Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! . Přidat význam.

Nejnovější významy
1   0

Ložnice


Ložnice je součást obydlí určená ke spánku. Tomu je přizpůsoben nábytek, barvy interiéru, prostorová orientace a další prvky. Dominantou ložnice je postel. Dále by ložnice měla být [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Kuchyně


Kuchyně je funkční součástí obydlí. Svým určením klade nároky na funkční a užitnou hodnotu, které je přizpůsobena celková finální konstrukce kuchyně. Kuchyně musí být řešena [..]
Zdroj: ekavy.cz

1   0

Koupelny


Koupelna je definována jako místnost v lidském obydlí, ve které musí nutně být přívod a odvod vody. V typické koupelně najdeme vanu, popřípadě sprchový kout, umyvadlo. Občas je z dův [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Káva


Káva je obvykle horký nápoj z plodů kávovníku. Označuje také prášek, který se k výrobě nápoje používá. Ten se získává mletím pražených semen kávovníku. Káva je charakteristic [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Kancelářský nábytek


Kancelářský nábytek je specifický svou konstrukcí a je přizpůsoben potřebám zaměstnanců, kteří ho během své práce využívají. Především se jedná o stoly, stolky, skříně, poř [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Kancelářské židle


Kancelářské židle představují jednu z kategorií kancelářského nábytku. Jejich konstrukce je uzpůsobena tak, aby uživatel i po celodenním užívání kancelářské židle nepociťoval ú [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Hadice ve zdi


Hadice ve zdi je součástí centrálních vysavačů. Slouží k odvádění nečistot do potrubí a zásobníku. Vyrábí se ve dvou variantách, a to s ovládáním a bez ovládání. Varianta bez [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Garážová vrata


Garážová vrata pohyblivou konstrukcí uzavírající průjezdní otvor v objektech nebo prostorech k odstavení či parkování silničních vozidel. Jsou obecně složena ze zárubní (ocelových) [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Fasáda


Fasáda (průčelí) je konečná úprava vnější stěny budovy. Dodává stavbě osobitost a dotváří finální vzhled celé budovy. Z hlediska designu je fasáda zásadním prvkem. Vedle vzhledu [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Dřevěný nábytek


Dřevěný nábytek je i přes rozvoj syntetických materiálů stále velmi oblíbený. Vyniká vysokou trvanlivostí, pevností, odolností. Jeho velkou předností je možnost opravy a rekonstrukce [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Dřevěná okna


Doby, kdy bylo dřevo jediným materiálem, ze kterého se vyráběla okna je dávno pryč. Dnes jsou dřevěná okna pomalu vytlačována z trhu okny plastovými. To ale nic nemění na tom, že stá [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Centrální vysavač


Centrální vysavač je typ vysavače, který svou konstrukcí značně zjednodušuje úklid. Soustava centrálního vysavače se skládá z centrálního vysávacího agregátu, zásobníku na nečis [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Autoškola


Autoškola je společnost, která má povolení vzdělávat uchazeče o řidičský průkaz. Neslouží pouze k získání, ale také k rozšíření řidičského oprávnění. Forma výuky v autošk [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Autopůjčovna


Autopůjčovna je typ komerční činnosti, kdy podnikatelský subjekt pronajímá vozový park koncovým zákazníkům. Mezi klienty autopůjčoven patří fyzické osoby, ale i firmy, obchodní spol [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Autodoprava


Autodoprava je odvětví logistiky, kdy je k přepravě využívána silniční doprava. Z možných způsobů přepravy je autodoprava nejrozšířenější. Zabezpečuje přepravu ke konečným čl [..]
Zdroj: ekavy.cz

0   0

A


Autodoprava
Zdroj: ekavy.cz

0   0

Zrání vína v láhvi


Víno je biologicky činné i po naláhvování. Přestože bylo zbaveno mikroorganismů, procházejí v něm významné chemické i biochemické změny (oxidace, esterifikace, případně krystalizac [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zbytkový cukr


Též reziduálníYY cukr, který neprovasil a zůstal ve víně. Podle výše z. c. se rozeznává víno suché, polosuché, polosladké a sladké.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zatřídění vína


Veškerá tuzemská vína, podle zákona č. 321/2004, s výjimkou stolního (včetně zemského), podléhají hodnocení a zatřídění. Za tím účelem je při Státní zemědělské a potraviná [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Známkové víno


Známkové víno je většinou vyrobeno ze směsi několika odrůd, ale může být i z odrůdy jedné. Rozeznáváme známková vína podniková, kdy příslušnou známku vyrábí jen jeden podnik, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zemské víno


Je podle předpisů ES a zákona č. 321/2004 Sb. v podstatě lepší stolní víno. Může být na rozdíl od stolního vína označeno odrůdou, ročníkem a oblastí. Zemské víno uvádí na trh p [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zátky


Zátky jsou nejrůznější kvality od zátek z přírodního korku, přes zátky z korkové drti se dvěma ploškami přírodního korku, po zátky pouze z korkové drti až k zátkám plastovým, k [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Zakrytá degustace


Zakrytá degustace se nazývá také anonymní. Záleží na pořadateli degustace, jak určí ve statutu, ale obecně se hodnotí bez vědomí o výrobci vína, často je nespecifikována i odrůda a [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Víno originální certifikace


Víno originální certifikace (VOC, V.O.C.) je novou kategorií vín podle vinařského zákona 321/2004 Sb. Musí odpovídat minimálně požadavkům na jakostní víno, ale nepodléhá státnímu z [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z cibéb


Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 27 °NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI. Takto vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době zrá [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z hroznů


Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27 °NM a jejichž cukernatost byla ověřena SZPI. Bývá to víno extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vy [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyzrálé víno


Vyzrálé víno je víno připravené na láhvování – víno s lahvovou zralostí. Období zrání vína je charakterizováno chemickými, biochemickými a fyzikálními změnami. Tyto změny maj [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vývrtka


Dle druhu korek vytahujícího ústrojí se rozeznávají vývrtky klasické (s běžným vřetenem) a tzv. kleštiny, jenž mají dvě protilehlé, nestejně dlouhé kleštinky s mírným žlábkem, [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyšší alkoholy


Vznikají ve víně během kvašení a jsou zastoupeny v malém množství (150 - 700 mg/l). Jejich vznik závisí na obsahu aminokyselin v moštu. Mají význam pro tvorbu aromatických látek vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vůně vína


Viz aroma vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vjem smyslový


Souhrn pocitů a smyslových odrazů vnímané věci.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinný nápoj


Nápoj obsahující nejméně 50 % vína.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinifikace


Doslovná definice slova vinification je ve francouzských materiálech uváděna následovně: Vinifikace je souhrn operací uskutečněných na přeměnu hroznů, nebo moštu z hroznů, na víno. V [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Veškerý extrakt


Veškerý extrakt je součtem netěkavých složek vína, které po odpaření vody zůstanou jako zbytek. Uvádí se v gramech na litr vína. Kvalitní vína mají v průměru 20 - 30 g/l veškerého [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Veškeré kyseliny


Pojem veškeré kyseliny udává výsledek stanovení titrovatelných kyselin.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vinařství


V širším pojetí zahrnuje tento pojem vinohradnictví a sklepní hospodářství. V užším pojetí se zabývá pouze zpracováním hroznů na víno a jeho ošetřováním.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výběr z bobulí


Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hronů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň 27 °NM (stupňů normalizovaného moštoměru) cukernatost mo [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vyrovnané víno


Ve všech jakostních kategoriích se po určité době zrání dostává víno do rovnovážného, tedy vyrovnaného stavu, kdy se po určité období příliš nemění.
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Výlisnost


Výlisností se označuje podíl moštu v litrech získaný z určité hmotnosti vylisovaných hroznů v kg a vyjadřuje se v %. Výlisnost je ovlivňována: – odrůdou lisovaných hroznů, – stup [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

0   0

Vínovice


Vinný destilát. Může být různého typu. Hrozny se rozdrtí, drť se prokvasí a destiluje, pak to je hroznový destilát, který je aromatičtější. Nebo se destiluje mladé, necukřené víno [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

Stránka:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10