Význam PRIBOR
Co znamená slovo PRIBOR? Zde naleznete 51 významů slova PRIBOR. Můžete také přidat význam slova PRIBOR sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Úroková sazba, za kterou si banky mezi sebou navzájem půjčují peníze. Stanovuje se pro různé splatnosti od 1 dne až do 1 roku. Odvíjí se od 2-týdenní reposazby ČNB. Úrokové sazby bank pro klienty se o [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

PRIBOR


Prague InterBank Offered Rate – je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je tedy třeba klíčová pro výši úroků u hypotečních úvěrů. Používá se často jako referenční, např. „ve výši 3 ... Čtěte více » [..]
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Pražská mezibankovní úroková sazba, vyhlašovaná ČNB, aktuálně k dispozici na internetu ČNB: www.cnb.cz/cs/index.html
Zdroj: erasvet.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


viz Mezinárodní sazba bankovního trhu.
Zdroj: dower.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou. [..]
Zdroj: sfinance.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelù úvìrových trhù v dùležitých finanèních centrech je referenèní úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (pùjèit) depozita. [..]
Zdroj: akcentacz.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Jeden z hlavních ukazatelù úvìrových trhù v dùležitých finanèních centrech je referenèní úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (pùjèit) depozita. Pro pražské finanèní centrum se tato sazba nazývá PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Stanovují se z kotací refereèní banky na trhu mezibankovních depozit vèetnì algoritmu stanovení P [..]
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate – jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražs [..]
Zdroj: citfin.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Ho [..]
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraný [..]
Zdroj: agentreality.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Úroková sazba, za kterou si banky mezi sebou navzájem pùjèují peníze. Stanovuje se pro rùzné splatnosti od 1 dne a¾ do 1 roku. Odvíjí se od 2-týdenní reposazby ÈNB. Úrokové sazby bank pro klienty se o [..]
Zdroj: cechmal.cz

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


pražská mezibankovní nabídková sazba úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu.
Zdroj: credium.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Pražská mezibankovní úroková sazba.
Zdroj: easyinvest.cz (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Ho [..]
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvìry na èeském mezibankovním trhu. Je vyhlašována Èeskou národní bankou.
Zdroj: equip.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.
Zdroj: hyposervis.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Je mezibankovní sazba, podle které si banky určují cenu za půjčování si peněz mezi sebou. PRIBOR určuje ČNB.
Zdroj: pujckoradce.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


(Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění ori [..]
Zdroj: vasmakler.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.
Zdroj: eakcie.cz (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Úroková míra na likviditu v české koruně, nabízenou v určitém minimálním objemu na pražském mezibankovním trhu bankám nejvyšší úvěrové kvality se splatnostmi od jednoho [..]
Zdroj: investicniklub.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.
Zdroj: vertesi.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Je ukazatel úrovně sazeb, který vyhlašuje Česká národní banka na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank, za něž jsou ochotny si půjčovat volné peněžní prostředky na předem určenou dobu (se splatností od jednoho dne až do jednoho roku). PRIBOR je měř [..]
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita.Stanovuje se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit.
Zdroj: patria-direct.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBO [..]
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRAGUE INTERBANK OFFERED RATE - Pražská mezibankovní nabídková úroková sazba kterou vyhlašuje ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA (ČNB). ČNB vyhlašuje nejnižší možnou úrokovou sazbu PRIBOR, dle aktuálního dění na finančním trhu. Dle aktuální nabídky si banky navzájem mezi sebou poskytují úvěry.
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejn [..]
Zdroj: financeservices.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o sazbu, za kterou si banky na českém trhu mezi sebou půjčují peníze.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Ho [..]
Zdroj: kfinance.cz (offline)

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Ho [..]
Zdroj: precioso.cz (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Zkratka pro Prague Interbank Offered Rates
Zdroj: rkne.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague InterBank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková sazba úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu Používá se často jako referenční, např. "ve výši 3% nad sazbou PRIBOR". Viz také BRIBOR (Bratislava InterBank Offered Rate) EURIBOR (The Euro Interbank Offered Rat [..]
Zdroj: business.center.cz (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.
Zdroj: hypotecnibanka.cz (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Pražská mezibankovní úroková sazba.
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


 – úroková sazba, za kterou si banky půjčují na mezibankovním trhu.
Zdroj: domacifinance.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Úrokové míry na peněžní prostředky v české měně, nabízené na pražském mezibankovním trhu se splatností od jednoho dne až do jednoho roku.
Zdroj: fondmarket.cz (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


   PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v [..]
Zdroj: maneco-reality.cz (offline)

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Prague InterBank Offered Rate. Úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvìry na èeském mezibankovním trhu.
Zdroj: klo.cz (offline)

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


Úroková sazba, za kterou si banky nabízí peníze na pražském mezibankovním trhu. Používá se jako referenční sazba v ekonomice.
Zdroj: sab.cz

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

PRIBOR


REDIRECT Prague InterBank Offered Rate
Zdroj: cs.wikipedia.org

42

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Sazba, za kterou si mezi sebou pùjèují navzájem banky na mezibankovním trhu.
Zdroj: fxstreet.cz

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Je ukazatel úrovnì sazeb, který vyhlašuje Èeská národní banka na základì úrokových sazeb deseti referenèních bank.
Zdroj: fxstreet.cz

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate. Úroková míra na likviditu v české koruně, nabízenou v určitém minimálním objemu na pražském mezibankovn&ia [..]
Zdroj: csas.cz

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenèní úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypoèítané na základì kotací vybraných bank (dále jen "referenèní banky"). Kotací se rozumí zveøejn [..]
Zdroj: pujcky-dinero.cz

46

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Je ukazatel úrovně sazeb, který vyhlašuje Česká národní banka na základě úrokových sazeb deseti referenčních bank, za něž jsou och [..]
Zdroj: czechwealth.cz

47

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Pod zkratkou PRIBOR se skrývá spojení Prague InterBank Offered Rate, což je průměrná sazba, za kterou si banky mezi sebou půjčují peníze na českém mezibankovním trhu. PRIBOR je opakem vazby PRIBID, přičemž PRIBOR je vyšší než PRIBID. 
Zdroj: fajnpujcka.cz (offline)

48

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate). Stanovují se z kotací referenční banky na trhu mezibankovních depozit včetně algoritmu stanovení PRIB [..]
Zdroj: kb.cz (offline)

49

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazb [..]
Zdroj: businessinfo.cz

50

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenèní úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypoèítané na základì kotací vybraných bank (dále jen „referenèní banky“). Kotací se rozumí zveøejn [..]
Zdroj: realitymorava.cz

51

0 Thumbs up   1 Thumbs down

PRIBOR


Prague Interbank Offered Rate - pražská mezibankovní nabídková úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Je vyhlašována Českou národní bankou.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz (offline)

<< Profit target Prùmyslová výroba >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam