Význam anuita
Co znamená slovo anuita? Zde naleznete 86 významů slova anuita. Můžete také přidat význam slova anuita sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch [..]
Zdroj: financeservices.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


konstatní pravidelná splátka (obvykle roční platba nějakého dluhu)
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba několika stejných plateb (kupónů) po sobě.
Zdroj: nextfinance.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch [..]
Zdroj: rajrealit.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka dlouhodobého dluhu
Zdroj: realitnislovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


   S tímto pojmem se většinou setkáváme u družstevních bytů „na prodej.“ Je to částka, kterou zbývá doplatit věřiteli. Bývá rozložena do měsíčních splátek, které obsahují splátku úvěru i úrok v jedné [..]
Zdroj: recoreal.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Tento výraz označuje společnou splátku a úrok, v jediné platbě. Tato platba je po celou dobu neměnná, avšak její poměr se změnit může. Ze začátku převažuje úrok, postupem času se poměr mění natolik, ž [..]
Zdroj: rkne.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.
Zdroj: simplyhome.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


pravidelná (obvykle roční) splátka (obvykle dluhu) Viz také úmor Synonyma anuitní splátka
Zdroj: business.center.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek splá [..]
Zdroj: ako-uctovat.sk

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Forma splácení dluhu pravidelnou měsíční splátkou.
Zdroj: uctovani.net

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Je platba, která se skládá ze splátky jistiny a úroku. Výše anuity se po smluvené období nemění. Příkladem je pravidelná měsíční splátka leasingu nebo úvěru.
Zdroj: bmcfinance.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě nebo [..]
Zdroj: damy.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


 – pravidelná splátka v konstantní výši.
Zdroj: domacifinance.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka, která je složena ze splátky jistiny dluhu a úroku.
Zdroj: viale.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


(Annuity) Pravidelná konstantní splátka dluhu nebo úvěru, zahrnujíc v sobě neoddělitelně platbu jistiny a úroku.
Zdroj: financialmarkets.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Forma splácení dluhu pravidelnou, zpravidla roèní splátkou.
Zdroj: klo.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří větš [..]
Zdroj: pojistovaci-centrum.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka
Zdroj: inclaim.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka
Zdroj: satum.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch [..]
Zdroj: vitovec.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka
Zdroj: satum.sk

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Konstantní platba během smluveného období. Platba je složená ze splátky jistiny a úroku. V průběhu daného období fixace úrokové sazby se mění pouze poměr mezi splátkou jistiny (úmorem) a úrokem. Zpočá [..]
Zdroj: svethypoteky.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anuita


Anuita (z lat. annuus, roční, zastarale annuita neboli ročina) představuje ve finanční teorii stálou platbu hrazenou v pravidelných časových intervalech po dané období. Při hodnocení těchto plateb se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

25

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


  – Forma splácení dluhu pravidelnou, obvykle měsíční splátkou nebo roční splátkou.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

26

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch [..]
Zdroj: mesec.cz

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr se posunuje ve prospìch [..]
Zdroj: pujcky-dinero.cz

28

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Anuita je termín, který souvisí s oblastí finančnictví. Jedná se o pravidelně hrazenou finanční splátku v pravidelných intervalech, která se nemění. Dlužník ji splácí po dobu upředem ujednaného období [..]
Zdroj: crescogroup.org

29

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


je pravidelná splátka úvěru. Je stejně vysoká po celou dobu splácení. Zahrnuje jak splátku jistiny, tak splátku úroků. Poměr mezi těmito dvěma částmi se může v průběhu splácení lišit. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Anuita (z lat. annuus - roční) je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr úroku vůči splátce jistiny. Na konci d [..]
Zdroj: kb.cz

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste [..]
Zdroj: businessinfo.cz

32

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Série pevnì stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvìru po dané koneèné období, v pevnì stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úrokù a roste [..]
Zdroj: gemoney.cz

33

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr se posunuje ve prospìch [..]
Zdroj: realitymorava.cz

34

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Série plateb v určité výši, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.
Zdroj: jaknabanku.cz

35

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

36

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.  
Zdroj: wuestenrot.cz

37

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek splátky ist [..]
Zdroj: vub.sk

38

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků; mění se pouze její vnitřní struktura a v průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl ú [..]
Zdroj: ir-reality.cz

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: new.kfinance.cz

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: &ua [..]
Zdroj: agentreality.cz

41

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba, která je složená ze splátky, jistiny a úroku. Výše této platby je ve zvoleném období neměnná, plynuje se mění pouze poměr mezi splátkou (tzv. úmorem), kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a [..]
Zdroj: ahareality.cz

42

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : &u [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

43

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: arcredit.cz

44

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba nìkolika stejných plateb (kupónù) po sobì.
Zdroj: cechmal.cz

45

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: edoxreality.cz

46

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradì dlouhodobého dluhu, skládající se z pevnì stanovené vlastní splátky dluhu a úrokù; mìní se pouze její vnitøní struktura a v prùbìhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úrokù a roste podíl úhrady jistiny. U družstevních bytù je to èástka na splácení nízkoprocentního úvìru, který družstvo splácí pøi výstavbì nebo [..]
Zdroj: equip.cz

47

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch [..]
Zdroj: financeproradost.cz

48

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: jaksepojistit.cz

49

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba, která je složena ze splátky a úroku. Výše této platby je konstantní, ale poměr mezi splátkou a úrokem se mění ve prospěch splátek (poměr úroku se ke konci smluvené doby snižuje)
Zdroj: kalkulacka.eu

50

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradì dlouhodobého dluhu, skládající se z pevnì stanovené vlastní splátky dluhu a úrokù; mìní se pouze její vnitøní struktura a v prùbìhu splácení klesá v anuitní splátce podíl ú [..]
Zdroj: kontaktreal.cz

51

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Anuita je v podstatě platba, která v sobě zahrnuje splátku úvěru i úroku. Z počátku placení tvoří většinovou část plateb úrok, ale tento poměr se postupem splácení mění v prospěch splátky úvěru. [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

52

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


  pravidelná konstantní platba (zpravidla po celou dobu splatnosti úvěru) dlužníka věřiteli, která zahrnuje úrok z úvěru a úmor dluhu.
Zdroj: nenechsedojit.cz

53

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Jedná se o pravidelnou splátku úvěru, její výše je neměnná.
Zdroj: opujcky.cz

54

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr se posunuje ve prospìch splátek a na konci splatnosti tvoøí vìtšinu èástky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: pojisteni-duchodu.cz

55

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: pojisteni-global.cz

56

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: pojistizivot.cz

57

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok. U družstevních bytů je to částka na splácení n [..]
Zdroj: realitnisekac.cz

58

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


platba z poskytnutého úvìru, která je složena ze splátky jistiny a úroku, ve zvoleném období je nemìnná, plynule se mìní pouze pomìr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpoèátku je vyšší pomìr mezi ú [..]
Zdroj: rfpplus.cz

59

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: ruceni-povinne.eu

60

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch [..]
Zdroj: s-servis.cz

61

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Forma splácení dluhu pravidelnou měsíční splátkou.
Zdroj: usetritnadanich.cz

62

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradě dlouhodobého dluhu, skládající se z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a z úroku; u družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který si družstvo [..]
Zdroj: vasmakler.cz

63

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti t [..]
Zdroj: vseprojistotu.cz

64

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a rost [..]
Zdroj: fastcash.cz

65

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Konstantní stálá platba pro sjednané období. Anuitní splácení úvěru znamená, že platíme pravidelné splátky stale ve stejné výši. Anuita sestavá ze samotné splátky jistiny úvěru a z úroku. 
Zdroj: afinea.cz

66

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka dlhu. Èas» splátky pripadá na zaplatenie úrokov, zvy¹ok na zaplatenie dlhu. Anuita je stanovená v rovnakých èiastkach. Pri rovnakej anuite sa postupom èasu zni¾uje v nej podiel úroku a rastie podiel splácania dlhu.
Zdroj: allianzsp.sk

67

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná platba za určité období (splátka úvěru)
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

68

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná roèní splátka pøi dlouhodobém dluhu
Zdroj: islo.cz

69

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná platba za určité období (splátka úvěru).
Zdroj: patria-direct.cz

70

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.
Zdroj: hypoteky-uvery-pujcky.cz

71

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

72

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Obecně termín označující splátku z dluhu s pevnou výší. V realitních inzerátech nejčastěji pojem anuita najdeme ve spojitosti s družstevními byty. Kompletní splacení anuity je jednou z podmínek převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví. Při koupi družstevního bytu samozřejmě povinnost splatit anuitu přechází na nového majitele. Výši anuity [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

73

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka úvěru zahrnující jistinu i úroky, je po celou dobu splácení stejně vysoká
Zdroj: abc-hypoteka.cz

74

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


pravidelná splátka k úhradì dlouhodobého dluhu, skládající se z pevnì stanovené vlastní splátky dluhu a úrokù; mìní se pouze její vnitøní struktura a v prùbìhu splácení klesá v anuitní splátce podíl ú [..]
Zdroj: emkoreality.cz

75

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné èástce. Tato èástka je po celou sjednanou dobu stejná, mìní se plynule pomìr splátka : úrok. Zpoèátku tvoøí vìtšinu èástky úrok, pomìr se posunuje ve prospìch splátek a na konci splatnosti tvoøí vìtšinu èástky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: finaktiv.cz

76

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


je konstantní platba po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Jde o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje. U družst [..]
Zdroj: fincentrumreality.com

77

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: kfinance.cz

78

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz

79

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka: úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: precioso.cz

80

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Jde o konstantní platbu po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Anuita se často skládá ze splátky jistiny a úroku. V neměnných splátkách u našich nebankovních hypoték je vždy obsažena jak splátka jistiny t [..]
Zdroj: pujcky-reality.cz

81

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.
Zdroj: pujcky-5000.cz

82

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Anuita je doživotní penze vyplácená životní pojišťovnou. Pokud si klient druhého fondového pilíře při odchodu do důchodu zvolí výplatu anuity, získá za své úspory druhý doživotní měsíčně vyplácený důchod, který doplní jeho starobní důchod od státu. Velkou výhodou je, že bude vyplácen vždy do konce života. Příjemce anuity se nemusí bát, že třeba v&n [..]
Zdroj: socialniporadce.mpsv.cz

83

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


   Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: maneco-reality.cz

84

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


je splátka dlouhodobého dluhu, která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků. Může se změnit pouze její vnitřní struktura. V průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. Speciálně u družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě či [..]
Zdroj: reality-news.cz

85

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


mìsíèní splátka; skládá se z jistiny a úroku, jejich vzájemný pomìr se v prùbìhu splácení mìní (úrok klesá) ážio
Zdroj: pojistenec.cz

86

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Jde o předem sjednanou konstantní platbu za určité období. Nejčastěji se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Taková splátka se skládá ze splátky samotné jistiny + úroku a eventuálně dalších poplatků (například za vedení účtu).
Zdroj: pujckomat.cz

<< saproxylofág buzerant >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam