliníku. též princip ofsetu přijímání mastné barvy povrchem s afinitou k mastné barvě a odpuzování vodního vlhčícího media tímto povrchem
´kolbe - 23. května 2019

2 Thumbs up   0 Thumbs down

struk


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Miky - 23. května 2019   NSFW / 18+

1 Thumbs up   1 Thumbs down

memorandum


Memorandum je ne zcela přesně definovaná forma záznamu názoru, stanoviska, jednání nebo jiné skutečnosti. Jeho využití je rozšířeno především v diplomacii, právu, vědě, obchodu a dalších oborech. Memorandum není právně závazné. Má písemnou formu, popisuje se v něm například stav úkolů, věcí, termínů nebo výsledků různých jednání.
Právníci takto označují rozbory a stanoviska pouze pro svou potřebu nebo návrhy dohod a záměry dalších jednání.
PJ - 17. května 2019

2 Thumbs up   2 Thumbs down

rozpočet


Rozpočet nevím co je... Mám 45 let.. Ale né dělám si prdel. Mám jenom 13 let (chodím do normální školy) a nevím co je to rozpočet. Ale pokud tady čtu tak fakt nechápu... Nechápu nic. Tady bude mnoho deasliku ale je mi to jedno. Já si myslím že tohle všechno. Jako já jsem Slovák jen to tady píšu česky aby se neřeklo.. No prostě jak sem řekl. Tady není ŽÁDNÉ vysvětlení kterému bych rozuměl. Nikdo se tady nerozepiše a normálně konstruktivně nenapíše co je to sakra rozpočet. Já nevím najít jediné vysvětlení které by bylo jako fakt řekneme tomu že napsané tak dobře až by tomu pochopil i nějakej mírně postižený. Já nechci tady že se rechcu nad postiženýma (takový ja nejsem) ale proč sakra sem nikdo nenapíše přesněji.... Hrozný je todle to.
rozpočet - 17. května 2019

11 Thumbs up   0 Thumbs down

kappa


Slovo Kappa je neologismem, který se v hovorové češtině objevil teprve před nedávnou dobou, přičemž je používán zejména mezi mládeží. Do standardní češtiny lze podstatné jméno kappa přeložit jako ironie či sarkasmus, resp. jakousi zkratku pro větu „dělám si srandu“ či „nemyslím to vážně“. Kromě zmiňovaného významu v hovorové češtině se současně jedná o emotikonu využívanou na streamovacím portále Twitch.


Jako příklad využití slova kappa v hovorové češtině lze uvést větu: „To je ale dneska super den. Kappa.“ případně „Nejlepší učitelka na světě. Kappa.“
Honzi2 - 17. května 2019

4 Thumbs up   4 Thumbs down

online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde tam kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

4 Thumbs up   1 Thumbs down

online


Slovo online se vžilo a používá se ve většině případech naprosto zbytečně.
-dívat se na něco online-nakupovat online-poslouchat zprávy online apod.
To vše je možné dělat přímo..
Online se užívá mnohde ta kde se vůbec nehodi.
Je to podobné jako užívání slova jakoby, jakože a pod.Jazyk se rozhodně vyvíjí podle celkového vývoje, ale používání uvedených slov český jazyk určitě neobohatí. To je můj názor.
M. Vítek - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

lučík


Je samostatná součástka, nebo někdy i část rámu střelné zbraně odpalované spouští. Funkcí lučíku je bránit jazýček spouště před nechtěným stisknutím a také před poškozením při manipulaci se zbraní. Vznik slova je pravděpodobně spojen s tvarem, který býval na historických zbraních často podobný malému luku, respektive napnutému lučišti klasického luku.
Miroslav Svarovský - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ops


Call of duty black ops s opička a pokud se ti bude líbit moje tvorba www stránek a pokud chceš přidat vlastní oči 8 a pokud se ti to našlo a pokud chceš můžeš se podívat na můj channel a dát si někdy spolu s tím zombie jak je možné si u toho byl jsem v práci na plný úvazek a pokud se ti bude chtít tak to je ještě v pohodě ale nemáš nahrávací program a pokud chceš můžeš se podívat na můj účet možnosti expedice do konce týdne
- 17. května 2019

3 Thumbs up   2 Thumbs down

klišé


98 % našeho chování jsou klišé.
Jsou to námi naučené, vstřebané a opakované používané "programy", které jsme pojaly za své "pravdy" - a to jen proto, abychom "obstáli" ve společenství lidí, se kterými ( a mezi nimiž ) ž i j e m e .
Každý z nás "si děláme" určité starosti - podle toho, jakou svoji "vnnitřní kvalitu" emocí a myšlenek si ve své mysli prožíváme.
Kdo si dělá víc starostí - má z toho i zákonitě větší strach a naopak.


Lidé ustrašení, kteří "si dělají" (mnohdy a skutečně zbytečně ) mnoho starostí , n e ž i j í skutečně šťastný život.
(I já jsem mezi tyto ještě donedávna patřil.)
Jaroslav Erhard - 17. května 2019

3 Thumbs up   1 Thumbs down

alternativní


Možnost výběru jedné ze dvou či více možností.

Alternativní plán je ten, který můžete použít, pokud nechcete použít ten druhý.

Alternativní věci jsou považovány za neobvyklé a často jsou oblíbené a praktikované jejich obdivovateli, kteří je podporují. Často využívají nových, neobvyklých nebo dosud nevyužívaných možností.

Alternativní medicína používá tradiční způsoby, například léky z rostlin, masáže a akupunkturu.

Alternativní energie používá k výrobě energie přírodní zdroje energie jako je Slunce, vítr nebo voda.

synonyma: náhradní, jiný
Šimon Dlabač - 17. května 2019

2 Thumbs up   1 Thumbs down

alegorie


alegorie je v češtině také známa pod názvem jinotaj

umělecké dílo, které skrývá pod svým prvotním významem význam hlubší a skrytý

příběh, hra, báseň, obraz nebo jiné umělecké dílo, ve kterém postavy a události představují zvláštní vlastnosti nebo myšlenky, které se týkají morálky, náboženství nebo politiky

alegorie se často používá v literatuře pro vyjádření kritiky vůči něčemu, co v době vzniku díla nebylo dovoleno otevřeně kritizovat, nejlepší příkladem by byla Farma zvířat od George Orwella, která popisuje události na farmě, ovšem postavy zvířat odpovídaji různým funkcím a představují politickou situaci v totalitním státě.
Šimon Dlabač - 17. května 2019

1 Thumbs up   1 Thumbs down

akvizice


proces získání či nabytí majetku, práv, zákazníků apod.
majetek nebo předmět zakoupený nebo získaný, obvykle knihovnou nebo muzeem
právní a ekonomické spojení (převzetí) podniků (v ekonomice)
získání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním (ve finančnictví)
nově získaná nebo koupená věc, která danou osobou zvláštně potěší nebo ji pomůže
Šimon Dlabač - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

r.i.p


Správný význam zkratky R.I.P. (ano, píše se velkými písmeny, tedy nikoliv r.i.p.!) je jak je výše uvedeno, je to latinské ""Requiescat in pace"". Tak to platilo po staletí. Ale teprve v posledních cca 30 letech s živelným a zběsilým zaváděním "aglicizmů" se uvádí NESPRÁVNĚ "Rest in peace", což má ovšem kapánek posunutý význam oproti původnímu latinskému R.I.P.
Karel - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ics


ICS (Industrial Control System) znamená řídící systém průmyslových systémů nebo průmyslové řidící systémy, tj. informační systém pro podporu nebo přímo realizaci průmyslové výroby nebo řízení různých technologií. Nejčastěji se používá v energetice a dalších utilitách, dále autoprůmyslu a strojírenství.
Harry - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

osobní vlastnictví


Pojem osobní vlastnictví je v současnosti bezobsažný relikt komunistického práva, které, aby mohlo vlastnictví výrobních prostředků definovat jako právo soukromé a tudíž společensky zavrženíhodné, ustavilo různé nové formy do té doby jednotného pojmu vlastnictví, mimo jiné také vlastnictví osobní. Předmětem osobního vlastnictví byly věci určené k osobní spotřebě občanů. V osobním vlastnictví byly příjmy a úspory z práce a sociálního zabezpečení, vybavení domácnosti, věci osobní potřeby, rodinné domky a rekreační chaty, přičemž rodinný domek byl velmi podrobně definován jako obytný dům,u něhož aspoň dvě třetiny podlahové plochy všech místností připadaly na byty a který měl nejvýše 5 obytných místností,nepočítaje v to kuchyni. Větší počet obytných místností mohl mít, jestliže úhrn jejich podlahové plochy nepřesahoval 120 m2, z obytných kuchyní se do tohoto úhrnu počítali pouze plochy, o které výměra kuchyně přesahovala 12 m2. Táž osoba mohla být vlastníkem více rodinných domků, pouze jediný rodinný domek však mohl být u téhož vlastníka považován za vlastnictví osobní, další byly vlastnictvím soukromým.
Alexander Klimeš - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hella


"Hella" je nespisovné anglické slovo odvozené od slova "hell", tedy peklo. Slovo hella se moc nepoužívá, ale pokud na něj narazíte (většinou studentská, žákovská mluva), je používáno převážně jako vulgární výraz než jako jméno.

Příklad s "hell": What the hell is going on here?"

Příklad s "hella": What the hella is goin' on here?"

Překlad: Co se to tady sakra děje?

V podstatě stejný význam, jen trochu jinak používán (né vždy), lépe se vyslovuje a používá se spíše jako malá zkratka.
Niki - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

selene


Základní a správný význam tohodle jména je Měsíc či Měsíční Bohyně.
Tak jako u nás se měsíci říká Luna, v řecku, odkud tohle jméno pochází, se měsíci říká Seléné. Nechápu, že tu jako význam je uvedena nějaká filmová postavá, a japonská měsíční sonda (ostatně pojmenovaná právě po Měsíci), ale základní význam Měsíc tu chybí.
Seléné - 17. května 2019

3 Thumbs up   2 Thumbs down

podobenství


Podobenství – epický žánr menšího rozsahu s didaktickým zaměřením; rozvinuté moralistní přirovnání. Parabola podává nějaký názorný příběh, obsahující mravní nebo náboženské naučení nebo všeobecně platný zákon. Blíží se bajce, ale liší se od ní tím, že v jejím závěru není vysloven didaktický záměr; parabola je totiž založena na celkové analogii.
("Parabola" in Pavera, Libor; Všetička, František. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 264.)
David - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kuličkové ložisko


Valivé ložisko s valivými tělísky kulového tvaru. Rozeznáváme kuličková ložiska radiální a axiální.
Radiální se vyrábějí v několika druzích:
např.
Kuličková ložiska jednořadá
Kuličková ložiska jednořadá rozebíratelná
Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým stykem
Kuličková ložiska dvouřadá s kosoúhlým stykem
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí

Zdroj: Technický naučný slovník
Radek - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zázrak


Zázrak je pro mě narozeni ditěte ,
a jakéhokoli živého tvora na naší planetě.
I když je matematika úžasná věda, nevysvětli
nám ze než se človíček narodí,v jeho genetické knihovně,DNA,
je již určeno vše. Jeden pisatel to poeticky zaznamenal.
,,V tvé knize byly zapsány všechny jeho části,pokud jde o dny,
Kdy byly utvářeny a nebyla ještě žádná z nich.”
Alexandra - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

monitoring


Sběr informací probíhající systematicky a po určitou dobu. Může mít řadu podob. V oblasti PR může jít o sledování materiálů zveřejněných o určitém tématu v tisku, online serverech, sociálních sítích, rádiu či televizi. Monitoring médií je prováděn ručně či aplikací či jedním či více systémy.
Monitora.cz - 17. května 2019

3 Thumbs up   0 Thumbs down

debilita sociální


Také snížená schopnost sociální interakce u osob s nadprůměrnou inteligencí a vysokým stupněm všeobecného a odborného vzdělání. Něco jim prostě nedochází, neboť se v rámci zaměření na rozvoj vzdělání na tuto oblast " nedostalo". Nebo je to pro konkrétního jedince tak zanedbatelná banalita a nedůležitá kovence, která ho zdržuje a odvádí od podstatnějšího důvodu jeho psychické, mentální a intelektuální existence. Nezaměňujte s psychopaty ci sociopaty. Je schopen i empatie, avšak ta ho zdržuje a vyčerpává.
V. Vaculík PhDr - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

lyofilizace


Metoda sušení potravin - obdobně jako v mrazícím boxu potraviny pozvolna vysychají a voda z nich se hromadí coby námraza na stěnách, lyofilizátor navíc snižuje tlak pro akceleraci celého procesu.
Lyofilizace. Sušené potraviny mají vlhkost v rozsahu 1% až 5% a jsou náchylné k absorbci vzdušné vlhkosti.

Zdroj: www.lyotrade.cz
Karel - 17. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hrabství


Též Hrabství, Hrabské, Přední a Zadní Hrabí. Starší český název Hrabské se lidově používá dodnes. Německy odvozený tvar byl v 18. století Rabske, později Hrabstwie (do roku 1945). Z neznalosti se v 16. století také ojediněle objevil doslovně přeložený název Grafschaft.
Především je to odvozenina od slova Habr. Habr, listnatý strom dlouhodobého vzrůstu je dosud nazýván „hrab“ nejen v moravském a slovenském, ale i v lašském nářečí a podobně nebo stejně zní i v jazycích slovanských. Např: Ukrajinsky se řekne „hrab“, rusky, polsky, srbochorvatsky a slovinsky „grab“, lužickosrbsky také „grab“ a bulharsky „gabar“. A není divu, že výslovnost je podobná, vždyť před tisíci lety bylo nejen v lesích Oderských vrchů, ale ve většině lesů střední Evropy hojnost Habrů. Taktéž první Slované, když se začali usídlovat na svých územích, dávali svým osadám jména jako „U hrabu“,“ Na hrabech“,“Hraby či Hrabí“ a podobně. Toto můžeme vypozorovat nejen v místních názvech u nás ve Slezsku, ale i v Čechách na Moravě a u dalších slovanských národů. Hrab – habr je tedy jazykovým základem pro výklad původu jmen obci s kmenem HRAB. Dále pro pochopení významu Hrabí, musíme vzít v potaz výklad slova „to hrabí“. Význam tohoto slova v Češtině, ale i v místních nářečích znamená „mladý les“. Lze to chápat jako takové odrostlé houští, les nejen habrový, ale obvykle smrkový, jedlový či modřínový se štíhlými rovnými kmínky. Pročišťováním takových hustých porostů se těžila ta nejtenčí tyčovina, zpracovávaná tak na různé nářadí jako hrabě, hrabiska, vidle, bidla, bodla, plaňky (tyčky) k plotu a podobně. A jelikož místní lid se živil prací především v lese, jistojistě i toto dalo základ k názvu Hrabství.
Kubánek Radek - 17. května 2019

2 Thumbs up   0 Thumbs down

vágní


Přívlastkem “vágní” lze označit něco neurčitého, nejasného nebo pojem, který je prázdný a bezobsažný. Může jít také o něco nedostatečně vysvětleného nebo vyjádřeného. Obvykle se mluví o vágních pojmech. takových, které například nejsou dostatečně specifikovány, přestože ten, kdo je používá jejich význam zná. Když například někdo mluví o “tlustém chlapci”, jde o vyjádření vágní - na základě tohoto tvrzení si ho totiž druhá strana nedokáže představit, protože pod pojmem “tlustý” si každý představí něco jiného. Při rozhodnutí o konkrétní podobě tedy každý vychází ze subjektivních představ. Vágní může být ale také člověk - takový, který mluví nejasně, mlhavě. Slovo pochází z latinského “vagus” (toulavý, neuspořádaný).
Zu - 16. května 2019

13 Thumbs up   2 Thumbs down

relativní


Pokud něco označíme relativním, znamená to, že jde o něco, co je posuzováno ne samo o sobě, ale ve vztahu k něčemu jinému. V návaznosti to také může označovat něco, co má specifickou charakteristiku pouze ve srovnání s něčím dalším. Relativním můžeme také označit něco, co závisí na vnějších podmínkách pro svou specifickou vlastnost, velikost, a podobně. Například relativní cena je cena vztažená k ceně jiného zboží. Opakem relativního je tedy absolutní. Řekneme-li, že jsou tyto šaty z konfekce relativně drahé, znamená to, že jsou drahé například v porovnání s podobnými konfekčními šaty z podobného materiálu v jiných obchodech. V porovnáním s originálními šaty od návrhářky ale drahé nejsou. Nemůžeme tedy říci, že jsou drahé absolutně. Slovo relativní pochází z latinského “relativus” (vztažný).
Zu - 16. května 2019

6 Thumbs up   3 Thumbs down

merch


Merch je zkrácený výraz anglického slova “merchandising” - v užším slova smyslu soubor upomínkových a reklamních předmětů prodávaných zpravidla fanouškům určité osobnosti nebo skupiny, kterou zároveň propagují (například oblečení, hrnky, batohy,…). Jde v podstatě o veškeré zboží obsahující logo/název/obrázek oné populární skupiny nebo osobnosti. Je to tedy další ze způsobů, jak může jednotlivec svého oblíbence pdpořit - kromě zisku z prodeje takových předmětů mu jejich užíváním dělá zároveň reklamu. Nejvíce v takovém případě prodává nejen originalita daného předmětu, ale právě samotné logo - čím známější a oblíbenější, tím více kupujících si najde. Mezi nejznámější loga patří například logo skupiny Rolling Stones s vyplazeným jazykem.
Zu - 16. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

interpretace


Interpretace je jinými slovy výklad. V případě textu interpretace probíhá kdykoliv ho čte další nový jedinec a při čtení si ho nějakým způsobem vykládá. Takový výklad ale nemusí být nutně totožný se sdělením, které chtěl autor čtenáři předat. Interpretace je v podstatě závěrečnou fází recepce textu. Předchází ji například očekávání, vizuální percepce a identifikace. Existuje ale také například interpretace dat (výklad dat získaných jejich sběrem pro účely výzkumu), interpretace v oblasti hudby (skladba v podání toho či onoho zpěváka, proto se jim také jinak říká “hudební interpreti”) nebo právní interpretace (výklad právních předpisů, kterýpomáhá jim porozumět v kontextu konkrétního případu). Pojem pochází z latinského “interpretatio” (výklad).
Zu - 16. května 2019

2 Thumbs up   0 Thumbs down

intelektuál


Intelektuál je označení pro člověka vzdělaného, který ale nezůstává stranou veřejného dění, nýbrž se o něj aktivně zajímá a vyjadřuje se k němu. Přesto není politikem ani se jinak na vládnoucí moci nepodílí. Nezznamená to přitom, že takový člověk musí mít nutně vysokoškolské vzdělání nebo pracovat na akademické půdě. Jeho vědomosti, všeobecný rozhled a kvalita mluveného a psaného projevu jsou nicméně vysoce nadprůměrné. V minulosti byli intelektuály hlavně spisovatelé na volné noze, kteří neměli problém pohlížet kriticky na vládnoucí garnituru. Už v té době jim z některých stran bylo vytýkáno elitářství a nedostatek loajality. Samotný termín “intelektuál” vznikl ve Francii na konci 19.století během Dreyfusovy aféry. Původ má slovo v latinském “intellegere” (chápat).
Zu - 16. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


Stav, ke kterému vede dlouhodobý nedostatek určité potřeby nebo u motivovaného jedinceodkládání dosažení určitého cíle vlivem těžko překonatelných překážek. Může to být pojmenování pro takovou situaci a zároveň termín pro samotný výsledek tohoto stavu. Frustraci provází pocit zmaru, mnohdy proto, že překážku nelze odstranit nebo člověk nemá v blízké době šanci napravit to, v čem selhal. Na frustraci lidé reagují různými způsoby. Častá je třeba agrese, při které záleží na tom, nakolik je potřeba či cíl blokován. Tomu pak odpovídá stupeň agrese. Daší možnou reakcí je třeba zesílení/oslabení reakce nebo regrese (při ní jedinec sestoupí na nižší vývojovou úroveň a provází ji primitivnější chování). Slovo pochází z latinského “frustratio” (zmarnění).
Zu - 16. května 2019

9 Thumbs up   3 Thumbs down

erární


V původním významu jde o něco poskytované státem nebo vládou. Podobně erár označoval státní pokladnu či majetek státu (z latinského “aerarium”, které mělo stejný význam). Erár tak svého času pečoval třeba o služby neschopné vojenské vysloužilce, kteří by jinak zůstali bez pomoci a prostředků. Dnes tento pojem už není omezen jen na státní správu. Pokud je něco erární, znamená to, že je to poskytované zaměstnavatelem nebo organizací. O těchto věcech také lidé lidově říkají, že je “nafasovali”. Může to být například uniforma, specifické pracovní oblečení nebo doplňky, které člověk potřebuje pro výkon zaměstnání v dané firmě. Zároveň se o erárních předmětech mluví i v obecnější rovině o věcech, které jsou v majetku dané organizace a navštěvníkům k zapůjčení (například přezůvky).
Zu - 16. května 2019

7 Thumbs up   1 Thumbs down

empatický


Empatický člověk se vyznačuje tím, že se snaží i přes možně odlišnosti pochopit druhého člověka a vcítit se do jeho situace. Následně s ním také jedná odpovídajícím způsobem a pochopením. Neznamená to, že musí mt na situaci stejný pohled, přesto ale s druhým jedná citlivě bez ohledu na svůj vlastní názor a postoj. Empatický člověk musí být tedy schopen v daný moment odložit stranou své vlastní hodnoty nebo předsudky v zájmu druhého, který potřebuje jeho podporu a pochopení. Je jednodušší vctítit se do situace někoho, koho dobře známe a navíc je nám blízký a záleží nám na něm. Na druhou stranu je to ale možné i v případě člověka, kterého známe jen krátce anebo s ním máme jen formální vztah. V takovém případě je vhodné pečlivě vnímat jeho chování, reakce a řeč těla.
Zu - 16. května 2019

3 Thumbs up   0 Thumbs down

bilance


Bilance (též rozvaha) je termín označující obecně přehled stavu a výsledků činnosti za určité období. Nejčastěji se vztahuje k účetnictví ve smyslu přehledu příjmu a výdajů (aktiv a pasiv) a z něj vyplývající výsledku hospodaření a finanční situace konkrétního podniku v daném období (nejčastěji jeden rok). Výsledkem je pak zisk nebo ztráta. Vedle toho existují i užší pojmy jako “obchodní bilance” (přehled vývozu a dovozu státu v určitém období), “energetická bilance” (srovnání spotřeby a příjmů energie), či “hydrologická bilance” (příjem a ztráta složek vod během konkrétního hydrologického cyklu). Bilancovat ale může i každý z nás obvykle na konci roku nebo u příležitosti významnějších životních mylníků. V tomto smyslu jde o ohlédnutí se za daným obdobím a jeho následné zhodnocení.
Zu - 16. května 2019

1 Thumbs up   1 Thumbs down

arogantní


Přídavné jméno charakterizující člověka, který jedná se svým okolím nadřazeně a nepříjemně, protože je přesvědčenost o vlastní výlučnosti a věří, že je důležitější než ostatní lidé. Své názory tak prezentuje způsobem, kterým dává ostatní najevo, že nedosahují jeho vlastních kvalit. Má nezdravě vysoké sebevědomí, je pyšný a domýšlivý a vystupuje hrubě až neurvale. Existence ani názory ostatních ho nezajímají a nepovažuje je za natolik kvalitní jako své vlastní. Věří, že má právo své okolí soudit, ale jeho osobu naopak nikdo hodnotit či krizitovat právo nemá. Slovo “arogantní/arogance” má kořeny v latinském “arrogantia” (pýcha/povýšenost). Opakem arogantního člověka je člověk pokorný, skromný, snižující vlastní důležitost ve prospěch ostatních.
Zu - 16. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

agilní


Přídavné jméno označující člověka člověka aktivního, činorodého, či čilého. Vychází z latinského “agilis” (jednat) a francouzského “agile” (hbitý). Tento termín ale nachází uplatnění i v oblasti projektového managementu nebo třeba IT. Agilní řízení projektu je tak takový přístup, který lze charakterizovat schopností rychlé reakce na změny a nové situace. Vyznačuje se také kreativním přístupem a přizpůsobivostí. Agilita je v takovém případě tedy z velké části dána spíše přístupem stran, které se na projektu podílejí než speciální metodikou. Narozdíl od konvenčního přístupu ale většinou chybí přesné popsání výsledného produktu, takže agilní přístup se uplatňuje obvykle tam, kde podklady od zadavetele nejsou dostačující pro odhadnutí časových a finančních náladů nebo přesné podklady chybí proto, že jde o inovativní projekt.
Zu - 16. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nekonečna


Abstraktní pojem označující množství něčeho tak rozsáhlého, že se jeho konec nedá změřit či vypočítat, a pokud ano, tak je tento výpočet větší než každé konečné číslo. Hranice nekonečna neexistují, ale neznamená to to stejné jako neohraničenost. Důležité místo nekonečna je v matematice, zvláště v geometrii či teorii množin, a vyprovokovalo také mnohé úvahy ve filozofii a teologii. Symbol nekonečna ∞ zavedl anglický matematik John Wallis již v 17. století. Geometrie v některých případech pracuje s různými nekonečny „body“ s nekonečnou vzdáleností v různých směrech.
Kamila - 16. května 2019

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pedagogiky


Slovo pedagogika pochází z antické řečtiny („paidós“ = dítě + „ágein“ = vést). Pedagogika zkoumá podstatu a zákonitosti výchovy a vzdělávání pro vývoj člověka. Pedagogika chápe vzdělávání jako záměrné a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších obdobích života společnosti. Oborů pedagogiky je několik například hudební či výtvarná a detailněji specializovaná pedagogika se nazývá didaktika. Pedagogika vychází z mnoha poznatků psychologie. Za zakladatele pedagogiky jako vědy o výchově bývá považován Jan Amos Komenský a za zakladatele moderní pedagogiky jako ji známe dnes můžeme považovat J. F. Herbarta. V dnešní době neexistuje jednotné pojetí pedagogiky, odlišnosti najdeme v každé zemi, důvodem je odlišná víra, kulturní rozdíly, priority, politická situace atd.
Kamila - 16. května 2019

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10