Význam Emise
Co znamená slovo Emise? Zde naleznete 51 významů slova Emise. Můžete také přidat význam slova Emise sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


cizorodé látky (vìtšinou kouøové zplodiny) vyletující do atmosféry
Zdroj: labo.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Jde o (primární úpis) vydání cenných papírù, tj. vystavení, zveøejòování a uvedení do obìhu. Emise se provádí pøímo nebo prostøednictvím banky.
Zdroj: fxstreet.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení.
Zdroj: nextfinance.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komína, výfuku atd.), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem apod.
Zdroj: dalkia.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v př&iac [..]
Zdroj: csas.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru ( akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.
Zdroj: cnb.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru ( [..]
Zdroj: czechwealth.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Šíøení látek do ovzduší a šíøení škodlivých vlivù do prostøedí.
Zdroj: stavimedum.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru ( akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu [..]
Zdroj: abcfv.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


vydání (uvedení do oběhu) nových peněz nebo cenných papírů
Zdroj: mojeinvestice.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


(primární úpis) vydání cenných papírů, tj. vystavení, zveřejňování a uvedení do oběhu. Emise se provádí přímo nebo prostřednictvím banky.
Zdroj: cpinvest.cz (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


vydání souboru cenných papírù a zpravidla jejich umístìní na burzu
Zdroj: rfpplus.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydání a distribuce cenných papírů na kapitálový trh, tato emise je provedena buď přímo (přímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Většinou jsou emise provedy přes banku (banka emitenta) nebo skupinou bank (konsorciem). Finanční instituce buď provedou prodej jménem emitenta na bázi komise nebo koupí cenné papíry za fixní cenu [..]
Zdroj: cz.brokerjet.com (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


jsou látky, které jsou vypouštìny do životního prostøedí. V naší literatuøe se tento pojem nejèastìji používá pro látky vypouštìné do ovzduší. Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách vypouštìné škodlivé látky za urèitou dobu, vìtšinou za rok.
Zdroj: slovnik.ekopolitika.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě,se stejnými právy a které mají stejné označení
Zdroj: eakcie.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě,se stejnými právy a které mají stejné označení.
Zdroj: eakcie.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení
Zdroj: eakcie.cz (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek. Emisi peněz  provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy
Zdroj: eakcie.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v případě potřeby kapitál. Emisí se také často rozumí objem cenných papírů vydaných v [..]
Zdroj: investicniklub.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


vypouštìní škodlivých látek do vzduchu; mìøí se u zdroje zneèištìní, napø. komínu;
Zdroj: opzp.cz (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Akt vydání ceného papíru, bankovky nebo jiné listiny. V souvislosti s emisí dluhopisů se jedná o soubor dluhopisů vydávaných na zá [..]
Zdroj: podnikejsnadno.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


vyslání, vydávání, vydání; uvedení do obìhu; množství zneèišujících pøímìsí dostávajících se z urèitého zdroje do ovzduší
Zdroj: islo.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydání a distribuce cenných papírù na kapitálový trh. Tato emise je provedena buï pøímo (pøímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Vìtšinou jsou emise uskuteènìny finanèním poradcem spoleènosti nebo jejich skupinou (konsorciem).
Zdroj: vertesi.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru (akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydání nových cenných papírů (akcie, dluhopisy, atd.), většinou veřejným upsáním emise. Emitent si tímto obstarává v případě potřeby kapitál. Emisí se také často rozumí objem cenných papírů vydaných v rámci jedné emise, tedy objem emise.
Zdroj: profity.cz (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek majících stejné datum vydání a stejné datum splatnost [..]
Zdroj: sporicidluhopisycr.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Látky vypouštěné ze zdroje do životního prostředí (měří se přímo u zdroje). Tyto látky mohou pocházet z přírodních zdrojů nebo vznikat lidskou činností. V praxi se jedná o skupiny chemických látek poc [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Cenné papíry stejného druhu, které jsou vydány stejnou osobou ve stejné formě, se stejnými právy a které mají stejné označení.
Zdroj: patria-direct.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Šíøení látek do ovzduší a šíøení škodlivých vlivù do prostøedí.
Zdroj: bydlenisnu.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.
Zdroj: cip-stavby.cz (offline)

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


vydání cenného papíru nebo bankovky
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


1. akt vydání cenného papíru, bankovky nebo jiné listiny; 2. soubor společně vydaných zastupitelných cenných papírů; Pramen § 519 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona Viz také emise dluhopisu
Zdroj: business.center.cz (offline)

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


škodlivé látky rozptylované v místě vypouštění do atmosféry, znečištění, které vychází z určitého konkrétního zdroje,
Zdroj: agromanual.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydání a distribuce cenných papírů na kapitálový trh, tato emise je provedena buď přímo (přímá emise) nebo za pomoci kreditní instituce (externí emise). Většinou jsou emise provedy přes banku (banka emitenta) nebo skupinou bank (konsorciem). Finanční instituce buď provedou prodej jménem emitenta na bázi komise nebo koupí cenné papíry za fixní cenu [..]
Zdroj: brokerjet.cz (offline)

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


je soubor mezi sebou nahraditelných cenných papírů vydaných emitentem. Emitent urči druh cenného papíru (akcie, podílový list, dluhopis) a jeho nominální hodnotu, množství, formu a podobu.
Zdroj: investors.nazory.cz (offline)

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


(cenných papírů) – vydání cenné papíru.
Zdroj: domacifinance.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných emitentem na základě jeho rozhodnutí. Emitent stanoví druh cenného papíru (akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu, počet kusů, formu a podobu.
Zdroj: fondmarket.cz (offline)

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vydáníí nových peněz, cenných papírů, ale i poštovních známek a losů atp. do oběhu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Emise jsou pevné, kapalné nebo plynné látky, proudy, teplo nebo i otřesy a zvuky, které vydávají určité zdroje. Zpravidla mají emise negativní vliv na životní prostředí a/nebo člověka (např. částice s [..]
Zdroj: thimm.de

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


zplodiny, jdoucí do okolí (atmosféry)
Zdroj: skolavpohode.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, …) jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. Integrovaný registr znečišťovatelů emise definuje takto: Pojmem emise se v ochraně ovzduší označuje vnášení látek do ovzduší. Je to děj, který může probíhat ustáleně, nerovnoměrně, cyklicky či n [..]
Zdroj: cistenebe.cz (offline)

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Emise (z latinského emittere - zářit, znečišťovat, vysílat) jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj.
Zdroj: dycham.ostrava.cz (offline)

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


označuje soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností. Nejčastěji tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu. Převzetí a prodej probíhá zpravidla prostřednictvím ba [..]
Zdroj: reico.cz

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do životního prostředí. Udává se v množství vypuštěné látky za určitou dobu. Je třeba rozlišovat mezi pojmem emise a imise. Emise je z ekologického hledisk [..]
Zdroj: ebeton.cz

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Vypouštění nebo únik (znečišťujících) látek do prostředí.
Zdroj: chmu.cz (offline)

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Slovo emise (z lat. e-mitto, vydávám, vysílám, vypouštím) má více významů: vydávání, vysílání, vypouštění. Věc, která emituje, je emitor, kdežto je-li to fyzická nebo právnická osoba, nazývá se emiten [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Emise


Emise (z latinského emittere - zářiče, znečišťovatelé) jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, ...), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

50

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Emise


Vydání, uvedení do oběhu - vydávání cenných papírů do oběhu za účelem získání kapitálu.
Zdroj: pavlat-znalec.cz (offline)

51

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Emise


Vydávání do oběhu peněz a cenných papírů. Emitent - výstavce.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

<< Ekonomický růst Export >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam