Význam diverzifikace
Co znamená slovo diverzifikace? Zde naleznete 40 významů slova diverzifikace. Můžete také přidat význam slova diverzifikace sami

1

1   0

diverzifikace


Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv).
Zdroj: cnb.cz

2

0   0

diverzifikace


rozrůzňování, rozlišování, rozčlenění | rozšíření počtu, rozložení | proces, při kterém se zvyšuje diverzita | (''ekonomie'') rozdělení celkových aktiv (investic, akcií, pod [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

diverzifikace


Proces investování prostøedkù do více nástrojù s cílem snížit riziko.
Zdroj: fxstreet.cz

4

0   0

diverzifikace


Rozložení (investic) mezi různými trhy, zeměmi, cennými papíry apod. Tím snížíme riziko, kterému je investor vystaven. Můžeme totiž předpokládat, že například cenový pokles jedné [..]
Zdroj: nextfinance.cz

5

0   0

diverzifikace


Rozložení investice do různých investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.
Zdroj: csas.cz

6

0   0

diverzifikace


Technika managementu rizika, která slouží k redukci rizika a optimalizaci výnosu sestavovaného portfolia. Jednotlivé investiční instrumenty se zařazuj&iacu [..]
Zdroj: czechwealth.cz

7

0   0

diverzifikace


Určitá rizika je možné snížit diverzifikací. Investoři se mohou rozhodnout umístit své prostředky místo do jednoho podniku do velkého množství podniků. Mohou také v případě malého objemu prostředků investovat do investičního fondu nebo do podílového fondu, který sám má značně diverzifikované portfolio. Banka je dal [..]
Zdroj: kb.cz

8

0   0

diverzifikace


Určitá rizika je možné snížit diverzifikací. Investoři se mohou rozhodnout umístit své prostředky místo do jednoho podniku do velkého množství podniků. Mohou také v případě malého [..]
Zdroj: businessinfo.cz

9

0   0

diverzifikace


Investiční strategie, jejímž cílem je snížit riziko díky kombinaci různých druhů investic. Jde o to, aby klient nesázel vše na jednu kartu.
Zdroj: jaknabanku.cz

10

0   0

diverzifikace


Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv).
Zdroj: abcfv.cz

11

0   0

diverzifikace


Rozložení investic v portfoliu za úèelem rozložení rizika.
Zdroj: financni.webz.cz

12

0   0

diverzifikace


rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika z pohledu různých cenných papírů, trhů, zemí apod.
Zdroj: mojeinvestice.cz

13

0   0

diverzifikace


Strategie řízení portfolia vytvořená pro snížení rizika. Kombinuje různé nástroje, u kterých se nepředpokládá stejný cenový vývoj ve stejný okamžik.
Zdroj: ingbank.cz

14

0   0

diverzifikace


rozložení investic v portfoliu za úèelem rozložení rizika mezi více cenných papírù.
Zdroj: home.tiscali.cz

15

0   0

diverzifikace


je nástroj, jak snížit investiční riziko. Diverzifikovat znamená : - neinvestovat vše do jediného nebo několika málo cenných papírů(n [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

16

0   0

diverzifikace


Rozlo¾ení (investic) mezi rùznými trhy, zemìmi, cennými papíry apod. Tím sní¾íme riziko, kterému je investor vystaven. Mù¾eme toti¾ pøedpokládat, ¾e napøíklad cenový pokles jedné [..]
Zdroj: cechmal.cz

17

0   0

diverzifikace


rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.
Zdroj: cpinvest.cz

18

0   0

diverzifikace


Proces pohybu mezi základními aktivitami spoleènosti a jejich posun do nové oblasti prostøednictvím akvizice a nebo vnitøního rozvoje.
Zdroj: ewizard.cz

19

0   0

diverzifikace


je nástroj, jak snížit investiční riziko. Diverzifikovat znamená : - neinvestovat vše do jediného nebo několika málo cenných papírů(ne pouze akcie jednoho podniku) - neinvestovat vše do [..]
Zdroj: financeproradost.cz

20

0   0

diverzifikace


Proces přidání cenných papírů do portfolia za účelem snížení jedinečného rizika portfolia a v důsledku toho i snížení celkového rizika portfolia.
Zdroj: miras.cz

21

0   0

diverzifikace


rozložení investice v portfoliu za úèelem snížení rizika rozdìlením mezi jednotlivé druhy cenných papírù, regiony, odvìtví apod.
Zdroj: rfpplus.cz

22

0   0

diverzifikace


Rozložení investic mezi ty, které mají nízkou korelaci. Například různé druhy cenných papírů nebo i v rámci stejného druhu - u akcií například rozložení mezi podniky různých výro [..]
Zdroj: rsj.com

23

0   0

diverzifikace


Proces přidání cenných papírů do portfolia za účelem snížení jedinečného rizika portfolia a v důsledku toho i snížení celkového rizika portfolia.
Zdroj: traders.cz

24

0   0

diverzifikace


proces investování prostředků do více nástrojů s cílem snížit riziko
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

25

0   0

diverzifikace


Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů  
Zdroj: eakcie.cz

26

0   0

diverzifikace


Rozložení investice do různých investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.
Zdroj: investicniklub.cz

27

0   0

diverzifikace


rozlišování, rozèlenìní, rozrùzòování; rozšíøení poètu, èlenìní
Zdroj: islo.cz

28

0   0

diverzifikace


Technika managementu rizika, která slouží k redukci rizika a optimalizaci výnosu sestavovaného portfolia. Jednotlivé investiční instrumenty se zařazují do portfolia tak, aby se v rozumné míře omezil jejich vliv na výkonnost.
Zdroj: ludvik-turek.com

29

0   0

diverzifikace


Omezení rizika rozložením investovaných prostředků do více typů instrumentů (akcie, dluhopisy) nebo většího počtu titulů. Diverzifikace slouží ke snížení celkového rizika portfolia [..]
Zdroj: woodis.cz

30

0   0

diverzifikace


V případě správného rozložení investic se setkáme s tzv. diverzifikací. Tímto se rozumí rozložení investice do různých investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.
Zdroj: profity.cz

31

0   0

diverzifikace


Metoda rozložení investi do různých aktiv ( akcie, dluhopisy, hotovost atd.). Hlavním důvodem je snížení rizika investice při dosažení akceptovatelného výnosu.
Zdroj: rb.cz

32

0   0

diverzifikace


Rozložení investic v portfoliu do jednotlivých investičních instrumentů za účelem rozložení rizika.
Zdroj: patria-direct.cz

33

0   0

diverzifikace


rozrůzňování, zvyšování rozmanitosti
Zdroj: business.center.cz

34

0   0

diverzifikace


rozdělení, podpora - například diverzifikace příjmů - vytvoření min. dvou na sobě nezávislých příjmů pro případ pádu jednoho z nich Článek: Diverzifikace podnikání: Snižte rizik [..]
Zdroj: mladypodnikatel.cz

35

0   0

diverzifikace


rozložení rizika. Může jít o diverzifikaci v čase, velikosti investice i rizikovosti investice. Snaha je dlouhodobě držet stabilní portfolio, které odolá jak časovým, tak i finančním výkyvům.
Zdroj: 3pilire.cz

36

0   0

diverzifikace


Rozdělění celkové investice do dílčích investic, jejichž výnosy budou co nejvíce nezávislé. "
Zdroj: fondmarket.cz

37

0   0

diverzifikace


(Diversification) Rozložení investic mezi různými trhy, zeměmi, cennými papíry apod.
Zdroj: financialmarkets.cz

38

0   0

diverzifikace


rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více aktiv.
Zdroj: reico.cz

39

0   0

diverzifikace


Diverzifikace (z lat. diversus, rozmanitý a facere, činit) znamená rozrůzňování, strategii podnikání, která se snaží snižovat rizika tím, že se nespoléhá na jediný produkt, nýbrž r [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

40

0   1

diverzifikace


Diverzifikace je marketingová strategie založená na různorodosti nabízených výrobků nebo výběru nových trhů. Jde o politiku rozšiřování obchodovatelného sortimentu, motivovaného snah [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova diverzifikace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< diversifikace babyka >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam